Create
Learn
Share

Dec 2012 læsning

rename
elenamocanu's version from 2016-05-16 11:09

Section

Question Answer
som om
menswhile
medmindreunless
isærespecially
desudenmoreover, furthermore, in addition
omvendtthe opposite
imidlertidhowever
forklaringer påexplanation on
betingelser forconditions for
ulemper veddisadvantages with
fordeler vedadvantages with
har grund tilreason for
behøver to require, to need
trænger tilto be in need of
ikke desto mindrenevertheless, even so
som nævntas mentioned
begrænsesto limit, to confine
suppleresto supplement
justeresto adjust
memorize