Create
Learn
Share

Dejepis- svatá ríse rímská

rename
misulka's version from 2017-11-01 17:07

Německo-svatá říše římská

Question Answer
východofrancká říše se rozpadla na řadu...knížectví a vévodství
v 10. století...začali kočovní Maďaři ohhrožovat říši
kdy a kdo začali ohhrožovat říšiv 10. stol. začali kočovní Maďaři ohhrožovat říši
919knížata a vévodové zvolili krále Jindřicha Ptáčníka
vniklo království....vzniklo německé království kterému se začalo říkat svatá říše římská
traadice byla...že král této země byl volený
volený král měl...menší autoritu než král dědičný
memorize

Section 2

Question Answer
po jindřichovi ptáčníkovi vládl...jeho syn Ota 1.
Ota 1. definitivě porazil....kde.....kdy....Madary na řece Lechu, kousek od mnichova, 955
pak se madaři usadili.....co vytvořili....na území dnešního Madarska a vytvořili stát uhry
v roce 962...byl Ota 1. korunován císařem v římě
co uvedl ota 1. ře kdo chce být císařem, musí být nejprve německým králem
kdo vládl a co byloOta I., Ota II., Ota III, otonská dynastie, otonská renesance
memorize

Section 3

Question Answer
V 11. stol. byl papežem...5ehoř VII (7.)
co řekl řehoř vii...a co způsobilřekl že papež je více než císař a začal boj mezi papežem a císařem o investituru
co je ta investitura (vlastně ten boj co je)...je to boj o tom kdo bude dosazovat duchovenstvo do jejich úřadů
kdo vedl boj a do kdy byl ten boj..řehoř VII a jindřich IV a skončil v roce 1122
jakou dohodou skončilboj skončil dohodou že investituru budou provádět oba ale v skutečnosti zvítězil papež
memorize

Recent badges