Create
Learn
Share

Dendrologie 5

rename
drist's version from 2016-06-12 15:06

Section

Question Answer
Larix decidua, charakteristika druhu, areál rozšíření, růstová charakteristikaLarix decidua = modřín opadavý (evropský), významná dřevina, poměrně malý přirozený areál, pionýrská dřevina, snáší drsné klima, v přírodě přirozenost narušena člověkem – introdukcí cizích populací a i nekontrolovanou výsadbou vyšlechtěných produkčních typů, vysoký strom 50 m, výčetní tloušťka: 1,5 m, dosažitelný věk: 500 let, rychle rostoucí dřevina, hlavní výskyt omezen převážně na Alpy a Karpaty, menší areály v pahorkatině jižního Polska a v Nízkém Jeseníku, hojnější výskyt jen na extrémnějších lokalitách – odolnost proti větru, zastoupení nyní téměř 4%, dnes se v ČR na svých původních lokalitách nevyskytuje, alpský, karpatský, polský a sudetský ekotyp, vysloveně světlomilná, pionýrská dřevina – zastíněním značně trpí, dnes se považuje za jisté, že se v ČR vyskytuje pouze základní Larix decidua subsp. Decidua, trpí rakovinou
Zástupci rodu Larix, (kromě L. decidua) jejich původ, ekologie a významLarix kaempferi = modřín japonský, vulkanická území japonského ostrova Honšú, také světlomilná dřevina, ale snese částečné zastínění, ∙ naše podmínky mu celkově vyhovují, u nás často vysazován v parcích, odolnost k rakovině, Larix x eurolepis = modřín eurojaponský, původně vznikl ve skotsku, spontánní vznik tohoto hybridu v lesních porostech zaznamenán i v ČR, bujnější růst, Larix sibirica = modřín sibiřský nejvýznamnější druh světlé jehličnaté tajgy, tvoří nejrozsáhlejší lesy na světě, světlomilný, dekorativní, velmi mrazuvzdorná a rychle rostoucí dřevina
Zástupci rodu Cedrus a Tsuga, charakteristika druhů, ekologické nároky a rozšíření, růstová charakteristikaCedrus libani = cedr libanonský , významná horská dřevina Libanonu, Sýrie a Turecka, areál ostrůvkovitý, cenné dřevo, Cedrus atlantica = cedr atlaský, druh rostoucí poněkud rychleji než Cedrus libani, původní porosty mnohde již zničeny, dosažitelný věk: až 1000 let, ohrožená dřevina hor severozápadní Afriky, Tsuga canadensis = tsuga kanadská, pomalu rostoucí, dlouhověká dřevina severoamerického východu, zdroj vlákniny pro papírenský, v Evropě ceněna pouze její dekorativní, sadovnická hodnot, 1 z nejtolerantnějších dřevin k zastínění – může přežít i při 5% plného osvětlení, Tsuga heterophylla = tsuga západní, rychle rostoucí dřevina; její porosty vytvářejí jedny z nejproduktivnějších lesů na zeměkouli, druh velmi tolerantní k zastínění
Zástupci rodu Pseudotsuga, charakteristika druhů, ekologické nároky a rozšíření, růstová charakteristikaPseudotsuga menziesii = douglaska tisolistá americký taxon úspěšně introdukovaný do mnoha lesních oblastí mírného pásu celého světa, nejčastěji pěstovaná introdukovaná dřevina v ČR, 0,2% rozlohy našich lesů, velmi vysoký strom: 76 m, výčetní tloušťka: až 5 m, užitkové dříví všeho druhu, v sadovnictví velmi ceněný, dekorativní taxon, Pseudotsuga glauca = douglaska sivá, západoamerický horský, kontinentálněji laděný taxon, menší a pomaleji rostoucí než pobřežní douglaska tisolistá
