Create
Learn
Share

Chapitre 15

rename
jevijako's version from 2018-06-30 04:51

Section

Question Answer
énorme безмірний, величезний
explorateur/triceдослідник
souffler1.дути 2.видути 3.задихатися 4.передихнути 5.подути 6.задути 7 підказати, підказувати
géographe mгеограф
savant mучений
majestueuxвеличний, величавий
décevoir qnрозчарувати, підвести
non plusтакож ні, уже ні
absolumentбезперечно, безумовно
compte m1.вирахування 2.рахунок
recevoir 1.qch 2.qn1.отримати 2.привітати 3.зустріти суперника вдома(у спорті)
enquête f1.слідство 2.опитування, анкета
moralité fмораль
entraîner 1)qch 2)qn 3)qn dans qch1.відтягнути 2.тренувати 3.вплутати 4.спричинити
ivrogne mп'яниця, пияка
noter 1)qch 2)qch 3)qn/qch1.записати 2.помітити 3.оцінювати
découverte f1.знахідка 2.відкриття(наукове)
fournir qch à qnпостачаи, надати
émouvoir qnзворушити
registre mсписок, реєстр
tailler1.шліфувати 2.ирізати 3.відрізати
récit mрозповідь
encre fчорнило
éphémère m/fподенка, одноденка
précieuxцінний
se démoderзастаріти, вийти з моди
se viderспустіти
éternelвічний
interrompre qch/qn1.зупинити 2.припинити 3.переривати
éveillerвикликати, збудити
nous autresусі ми
renoncer à qch1.відмовитися, зректися
menacéщо знаходиться під загрозою
disparition f1.зникнення 2.смерть 3.вимирання
se défendre contre qnзахищатися
mouvement m1.рух 2.напрям
courage mвідвага
réputation fрепутація
songer à qn/qchпам'ятати
memorize