Create
Learn
Share

Chinese - My house

rename
priestess's version from 2015-05-15 12:39

Section 1

Question Answer
房子Fang zi (2,0) - house
Lou (2) - building
房间Fang Jian - (2,2) - Room
卧室Wo shi (4,4) - Bedroom
洗手间Xi shou jian (1,3,1) Toilet
浴室Yu Shi (4,4) - Bathroom
厨房Chu Fang (2,2) Kitchen
客厅Ke Ting (4, 1) Living Room
饭厅Fan Ting (4, 1) Dining Room
走廊Zou Lang (3, 2) Corridor
memorize

Section 2

Question Answer
花园Hua Yuan (1,2) - Garden
楼梯Lou Ti (2, 1) Stairs
Chang (2) Wall
房顶Fang Ding (2,3) Roof
车库Che Ku (1, 4) Garage
memorize