Create
Learn
Share

Dendrologie 6

rename
drist's version from 2016-06-12 19:09

Section

Question Answer
Čeleď Rosaceae, popis čeledi, jaký plod charakterizuje tuto taxonomickou skupinu. Na jaké rody dělíme tuto čeleď?keře, polokeře, stonky dřevin občas s ostny, plody: nažky, také oříšky; někdy bývají uzavřené v češuli – buď zdužnatělé, tzv. "šípek" nebo zdřevnatělé, souplodí nažek (někdy se zdužnatělým lůžkem – tzv. "jahoda") nebo souplodí peckoviček – tzv. "malina", "ostružina", celosvětové rozšíření, rod: Rosa = růže, Rubus = ostružiník, Rhodotypos = růžovec, Kerria = zákula, Dryas = dryádka
Zástupci rodu Rosa, popis druhů (5), areály přirozeného rozšíření, ekologické nároky, využitíRosa canina – růže šípková, popínavé liány nebo statné keře, asi naše nejhojnější růže, eurosibiřský druh základní podnožová růže v mnoha klonech, Rosa pendulina – růže převislá prutnaté keře, snáší zástin a u nás jediný druh rostoucí v zapojených lesních porostech, náročná na půdní vláhu a roste v oblastech s vyššími srážkami nebo podél vodních toků, druh horstev střední a jižní Evropy, Rosa gallica – růže galská (keltská) nízké prutnaté keříky, druh silně světlomilný, evropský areál zasahuje do západní Asie, u nás rozšířena roztroušeně po celém území na teplých lesostepích a stepních lokalitách, Rosa spinosissima = Růže bedrníkolistánízké, jen 0,5 – 1 m vysoké prutnaté keře, silně světlomilný druh, euroasijský druh, zasahující z Evropy do blízké Asie, u nás roste na lesostepích a stepních lokalitách a to jen v nejteplejších částech státu, Rosa rugosa – růže svraskalá, nízké prutnaté keře, východní Asie, častá v sadových úpravách, používaná ke zpěvňování svahů
Zástupci rodu Rubus, popis druhů (2), areály přirozeného rozšíření, ekologické nároky, využitíRubus idaeus = maliník obecný opadavý keř 2 m vysoký, náročný na světlo, rozšířen v celé Evropě a západní Asii, na celém území ČR, Rubus caesius = ostružiník ježiník opadavý keř 0,6 m, velmi variabilní, celá ČR, Evropa a Západní Asie, světlomilný, vlhkomilný
Zástupci řádu Fabales, dělení řádu na čeledi, jaký plod reprezentuje čeleď?Co je zajímavé na výživě zástupců řádu? druhy schopny fixovat pomocí symbiotických půdních bakterií typu Rhizobium spp. vzdušný dusík – nejčastěji do nitrátové, rostlinám přístupné formy, vyskytuje se nejvíce u čeledi: Fabaceae, plod: lusk, čeleď: Caesalpiniaceae = sapanovité (rod Gleditsia), čeleď: Fabaceae = bobovité (rody Robinia, Colutea, Sarothamnu, Wisteri), čeleď: Mimosaceae = citlivkovité (Acacia, Mimosa)
Zástupce čeledi Caesalpinaceae, popis druhu, areál přirozeného rozšíření, ekologické nárokyGleditsia triacanthos = dřezovec trojtrnný: strom 35 m vysoký, připomíná akát, náročná na půdu, východní část severoamerického kontinentu, roste na vlhčích místech do 1000 m n.m., živé ploty
Zástupci čeledi Papilionace (Fabaceae), na jaké rody dělíme tuto čeleď, areál přirozeného rozšíření základních druhů, ekologické nárokyrod: Robinia = akát, Robinia pseudoacacia = akát bílý, trnovník akát, silně světlomilný druh, obohacuje svá stanoviště nitráty, S. Amerika, zdomácněl na dalších kontinentech, rod: Colutea = žanovec, Colutea arborescens = žanovec měchýřník, Evropa jižní, v ČR vysazován často v parcích; osvědčil se i v ochranných lesních pásech, na dělících pruzích dálnic aj. , rod: Sarothamnus = janovec, Sarothamnus scoparius = janovec metlatý, u nás pravděpodobně nepůvodní, dobře se mu daří na suchých stanovištích, převážně jihoevropský geoelement
Robinia pseudoacacia, charakteristika druhu, růstová charakteristika, areál rozšíření, ekologické nároky, porovnání výsledků v ČR s introdukcí v některých zemíchRobinia pseudoacacia = akát bílý, trnovník akát, americký opadavý, rychle rostoucí, obvykle trnitý strom nebo keř, dožívá se: 200 – 250 (350) let, růst: rychlý, výmladnost: vynikající, silně světlomilný druh, dřevina nenáročná na obsah živin v půdě, toleruje sucho, na kořenech má mykorrhizy – obohacuje svá stanoviště nitráty, řídké, u nás obvykle nesmíšené akátiny, slabě zastiňující půdu, nejčastěji na jižně exponovaných svažitých terénech (se sklonem 30° – 40°), v nadmořských výškách 200 – 350 m n.m. , S. Amerika
Čeleď Caprifoliaceae, popis základních druhů čeledirod: Viburnum = kalina = tušalaj, Viburnum opulus = kalina obecná, opadavý keř, vzácně malý strom, v kultuře řada kultivarů, velký euroasijský areál, Viburnum lantana = tušalaj obecný = kalina tušalaj, opadavý keř, ojediněle i malý strom, těžiště výskytu ve Středomoří, zasahuje do střední a západní Evropy
