Create
Learn
Share

Crime Slo

rename
chiquitita's version from 2015-10-20 17:13

Section

Question Answer
fraudgoljufija
speedingprehitra vožnja
arsonpodtikanje požara
torturemučenje
drunk drivingpijana vožnja
murder, homicideumor
smugglingtihotapljenje
drug traffickingprekupčevanje z drogami
assaultnapad
shopliftingkraja iz trgovine
abduction, kidnappingugrabitev
domestic violencenasilje doma
burglaryvlom
hijackingugrabitev.. letala
theftkraja
attempted murderposkus umora
child abusezloraba otroka
armed robberyoborožen rop
vandalismvandalizem
petty crimemanjši zločin
serious crimezločin s hujšimi posledicami
violent crimenasilen zločin
muggingrop
white-collar crimezločin v podjetju
organised crimeorganiziran zločin
crime against propertyzločin proti imetju
victimless crimezločin brez žrtev
computer crimezločin na spletu
memorize