Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Chordater

rename
groendahl13's version from 2018-06-17 11:17

Section

Question Answer
Nævn 5 fællestræk for chordaterDorsal nervestreng, notochord, gælletarm, endostyl, postanal hale
Er de 5 fællestræk fundet ved alle chordater?Ja, på et tidspunkt i deres liv, men ikke nødvendigvis hele livet.
Hvad er notochord, og hvad er det lavet af?Notochord er lavet af væskefyldte celler omgrænset af fibrøst væv. Det er et hydrostastisk organ. Dens primære funktion er at afstive kroppen.
Hvad er det for en del af endoskellet, som kommer frem i en embryo?Notochord
Muskler hægter sig fast til notochord, og den kan bøje sig laterelt, hvilket tillader den at lave nogle bestemte bevægelser. Hvilke?Bølgeformede bevægelser.
Hvad former den anteriore ende af den dorsale nervestreng, i vertebrater?Hjernen
Hvad er gælletarm?Åbninger som leder udtil. Den kan bruges som filter ved filterfeeders. Den kan også være udviklet til andre ting
Hvad gør endostyl?Det sekrer slim, som fanger små føde partikler
Hvor lever chordater?De lever i de fleste habitater.
Nævn to primitive karaktertræk ved chordater.1)De tilhører bilateria (to-sidet symmetriske dyr) 2)De er deuterostome (urmund bliver til gat, ny mundåbning)
Hvad vil det sige at være bilateria?Det er to sidet symmetriske dyr
Hvad vil det sige at være deuterostom?Urmund bliver til gat, ny mundåbning
Nævn tre underrækker indenfor chordatercephalochordater, urochordater, hvirveldyr
Hvordan ser cephalochordater ud?Er slanke, latterelt sammentrykte, gennemsigtgie dyr på omkring 3-7cm.
Hvor bor cephalochordater?De bor i sandrige sedimenter.
Hvordan bliver blodet pumpet rundt i cephalochordater, og hvad bliver blodet brugt til?Der er ingen hjerte. Det bliver pumpet af en ventral aorta. Fra dorsal aorta kommer blodet ud i vævet. Blodet samles op i vener og kommer tilbage til ventral aorta. Blodet bliver brugt til at cirkulere næringstoffer.
Hvordan sker respiration ved cephalochordater?Sker over kropsoverfladen.
Hvad består nervesystemet af ved cephalochordater?En nervestreng over notochord
Hvordan er cephalochordaters sanseorganer?De er simple. Har photoreceptore.
Hvordan er cephalochordater i forhold til køn?De er særkønnede, med ekstern befrugtning.
Hvordan filtrer cephalochordater vand?De filterer dem igennem farynx-spalter
Har cephalochordater en hjerne?Nej
Hvilke ting er segmenteret ved cephalochordater?muskulatur, nyrer, gonader
Nævn en klasse under cephalochordater.Leptocadii (lancetfisk)
Hvad er specielt ved amphioxus?Den har alle 5 primitive karaktertræk.
Hvilken underække er amphioxus?cephalochordater.
Hvor lever urochordater?I alle have
Lever urochordater som sessile eller fritsvømmende?De fleste er sessile, som voksne
Hvad er en tunic, og hvilken underrække det til?Urochordater, og det er noget som omkranser dyret og indeholder cellulose
Hvad sker der fra larve til voksenstadie i urochordater?Der sker en metamorfose, hvor notochord, og den dosale nervestreng bliver til en enkelt ganglion.
Nævn 3 klasser indenfor urochordater.Ascidiacea (søpunge/sækdyr), appendiculara, thaliacea(salper)
Er søpunge/sækdyr (ascidiacea) sessile eller fritsvømmede?De er sessile, og sidder fast til sten eller andre hårde substrater.
Hvordan lever søpunge/sækdyr (ascidiacea)? Og forklar hvad der kan være specielt ved de forskellige levemåder.De kan leve for sig selv, i kolonier, eller sammensatte. o Dem der lever for sig selv og i kolonier har deres egen test, mens dem som lever sammensat kan dele tunic. o I nogle sammensatte, har dyrene deres egen siphon men en fælles udgående siphon.
Hvad er der under tunic, ved søpunge/sækdyr (ascidiacea)?Der er en mantle
Hvordan fungerer et siphon og hvor sidder det, ved søpunge/sækdyr (ascidiacea)?De har en indadgående siphon (oral siphon) som er i den anteriore del og en udadgående siphon som er på den dorsale side. o Vand kommer ind af den orale siphon, og kommer igennem en cillisere pharynx, kommer igennem et atrium og ud i gennem den udadgående siphon.