Čeleď Sambucaceae, popis základních druhů čeledi, charakteristika druhů, růstová charakteristika, areál rozšíření, využitíSambucus nigra = bez černý, opadavý, statný keř, vzácně malý strom, téměř v celé Evropě, u nás běžná dřevina nižších poloh do 800 m n.m, květy a plody se využívají na výrobu sirupů, z dřeva se vyrábějí píšťaly, Sambucus racemosa = bez červený, opadavý keř, euroasijský areál zabírá podstatnou část Evropy, roztroušeně až hojně od pahorkatin do hor na území celého státu, až po horní hranici lesa
Čeleď Rhamnaceae, popis základních druhů čeledi (2), areál přirozeného rozšíření základních druhů, ekologické nároky, využitíRhamnus carthartica = řešetlák počistivý opadavý dvoudomý keř, ojediněle i malý strom, dlouhověký, u nás mrazuvzdorný, dobře snáší i znečištěné městské prostředí, Evropa, kromě chladného severu, zasahuje i do Malé Asie až po západní Sibiř, v ČR roztroušeně především na suchých, teplých stanovištích do 600 m n.m, Frangula alnus = krušina olšová opadavý, středně velký keř, vzácně i menší strom, roste na vlhkých místech, výborně toleruje nadbytečnou vláhu a rovněž stagnující vodu, euroasijský areál, vyskytuje se skoro v celé Evropě, u nás 1 z nejběžnějších keřů, roste téměř na celém území od nejnižších poloh až do podhorských oblastí
Čeleď Celastraceae, popis základních druhů čeledi (2), charakteristika druhů, růstová charakteristika, areál rozšířeníEuonymus europaea = brslen evropský, jedovatý keř střední velikosti, šíří se kořenovými výmladky, roste roztroušeně po celé Evropě, na našem území roztroušeně od nejnižších poloh až po podhorské oblasti Euonymus verrucosa = brslen bradavičnatý: jedovatý keř, východní Evropa, zčásti až střední; u nás na Moravě
Čeleď Staphyleaceae, popis základního druhu čeledi, charakteristika druhu, růstová charakteristika, areál rozšíření, využitíStaphylea pinnata = klokoč zpeřený, keř nebo menší strom, střední a jihovýchodní Evropa teplejší lokality jižní Moravy, maximálně do 600 m n.m., okrasná dřevina
Čeleď Hippocastaneaceae, popis základních druhů čeledi (2), charakteristika druhů, růstová charakteristika, areál rozšíření, jejich vzájemný kříženecAesculus hippocastanum = jírovec maďal „kaštan koňský“, strom až 30 m vysoký, výčetní tloušťka až 1 m, původní výskyt byl na Balkánském poloostrově, kde má několik izolovaných ostrůvkovitých výskytů, součást smíšených lesů, Aesculus pavia = jírovec pavie, menší strom někdy pouze keř, semena podobná semenům jírovce maďalu, původní výskyt v jihovýchodní části severoamerického kontinentu, roste v údolích řek
Čeleď Araliaceae, uveďte domácí druh a jeho charakteristikuHedera helix = břečťan popínavý, vždyzelená kořenová liána, dosažitelné stáří: až několik set let, podkladu se přidržuje vzdušnými kořeny
Čeleď Ranunculaceae, uveďte domácí druh a jeho charakteristikuClematis vitalba = plamének plotní popínavá, dřevnatá liána, přichycuje se pomocí listových stopek
Čeleď Berberidaceae, popis základních druhů čeledi (2 rody), charakteristika druhů, areál rozšíření, využitíBerberis vulgaris = dřišťál obecný (dráč), keř vysoký 3 m, s trnitými větvemi, evropský druh – rozšířen skoro po celé Evropě, u nás roste přirozeně jen na jižní Moravěm, kůra se v minulosti používala k barvení na žluto, z plodů se připravovaly marmelády a nápoje, Mahonia aquifolium = mahónie cesmínovitá vždyzelené beztrnné keře se žlutým dřevem a lýkem dorůstající do výšky 2,5 m, původně ze S. Ameriky
Čeleď Anacardiaceae, popis základních druhů čeledi 2 rody, charakteristika druhů, areál rozšíření, využitíRhus hirta (typhina) = škumpa orobincová (ocetná), opadavý keř, východní část S. Ameriky, u nás často pěstovaná v parcích a zahradách, Cotinus coggygria = ruj vlasatá opadavý keř , jižní Evropa, v ČR jen vysazovaná
Čeleď Ericaceae, popis základních druhů čeledi (5 rodů), charakteristika druhů, areál rozšíření, ekologie, využití.Erica carnacea = vřesovec pleťový keřík v ČR roztroušeně vzácně, Calluna vulgaris = vřes obecný, keříky, světlomilný, acidofilní
Čeleď Vacciniaceae, popis základních druhů čeledi (3 rody), charakteristika druhů, areál rozšíření, ekologie, využitíVaccinium myrtillus = borůvka černá = borůvka brusnice, opadavé keříčky Rhodococcum (Vaccinium) vitis-idaea = brusinka obecná, vždyzelené keříčky 10 – 20 (30) cm vysoké
memorize

Recent badges