Create
Learn
Share

Dejepis byzanc

rename
misulka's version from 2017-11-18 11:32

Section 1

Question Answer
kdy trvala ta říšetrvala až do roku 1453 kdy jí dobyly Turci
za největšího územního dosahu dosáhla zaza císaře justiniána 1- v 6. stol. v čele círvě stál císař a patriancha byl císaři podřízený
co bylo postaveno za císaři justiniánabyl postaven např. chrám boží moudrosti
jak šířila byzantská říše křestanstvímezi slovany (ze Řecké soluně a v 863 k nám přišli Konstantín a Metoděj (VMŘ )
z byzantské říše se křestanství šířilo i dokyjevské rusi
spory mezi papežem a konstantínopolským patriarchou vyvrcholili v roce 1054 (oba chtěli být jedinou hlavou křestanů
od doby kdy byly ty spory...je křestanská církev rozdelená na západní (římskokatolickou církev) a východní (pravoslavná)
memorize

Section 2

Question Answer
1453turci dobyli byzantskou říši
na byzantskou říši útočilinejdříve Arabové a pak jí dobyli turci
turci..vyznávali náboženství islám (založil ho prorok Muhammad v 6. stol. ve městě Mekka. Islám šíří myšlenku 1 boha-Alláha. Vyznávači islámu se nazývají muslimové a náboženskou knihou je Korán
V 8. stol. ....se arabská říše rozkládala od Indie k Pyrenejskému poloostrovu
memorize

Přenos arabské kultury pro Evropu

Question Answer
arabové přejímali myšlenky od všech národů
rozvíjelimetematiku, fyziku, zeměpis a lékařství
přinesli do evropi nové zemědělské plodiny- rýži, bavlnu, citroník, pomerančovník
budovalimuslimské svatyně- mešity
memorize

Turci

Question Answer
pronikajíod 10. stol. do aabské říše, kde se seznámili s islámem
vytvořilivlastní říši - v čele sultán
turci obsadilii území, která patřila Byzantské říši
protože to území obsadili takpak byzanc žádá o pomoc papeže, protože turci dobyli Jeruzalém, proto papež vyhlásil křížové výpravy
Turkům vládlaosmánská dynastie, podle níž se říše jmenuje.
1453dobyli Turci Konstantinopol takže zanikla byzantská říše.
Osmánská říše přetrvalado roku 1918
memorize

Recent badges