Create
Learn
Share

Dendrologie - listy

rename
colek's version from 2017-03-26 14:07

Section

Question Answer
Magnolia x soulangeanavelké-25cm i víc, oválné listy
Liriodendron tulipiferačepel "lyrovitá", 4 laloky
Clematis vitalabalisty složené, lichozpeřené: 5lístků, spodní lístky s laloky, terminální bez
Berberis vulgarisletorosty s celokrajnými,obvejčitými lístky a trny
Mahonia aquifoliumsložené kožovité listy, tuhé, neopadavé, většinou 9 pilovaných lístků s osinkami
Platanus hispanicajavorový tuhý list, špičky směřují nahoru
Ulmus minorlist dvojtě pilovitý, Listová čepel asymetrická – nepřekrývá řapík
Ulmus glabralist dvojitě pilovitý, špička plus dvě protáhlé boční špičky, asymetrický
Ulmus laevisListy – báze výrazně asymetrická, zuby srpovitě zahnuté
Morus albaheterophylie, hluboce vykrajované a členěné listy
Fagus sylvaticalisty celokrajné, zvlněné, v paždí žilek chloupky
Castanea sativaokraj listu pilovitý, osinky
Quercus roburlaločnatý, asymetrický list, krátký řapík
Quercus petraealaločnatý, symetrický list, dlouhý řapík
Quercus pubescenslaločnatý list, plstnatý
Quercus cerrislaločnatý list se špičatými, protáhlými laloky
Quercus rubralaločnatý list s osinkami
Betula pendulaleský srdčitý zubatý list nejširší v dolní části, tmavá větévka
Betula pubescenslist je nejširší v polovině, drobně zubatý, různé tvary, na žilkách chlupatý
Betula nanadrobné, tupě vroubkované listy
Alnus glutinosavrchol listu vykrojený/tupý, v mládí lepkavý, obvejčitý, hrubě pilovitý/celokrajný list
Alnus incanalist zubatý, špičatý, jen mírně lesklý, zelená větévka
Duschekia alnobetulalisty jemně zubaté, špičaté, matné, v mládí chlupaté
Carpinus betulusListy protáhle vejčité, různě velké, okraj 2x pilovitý, větévka hnědá, zbytky pupenů
Corylus avellanalisty velké, 2xpilovité s výběžky, řapík do dvou cm dlouhý
Corylus colurnalisty velké, 2xpilovité s výběžky, řapík více než dva cm dlouhý
Juglans nigraListy zpeřené, mírně zubaté, největší lístky uprostřed, 14 lístků, líc lysý, hladký
Juglans regiaListy zpeřené, celokrajné, 7 listu, největší je koncový
Juglans cinereaListy zpeřené, mírně zubaté, největší lístky uprostřed, 14 lístků, vršek listů chlupatý
Carya ovataaž 30 cm velké listy, 5 listů, apikální je největší
Carya cordiformislisty vícezpeřené, 9 lístků, apikální je největší
Salix albaListy kopinaté, jemně zubaté, nejširší uprostřed, světlejší rub
Salix fragilisListy kopinaté, jemně zubaté, nejširší dole, ze spodu jemně chlupaté
Salix capreaListová čepel svraskalá, eliptická, plstnatá, list nesouměrný, z rubu světlé, špička uhýbá z osy
Populus albalisty jako javor,5laloků, zespod bílé, mohou být i vejčité-heterophylie
Populus tremulavejčité, lysé, na výmladcích srdčité, velmi dlouhý, hranatý řapík
Populus x canescensvejčitá čepel, mírně chlupatý rub
Populus nigralisty srdčité/kosníkovité, jemně zubaté, souměrné, řapík nevybočuje moc z osy listu
Populus x canadensisřapík vybočuje z osy listu, trojúhelníkovitý tvar, u řapíku obvykle 2 žlázky
Populus trichocarpalisty dlouze trojúhelníkovité a dlouhé
Tilia cordataListy srdčité, nesouměrné, z rubu v paždí žilek chomáčky rezavých chlupů
Tilia platyphyllosListy větší, srdčité, nesouměrné, z rubu v paždí žilek chomáčky bílých chlupů
Tilia tomentosaListy srdčité, nesouměrné, z rubu šedobíle plstnaté
Buxus sempervirensdrobné kožovité, tuhé lesklé a podlouhlé
Daphne mezerumopadavé, tenké, nahloučené na koncích letrorostů
Ribes alpinum3 laločnaté..
Ribes uva-crispa3-5klanné listy
Philadelphius coronariuszubatý jednoduchý, eliptický
Prunus spinosaListy oble zoubkovité, na rubu světlejší, olysalá
Cerasus aviumListy eliptické, zubaté, s 1-2 kulovitými žlázkami na řapíku
Pyrus pyrasterlisty okrouhlé, celokrajné, hladký
Malus sylvestrislist okrouhlý, celokrajný, lysý
Sorbus aucupariaListy lichozpeřené, zubaté s načervenalým vřetenem
Sorbus torminalislisty podobné javoru, zubaté
Sorbus ariaListy jednoduché, celistvé, zubaté, z rubu hustě plstnaté, souměrné, spíše vejčité než špičaté
Crataegus laevigatahloh menší
Crataegus monogynahloh větší
Robinia pseudoaccacialisty speřené, jemné, celokrajné
Staphylea pinnatavypadá jako bez, řapíčky – krátké, chlupaté
Acer pseudoplatanusJavor, 5-ti laločné, okraj pilovitý, laloky vypuklé, zářezy špičaté
Acer platanoidesJavor, 5-7 laločné, okraj vykrajovaně zubatý, zuby dlouze špičaté, laloky ostře špičaté, zářezy vyduté (klasický javor)
Acer campestreJavor, 5-laločné, celokrajné, laloky tupé
Negundo aceroideslistylichozpeřené, okraj pilovitý s velkými javorovitými zuby, rub pýřitý
Aesculus hippocastanumkaštan
Cornus masListy celokrajné, eliptické, přitiskle chlupaté, lesklé, za sucha papírové
Swida sanguineaListy, eliptické, tužší, celokrajné, na rubu světlejší
Rhamnus catharticavypadá jako ořech
Fraxinus excelsiorListy velké, složené, jemně zubaté, s vyniklou žilnatinou na rubu a výraznou špičkou
Fraxinus ornuslisty složené, mělce pilovité, lístky mají řapíky
Ligustrum vulgare*Listy podlouhlé, lysé, slabě kožovité
Syringa vulgaris*Listy srdcovité, celokrajné, na bázi klínovité
Sambucus nigraListy lichozpeřené, měkké, 5 lístků
Sambucus racemosaListy lichozpeřené, měkké, 5 lístků, ale silnější a větší zuby
memorize