Create
Learn
Share

Das Demonstrativpronomen und das Undefinitpronomen

rename
donbecconi's version from 2016-10-11 16:59

Section 1

Question Answer
dieser, diese, dieses (pl. diese)ten, ta, to
jener, jene, jenes (pl. jene)tamten, tamta,tamto
derselbe, dieselbe, dasselbe (pl.dieselben)ten sam
der gleiche, die gleiche, das gleiche (pl. (die gleichen)taki sam
derjenige, diejenige, das jenige (pl. diejenigen)ten (konkretny)
ein solcher, eine solche, ein solches (pl. solche)taki, taka
selbst, selber (nieodmienne)sam
memorize

Section 2

Question Answer
manzaimek nieokreślony, tłumaczy się w zdaniu lub z "się"
jemand (tylko sing.)ktoś
niemand (tylko sing.)nikt
etwascoś
nichtsnic
vieldużo
wenigmało
jeder, jede, jedes (pl.alle)każdy, każda, każde (wszyscy) - odmiana jak nieokreślony
mancher, manche, maches (pl. manche)niektóry (niejeden)
irgendwerktokolwiek
irgendjemand, irgendeinerktoś
irgendetwascokolwiek
irgendwiejakoś, jakimś sposobem
irgendwannkiedykolwiek
irgendwogdzieś
s-a-mtlichwszelki
memorize

Section 3

Question Answer
wer? was?kto? co? Nominativ
wessen?czyj? Genitiv
wem?komu? Dativ
wen? was?kto? co? Akkusativ
welcher? welche? welches?który? która? które?
memorize