Create
Learn
Share

Cultuur

rename
mblochousses's version from 2015-12-21 12:10

Section 1

Question Answer
CultuurInhoud van de samenleving. Betekenis die mensen aan hun omgeving geven en tot sociaal erfgoed maken
Culturele universaliaElementen die deel zijn van elke gekende cultuur (dans, kunst)
Globale cultuurDelen van eenzelfde globale cultuur (popmuziek)
InstinctComplex gedragspatroon dt genetisch bepaald is (nestbouwgedrag vogels)
Reflexeenvoudig respons vanaf geboorte (oog knipperen)
Driftennoden waaraan lichaam moet voldoen (voedsel, drank)
SymboolIets dat een bepaalde betekenis draagt die mensen van eenzelfde cultuur gegeven heben
TaalSysteem van symbolen om te communiceren
WaardenImpliciete of expliciete opvattingen over het wenselijke (richtlijn anderen evalueren)
NormenWat je moet doen in een gegeven situatie (concreet). Vertaling van waarden
InstitutiesVast, collectief bepaald en opgelegd gedragspatroon
memorize

Section 2

Question Answer
SubcultuurBestaat uit elementen van dominante cultuur maar heeft typsiche kenmerken
UniveralsCultuurelementen die door alle leden van de samenleving gedeeld worden (rechts rijden)
SpecialtiesCultuurelementen die typerend zijn voor de leden van bepaalde groepen in de samenleving (uniform)
AlternativesCultuurelementen die vrijwillig zijn (haartooi)
CultuurpatroonCombinatie van cultuurelementen die samen een geïntegreerd geheel vormen
Ogburn Cultural LagZich niet in hetzelfde tempo ontwikkelen als cultuurelementen, waardoor sociale spanningen ontstaan (religie)
EthnocentrismeNeiging om andere culturen te beoordelen vanuit de standaarden van eigen cultuur
CultuurrelativismeGeen universele standaarden die toelaten om culturen zomaar als goed of slecht te beoordelen
Relatief cultuurrelativismeMen plaats eigen culturele gedachtegoed tussen haakjes zodat men de andere cultuur niet verkeerd zouden begrijpen
Absoluut cultuurrelativismeAlle waarden en normen zijn gelijk in morele waarde
memorize

Section 3

Question Answer
EnculturatieOverdragingen van opvattingen in samenleving aan personen die erin geboren worden
Acculturatie Aanleren van andere cultuur (taal)
InternalisatieIntegratie van de cultuur in de persoonlijkheid
memorize