Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Chordata - Rygstrengsdyr

rename
andreas1996's version from 2018-06-18 13:18

Section

Question Answer
Løs figur 1
Løs figur 2
Løs figur 3
Løs figur 4
Løs figur 5
Løs figur 6
Løs figur 7
Løs figur 8
Løs figur 9
Hvad er notochordens funktion?Musklerne kan hæfte sig fast på rygstrengen, hvilket gør at musklerne kan bevæge sig meget mere effektivt
Nævn de 3 underrækker til chordaterCephalocordater (lancetfisk), Urochordater (sækdyr) og Hvirveldyr (vertebrater)
Hvilken klasse skal vi kunne til underrækken lancetfisk (amphioxus)?Leptocardii
Nævn de 3 klasser skal vi kunne til underrækken Urochrodater (sækdyr)Ascidiacea (søpunge), Appendicularia og Thaliacea (salper)
De 5 fællestræk for chordater?Notochord, dorsal nervestreng, gælletarm, endostyl og postanal hale
Hvilken klasse beholder alle fem karaktertræk?Lancetfisk (amphioxus)
Hvilken symmetri tilhører chordater?bilateria (to-sidet symmetriske dyr)
Hvilken embryologi har chordater?Deuterostome
Giv eksempler på 5 karaktertræk for lancetfiskLever i sand på lavt vand, notochord, lukket blodkredsløb, ingen egentlig hjerne, enkelt fotoreceptor, segmenteret muskulatur og segmenterede nyrer og gonader
Hvad sekreterer affaldsstoffer fra coelom til atrium hos lancetfisk?Solenocyterne, som er organiseret i nephridier
Hvornår degenererer nogle af de 5 chordat karaktertræk hos søpunge eller sækdyr?ved metamorfosen, fra larvestadiet til voksne fastsiddende organismer
Giv eksempler på 5 karaktertræk for underrækken hvirveldyr (vertebrater)Kranium, ryghvirvler, indre skelet af brusk eller ben, svælgmuskulatur, neural crest-celler, parrede nyrer og parrede sanseorganer, samt duplikerede sæt hox-gener
Hvor mange kopier af et hoxgen finder man hos hvirveldyrerne?For hver hoxgen er der 4 ikke helt identiske kopier, med undtagelser hvor nogle er tabt
Hvad er fællesbetegnelsen for alle hvirveldyr med kæber?Gnathostomer (begge kæber er hængslede)
memorize

Recent badges