Create
Learn
Share

Choroby zvere

rename
kazadum's version from 2017-01-17 15:41

Section

Question Answer
pseudomor kachenvirové: paramyxovirus: nechutenství, apatie, ztížené dýchání: infikovaná zvěř, hmyz, vzduch: bažant, tetřev, holub, koroptev, vrána, krocan, labuť: preventivní očkování: neléčí se: list A-povinné hlášení
mramorovaná slezina bažantůvirové: adenovirus: respirační potíže- nekrózy ve slezině játrech a na plicích: přímý kontakt, trus: bažant, krocan, kur: očkování, asanace prostředí: neléčí se:
virová enteritida kachen= mor kachenvirové: herpes viry: poruchy CNS-třes těla, hlavy, kruky- vyvracení ocasního pera a natažené plováky: přímý styk, trus, krmivo, voda:kachny: obecná prevence- karanténa, kontrola převozu, desinfekce: neléčí se: list B- při vyšších úhynech hlásit
virová hepatitida kachenvirové: herpes viry: nekoordinované pohyby hlavy a končetin- leží na boku a dělá že plave: nakažený jedinci, krmivo, voda, násadové vejce: kachny: kontrola převozu, krmiv, vajec, vakcinace kachňat: neléčí se- nový chov: list B- povinné hlášení v ČR
neštovice ptáků (difterie)virové: poxvirus: záněty na kůži a sliznicích: přímý kontakt, krev sající a bodavý hmyz: drůbež, krůta, holub, bažant, koroptev, tetřev, atd.: preventivní očkování ohrožených: neléčí se: list B- povinné hlášení v ČR
leukóza drůbeževirové: retroviry: postihuje lymfatický systém, játra a slezinu:---: drůbež, bažant, kachna, koroptev, tetřev, tetřívek, husa:---: ----: nehlásí se
memorize

Section

Question Answer
salmonelózabakteriální: salmonella enteritidis, typhy murium: záněty na střevech a celková sepse: i člověk: kontrola přesunu zvěře a pravidelná desinfekce, zabránění přístupu divokých ptáků: chov se likviduje, avšak léčiva jsou: list B, povinné
pulorová nákazabakteriální: salmonela gallinaruim a pullorum: nepřenosná na člověka: postižení vaječníků, mláďata se rodí infikovaná, dospělé slepice- oslabenost, únava, paralýza, průjem, pokles snůžky: ---: ---: ---: list B
tuberkulózabakteriální: mycobacterium avium: uzlíky na střevech, játrech a slezině- nepatrné chřadnutí(nejčastěji u starších jedinců): i na lidi a savce: tělo nepoživatelné: ---: neléčí se- odstraňují se nakažení jedinci: povinné hlášení
botulismusbakteriální: clostridium botulinum: záleží na množství pozření botulotoxinu- slabost, paralýza, dýchací potíže, načepíření a vypadávání peří: larvami much z uhynulé zvěře- krmivem, sběrem vodních živočichů z vodních ploch, kde došlo k přemnožení bakterie i na člověka: vodní pernatá: odstraňování mrtvích jedinců a provzdušňování vody
memorize

Recent badges