Create
Learn
Share

Chemia - reakcje

rename
sogolupu's version from 2017-09-28 18:31

Section 1

Question Answer
proces prażenia wapnaCaCO3 -> CaO + CO2
proces gaszenia wapnaCaO + H2O -> Ca(OH)2
mętnienie wody wapiennej Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O
reakcje twardnienia zaprawy wapiennej Ca(OH)2 + SiO2 -> CaSiO3 + H2O / Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O
wykrywanie CaCO3CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + H2O + CO2
memorize

Section 2

Question Answer
powstawanie jaskińCaCO3 + H2O + CO2 -> Ca(HCO3)2
powstawanie nacieków Ca(HCO3)2 -> CaCO3 + CO2 + H2O
ogrzewanie hydratówCuSO4 * 5 H2O -> CuSO4 + 5 H2O
otrzymywanie gipsu palonego 2 (CaSO4 * 2 H2O) -> (2CaSO4 * H2O) + 3H2O
reakcja twardnienia gispu(2CaSO4 * H2O) + 3H2O -> 2 (CaSO4 * 2 H2O)
memorize

Recent badges