Zástupci rodu Taxus, charakteristika druhu, ekologické nároky, rozšíření, růstová charakteristikaTaxus baccata = tis červený, pomalu rostoucí, dlouhověký taxon; v přírodě silně ohrožený, z našich dřevin toleruje nejvíce zastínění a má nejtěžší dřevo, jedovatý, zvláště chráněné druhy rostlin, menší strom či keř 12 m, Křivoklátsko, Povltaví, Domažlicko, Lužické hory, suťové lesy, příměs ve spodnějších porostních etážích, využití dnes prakticky pouze sadovnické
Zástupci rodu Juniperus, charakteristika druhu, ekologické nároky, proměnlivost a rozšíření, Juniperus communis – jalovec obecnýmenší strom či keř, chráněná, ale i léčivá rostlina, jeho areál poměrně mezernatý, často pouze reliktním druhem extremních stanovišť, převážně skály s mělkou půdou, chudé písky i rašeliny, velmi světlomilný, choulostivý pouze na znečištění a zastínění, Juniperus sabina = jalovec chvojka = chvojka klášterská, keř široce rozložený, světlomilný, stanovištně nenáročný druh, v ČR často pěstovaný v parcích, v ČR není původní Juniperus virginiana = jalovec virginský: menší strom či keř, u nás dost často pěstovaný druh v parcích a zahradách, S. Amerika, Juniperus chinensis = jalovec čínský, značně proměnlivý menší strom či keř, východoasijský druh, řada kultivarů velmi oblíbených v parkových a zahradních úpravách
Zástupci rodu Thuja, charakteristika druhů, ekologické nároky a rozšířeníjednodomé, vždyzelené stromy či keře, Thuja plicata = zerav obrovský, v USA i v Kanadě, atraktivní okrasná dřevina, Thuja occidentalis = zerav západní, menší stromový druh amerického severovýchodu, široce využíván především v okrasném sadovnictví
Zástupci rodu Chamaecyparis, charakteristika druhů, ekologické nároky a rozšířeníChamaecyparis pisifera = cypřišek hrachonosný, velký strom původem ze středního a jižního Japonska,v Evropě pěstován především pro okrasné účely, v řadě kultivarů, Chamaecyparis lawsoniana = cypřišek Lawsonův, vysoká stromovitá dřevina, pobřeží S. Ameriky, hlavní využití (mimo areál přirozeného rozšíření): v sadovnictví, vysoký strom: výška: 55 m
Zástupci čeledi Taxodiaceae, (alespoň 4), charakteristika, ekologické nároky a rozšířeníTaxodium distichum = tisovec dvouřadý, sezónně zaplavovaných půdách jihovýchodního USA, velký strom, Metasequoia glyptostroboides = metasekvoje čínská, stromový taxon s jemnými opadavými,pochází z jihovýchodní Číny, dobře snáší i městské, vzácný relikt třetihor, kdy byla rozšířena až po Grónsko, Špicberky a Aljašku, Sequoiadendron giganteum = sekvojovec obrovský vždyzelená dřevina vytvářející během svého individuálního života největší množství dřevní hmoty, domovinou: západní část S. Ameriky, mimo oblast přirozeného rozšíření oceňována především sadovnická hodnota, Sequoia sempervirens = sekvoje vždyzelená velmi vysoký strom rostoucí podél pobřeží jihozápadní části USA, Cryptomeria japonica = kryptomerie japonská, nejdůležitější hospodářská dřevina Japonska, v Evropě se občas pěstuje v parcích a v dendrologických sbírkách
Zástupci rodu Gingko, charakteristika druhu, ekologické nároky, rozšíření a významGinkgo biloba = jinan dvoulaločný, čínská stromovitá „živoucí fosílie“, s plochými, opadavými listy, nápadnými vějířovitou strukturou a krásně žlutým podzimním vybarvením, světlomilná, poměrně nenáročná dřevina,* mladé jedince vhodné ochraňovat před silnými mrazy, prastará kulturní památka a kultovní rostlina na Dálném východě
memorize

Recent badges