Create
Learn
Share

Çocuk cerrahisi

rename
nilosk's version from 2018-04-20 02:56

Section

Question Answer
Doğum sonrası ortaya çıkan üriner obstruksiyon sebepleriTaş, Fimozis, Meatal stenoz, Ürogenital sistem tümörleri (RMS)
Nöroblastom evre 4SEvre 1 ve 2 için tanı alan organa lokalize lenf nodu tutulumu negatif küçük tümör, yaşamın ilk yılında tanı alır, Karaciğer, kemik iliği, cilt tutulumu olan, spesifik tedavi olmaksızın sağ kalımı %80.
Annede polihidramnios yapan durumlarÖzefagus atrezisi, Duodenal atrezi, Jejunal atrezi, Sakrokoksigeal teratom
İYE ne yaparsınİdrar tahlili, idrar kültürü - kültür sonucuna göre antibiyotik, tam kan, antibiyotik, foley sonda, diüretik, oral beslenme devam edilmeli, tekrarlayan İYE ise voiding, sintigrafi, USG
Turcot sendromu nedirTurcot sendromu; genetik geçişli, kolonda familyal adeno- matöz polipozisle beraber, santral sinir sisteminin nöro- epitelial tümörünün birlikteliği ile olan bir sendromdur.
Beckwith-Wiedemann SendromuDoğuştan büyüme bozukluğudur. Umblikal kord hernisi, makroglossi, makrozomi, hipoglisemi, hemihiperplezi, renal ve kardiyak anomaliler.
Apandisitin en sık ve ikinci en sık nedeniSubmukozal lenfoid hiperplazi ve felakit
Apandisitte TiT yapma sebebimizİYE'dan ayırmak.
Apandisitte USG'de neler görürüzÇap 6 mm'den büyük, komprese edilememesi, apandiks çevresi inflamasyon, periçekal kirlenme ve sıvı. Peristaltizmi kaybetmiş-kör sonlanan, ekojenite artışı , belki içinde fekalit, periapendiküler sıvı, lenfadenit, apendiks duvarında vaskülerite artışı
Ağrıdan sonra kusmaAkut apandisit
Kusmadan sonra ağrıAGE
ateş ve öksürükten sonra ağrıPnömoni
Apandisitte labWBC > 12.000 Nötrofil/lenfosit > 3.5(sola kayma)
Apendikste BT ne zamanKlinik şüphe var ve USG negatif, obez hastalar, mental retarde hastalar, entübe hastalar,
Apendektomi komplikasyonlarıAmeliyat sonrası enfeksiyon, intraabdominal abse, brit ileus, enterokutanöz fistül.
Apandisit ayırıcı tanıAGE, İYE, konstipasyon, mezenterik lenfadenit (bunda sola kayma olmaz lenfositoz olur)
Akut batın ile gelen çocukta bakılması gereken yerTestis torsiyonu olabilir.
Duodenal atrezilerde tıkanıklık nerdedir%85 ampulla vateri distalinde.
Duodenal atrezilerde eşlik eden hastalıklar1/3 down sendromu, malrotasyon, kalp anomalileri
Duodenal atrezi ADBG bulgusuDouble-bubble
Bağırsak atrezileri oluşum mekanizmalarıDuodenum - rekanalizasyon hasarı, İleum/jejenum - vasküler hasar
Yenidoğanda bağırsak tıkanıklığının en sık sebebiJejuna-ileal atrezi. (bu atrezide eşlik eden ekstraintestinal anomaliler görülür)
Jejuno-ileal atrezide ADBG'de ne görülürMultipl hava sıvı seviyeleri, Distalde gaz olmaması, Kalsifikasyon, Büyük bir hava sıvı seviyesi(dev kistik mekonyum)
En sık karşılaşılan jejuna-ileal atrezitip 3a (v şeklinde)
Atrezi ameliyatı sonrası oluşan problemlerAnostomoz kaçağı, Fonksiyonel proksimal obstruksiyon, Kısa bağırsak sendromu En sık mortalite sebebi, pnömoni peritonit sepsis
Özefagus atrezisinde kötü prognozDüşük doğum ağırlığı, pnömoni, doğumsal anomali(kalp)
Özefagus atrezilerinin hangisinde eşlik eden anomali en çok ve en azEn çok izole ÖA, en az izole TÖF
Özefagus atrezilerinde eşlik eden anomalilerVertebral, Anal atrezi, kardiyak anomali, trakeaözefagial fistül, özefagus atrezisi, renal anomali, serebral hipoplazi, trizomi 18, potter sendromu
Laparoskopi ile neonatal hepatit ve SYA nasıl ayrılırSYA düzensiz, kaba ve anjiamatöz, yeşilimsi-kahverengi karacier. Neonatal hepatitte çikolata rengi, düzgün ve keskin kenarlı karaciğer
Özefagus varis kanamasında kullanılan tüpSengstaken blakemore tüpü
Üriner sistem obstruksiyonunda prenatal olarak ne bulgu ararsınOligohidramnios (oligohidramnios akciğer gelişimini olumsuz etkiler)
Diafragma hernisinde eşlik eden anomalilerNTD, kalp anomalileri, orta hat gelişim anomalileri, genetik anomaliler
Diyafragma hernisinde kötü prognoz24. gebelik haftasından önce tanı koyma, ciddi ek anomali varlığı, polihidramnios, midenin toraksta olması, sağ diafragma defekti, mekanik ventilasyona yanıtsız Co2
Nöroblastom anlatYenidoğanın en sık intraabdominal malignitesi, heryerde olabilir ancak sıklıkla retroperitoneal adrenal medulla yerleşir, karında kitle şikayeti ile gelir hastalar, kitle pürüzlü yüzeyi vardır ve ağrılı olabilir, bu tümör katekolamin salgılayıp kızarıklık, terleme hipertansiyon yapar, vazoaktif intestinal peptid salgılayıp ishal yapar, nöral crest hücrelerinden köken alır, kilo kaybı, ateş, karın ağrısı, anemi, distansiyon yapar, tanıda düz karın grafisinde kalsifikasyon ve barsak gazının itilmesi gözlenir,. Evre 4S nöroblastomda evre 1 ve 2 için lokalize primer tümör, KC, cilt ve kemik iliği tutulumu olan, 1 yaş altı görülen ve %80 kendiliğinden iyileşen.
Ne zaman komplike İYE derizAltta yatan neden vardır doğumsal anomali, nörojenik mesane, vur vb. Ciddi pyelonefrit ve renal hasar olasılığı yüksektir.
Sekonder VUR sebepleriObstruksiyon, Disfonksiyonel işeme, Nörojenik mesane.
Wilms tümörü anlatBöbreğin en sık görülen tümörü, abdominal kitle ile gelir hastalar, yüzeyi düzgündür, mikroskobik hematüri yapar, hipospadias, aniri, beckwith-wiedemann sendromu, hemihipertrofi ile birlikte görülür, halsizlik, anemi, kilo kaybı, karın ağrısı yapabilir.
memorize
evre 5 bilateral tutulum, evre 4 uzak metastaz, evre 3 batın sınırlı, evre 1-2 tam rezeksiyon yapılabilen.

Zamanlar

Question Answer
Kasık fıtığıStabile edip en kısa zamanda
Hipospadias1 yaş
İnmemiş testis6 ay-1 yaş
Doğumsal diafragma hernisiStabilize edip hemen
Non-komunikan hidrosel1 yaşa kadar takip
SünnetSünnet 2 yaş altı veya 5 yaş üstü.
memorize