Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Civilisation - U3

rename
jevijako's version from 2018-07-02 04:14

Section

Question Answer
congé m1.звільнення 2.відпустка
la Front populaireнародний фронт
populaire 1.народний 2.популярний
salarié mпрацівник, оплачуваний працівник
augmenter1.підвищити, збільшити 2.зрости, збільшитися 3.додати
juillet mлипень
bord m1.берег 2.край 3.борт
de plus en plusусе більше, активніше
garder1.охороняти 2.приглянути 3.залишити 4.зберегти
rentrée fповернення(на сцену)
tourisme mтуризм
aristocrate mаристократ
démocratiserдемократизувати
se banaliserставати буденним
memorize