Create
Learn
Share

Cirurgia digestiva 3

rename
ingridbartrina's version from 2018-01-15 16:25

Section

Question Answer
Més càncer de estómac en homes o dones?Homes
Gastrectomia parcial o subtotal implica la retirada del:Antro (secretor de la gastrina). Lligament de Treitz.
Lligament de Treitz: reconstrucció que es realitza mitjançant anastomosis del segment gàstric restant al duodè o el jejú.
Síndrome de dumping PRECOÇ:Buidat ràpid del contingut hiperosmolar a l'intestí prim. Diarrea, inflamació, calambres abdominals, vòmits, taquicàrdia.
Síndrome de dumping TARDÀ:Es deu a l'elevat contingut d'hidrats de carboni que arriben a l'intestí prim. Debilitat, sudoració postprandrial, maregis, taquicàrdia, confusió mental.
Recomanacions dietètiques pel síndrome de dumping:Fraccionar dieta, ingesta hídrica fora dels àpats, menjar a poc a poc, mastegar bé, evitar temperatures extremes, menjar incorporat, evitar estimulants (begudes i aigues), evitar gas.
S'utilitzen SNO (suplements) a pacients que no cobreixen necessitats amb:NExSonda no cobreixen el 75% dels requeriments
Nutrició parenteral segons duració:NPT Central o NP Perifèrica
memorize