Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Chapitre 5

rename
jevijako's version from 2018-07-07 15:23

Section

Question Answer
départ m1.вихід 2.від'їзд 3.виліт 4.старт
au 'hasardвипадково
réflexion f1.роздуми, рефлексія, мислення 2.думка, розгляд
baobab mбаобаб
grâce f1.помилування, прощення 2.грація, шарм
grâce à qn/qchдякуючи кому/чому
doute mсумнів
grave1.серйозний 2.важкий 3.грубий
c'est bien vraiце дійно, це правда
arbuste mкущ
par conséquentтаким чином, у результаті цього
troupeau mстадо, отабун, череда
sagesse fмудрість
avant de/queраніше ніж
benну
comme s'il s'agissait як ніби це
évidence fбанальність, очевидність
en effetпо суті, власне кажучи
graine f1.сім'я, насіння, зерно 2.graines зерно
invisibleневидимий
secret mтаємниця, секрет
fantaisie f1.фантазія 2.задоволення
s'étirerпотягнутися
pousser1.штовхати 2.примусити 3.гнати(стадо) 4.рости 5.прорости
ravissantзахоплюючий
brindille fпрутик, тростинка, вітка, віточка
inoggensifнешкідливий, невинний
rosier mшипшина
arracher1.вирвати 2.рвати 3.зірвати 4.відірвати 5.скубти
dès queщойно(як тільки)
infesterзакишіти
s'y prendre досягти успіхів
se débarrasserпозбутися
encombrerзаповнити, забити
perforerпроколоти, продірявити
racine fкорінь
éclaterспалахнути, вибухнути
soigneusementуважно
astreindreзмусити
distinguer1.відрізнити, розрізнити 2.розпізнати, догледіти
appliquer1.реалізувати, застосовувати, застосувати 2.накласти, нанести 3.затратити, витратити
s'appliquerрозповсюджуватися
inconvénient mневигода, негатив
catastrophe fбіда, катастрофа
négligerзнехтувати, утратити
négligéневимушений, недбалий
indication fдані, індикація
gérerуправляти, керувати
s'égarerзаблукати
considérableочевидний, значний
avertir qn de qchпопереджувати, застерігати, зверніть увагу
frôlerзачепити, задіти
grandioseграндіозний, помпезний
animé1.анімаційний 2.пожвавлений 3.істотний(лінгв.) 4.живий, жвавий
sentiment m1.відчуття 2.чуття, почуття
urgence f1.наполегливість 2.urgences швидка допомога
memorize

Recent badges