Create
Learn
Share

Count japanese objects

rename
ettelette's version from 2015-06-09 01:09

Section 1

Question Answer
1hitotsu
2futatsu
3mittsu
4yottsu
5itsutsu
6muttsu
7nantsu
8yattsu
9kokonotsu
10too
memorize

Section 2