Hvordan fungerer hjertet ved søpunge/sækdyr (ascidiacea)?Det kan kun pumpe blod den ene vej. Så stoppe. Og pumpe blodet den anden vej.
Hvordan er søpunge/sækdyr (ascidiacea) køn?De er hermafroditter
Hvor mange fællestræk for chordater indeholder henholdvis larven og den voksne ved søpunge/sækdyr (ascidiacea)?Larven har alle 5 karaktertræk og den voksne har gælletarm og endostyl.
Hvad ligner appendiculara?De ligner larver.
Hvad bygger appendiculara?De bygger et transperant hule kugle af muscus med filter og passage, hvor vand kan komme ind. (slimhus)
Hvad sker der når appendicularas filter bliver tilstoppet?Den forlader sig hus og bygger et nyt.
Hvordan ser salper (thalicea) ud?De er tønde eller citron formede.
Lever salper (thalicea) alene eller i kolonier?De kan leve på begge måder
Hvad gør vandet, som salper (thalicea) pumper igennem kroppen?Det sørger for bevægelse, fødeoptag og respiration.
Hvad er specielt som mange salper (thalicea) kan?De kan lyse
Hvad kan underrækken vertebrats også kaldes og hvorfor?De kan kaldes craniata, som referer til at alle har et kranie.
Hvilket form for skellet har de fleste vertebrater?De har endoskellet og exoskellet, af brusk eller ben.
Hvad giver endoskellet mulighed for ved vertebrater?Stor kropsstørrelse
Hvad har vertebrater i stedet for notochord og hvad gør dette?De har en rygsøjle, som gør at der er et større område hvor muskler kan hægte sig fast på.
Hvilken form har de segmenterede muskler ved vertebrater?De er W-formet
Hvad er den anterioe ende af nervestrengen blevet til ved vertebrater?Blevet til et tredelt hjerne med kranie udenom.
Vertebrater har en population af ektodermal celler. Som sørger for formation af mange forskellige strukturer, fx kraniumet, skellet, endokrine kirtler og andet. Et slags ekstra kimblad. Hvad kaldes dette?Neural crest.
Vertebrater har pladelignende ectodermal, som er på begge sider af neural tube. Laver fx linser i øjne, indre øre, nogle ganglia og kranie nerver osv. Hvad kaldes dette?Ectodermal placodes.
Hvad kaldes vertebrater med kæber?Gnasthostomers.
Hvad kaldes vertebrater uden kæber?agnathans.
Nævn 8 karaktertræk ved vertebrater1)Udviser alle 5 chordat-træk på et eller flere stadier i deres livscyklus 2)Epidermis+dermis inkl. modifikationer 3)Endoskellet af ben eller brusk 4)Muskulært tarmsystem med særskilt lever og bugspytkirtel 5)lukket kredsløb med flerkammeret hjerte 6)Røde blodlegemer med hæmoglobin 7)Veldifineret coelom opdelt i hjertesæk og bughule 8)Parrede nyre 9)parrede lemmer 10)3-delt hjerne med 10 eller 12 par kranie nerver 11)Parrede sanseorganer
Beskriv funktionen af endostyl og gælletarm hos hver af de tre chordatgrupper1. Cephalochordater. Her bruges gælletarmen til at opsamle føde ved at filtrere partikler fra sediment; endostylen danner slim, som partiklerne bliver fanget i. 2. Urochordater filtrerer havvand gennem gælletarmen; endostylen danner et slimnet, som tilbageholder partikler og fordøjes i tarmen. 3. Vertebrater: gælletarmen bliver til gæller (i hvert fald i fostrene), som hos fisk bruges ved respiration og hos tetrapoder omdannes til kranieskelet. Endostylen bliver til en kirtel (skjoldbruskkirtlen)
Beskriv kort udviklingen fra urochordatlarve til voksent individ, f.eks. hos ascidiaceerSækdyrslarven er fritsvømmende og har de fem chordattræk, i tilgift veludviklede øjne og nervesystem. Ved metamorfosen bliver individet fastsiddende, og øjne, det meste af muskulatur og nervesystem bliver reduceret, nervestrengen til en lille neuralkirtel. Gælletarmen bliver til det net, som vandet filtreres igennem, og endostylen sekreterer et slimnet, som tilbageholder føden i det voksne dyr.
Den største del af hvirveldyrene har kæber (gnathostomer). Hvilke strukturer bliver kæberne dannet fra?Kæberne dannes fra de forreste gællebuer.
Hvornår opstår rækken chordata?Kambrium, ca. 540 mya
memorize

Recent badges