Create
Learn
Share

cestina

rename
klarahellebrandova's version from 2017-06-22 13:16

slovíčka

Question Answer
Otec mého otce je můj ...dědeček
Maminka mé maminky je moje ...babička
Dcera mého bratra je mojeneteř
Syn mé sestry je můj ...synovec
Děti mých děti jsou moje ...vnoučata
Sestra mého otce je moje ...teta
Bratr mé maminky je můj...strejda, strýc
Dcera mé tety je moje ...sestřenice
Syn mé tety je můj ....bratranec
Sestra mé manželky je moje ...... švagrová
Otec - tatínek mého manžela je můj .......tchán
Maminka mého manžela je moje ..tchýně
Sestra mého manžela je moje ......švagrová
Bratr mého manžela je můj ...... švagr
Dcera moji dcery je moje ....(ta) vnučka, y
Syn moji dcery je můj(ten) vnuk, a
(ten) lékař,e, (ta) lékařka, y
(ta) zdravotní sestra, y - sestřička, y
(ten) číštník, a - (ta) číšnice, e
(ten) zubař, e - (ta) zubařka, y
(ten) kuchař, e - (ta) kuchařka, y
(ten) učitel, e - (ta) učitelka, y
přemýšlet nad něčím (inst.) / přemýšlím, přemýšlíš, přemýšlí, přemýšlíme, přemýšlíte, přemýšlí, pp - přemýšlel, a, o
snídat + acc. /nasnídat se / (na)snídám (se), (na) snídáš (se), (na)snídá (se), (na)snídáme (se), (na)snídáte (se), (na)snídají (se), pp - (na)snídal, a, o (se)
vidět/uvidět + acc. / (u)vidím, (u)vidíš, (u) vidí, (u)vidíme, (u)vidíte, (u)vidí, pp - (u)viděl, a, o
slyšet / uslyšet + acc./ (u)slyším, (u)slyšíš, (u)slyší, (u)slyšíme, (u)slyšíte, (u)slyší, pp - (u)slyšel,a,o
(ta) pračka, y
prát/vyprat / (vy)peru, (vy)pereš, (vy)pere, (vy)pereme, (vy)perete, (vy)perou, pp = (vy)pral, a, o
(to) srdce, e
(ta) krev, krve, krvi, krev, krvi, krví
opak od nemoc(to) zdraví, í
dostat novou informacidozvídat se /dozvědět se + acc., o něčem (loc.) / dozvěděla jsem se, že zítra není hodina, předtím jsem to nevěděla.
(ten) dárek, dárku / dát někomu (dat.) dárek - dostat dárek od někoho (gen.)
péct/upéct + acc /(u)peču, (u)pečeš, (u)peče, (u)pečeme, (u)pečete, (u)pečou, pp = (u)pekl,a, o
(to) rajče, ete
(ten) sníh, sněhu, sněhu, sníh, sněhu, sněhem
(to) Švýcarsko, a
(to) zelí, í
opak od vypadat unaveněvypadat odpočatě
opak od šetřit / ušetřit peníze / když nekupujeme věci, šetříme penízeutrácet / utratit peníze /když kupujeme hodně věcí, utrácíme peníze.
jídlo, které má sůl jeslané (slaný, á, é)
jídlo, které má cukr jesladké (sladký, á , é)
říct/dělat něco úpřimně, tak jak si to myslíme/cítímeříct něco od srdce
(ten) rodokmen, u
opak od hodný, á , ézlý,á, é
žít až do ....dožít se + gen. /před deseti lety jsem nevěděla, jestli se dožiju šedesáti
(ta) nemocnice, e
být někde krátcebýt někde málo časo - chvilku
(ten) hnůj, hnoje, hnoji, hnůj, hnoji, hnojem
člověk, který nemá práci(ten) nezaměstnaný, á / ve Francii je čím dál tím víc nezaměstnaných
opak od pomalurychle
(ten) náhrdelník, u
(ty - pl.) náušnice, náušnic
(ten) prstýnek, prstýnku
(ten) náramek, náramku
(sloveso)svítit / slunce svítí
vylévat/vylít - vyliju, vyliješ, vylije, vylijeme, vylijete, vylijí-jou pp = vylil,a,o - vyli,y, a
nalévat / nalít
ohýbat se / ohnout se (ohýbám se, ohýbáš se, ohýbá se, ohýbáme se, ohýbáte se, ohýbají se, pp = ohýbal, a, o se / ohnu se, ohneš se, ohne se, ohneme se, ohnete se, ohnou se, pp= ohnul,a,o se)
(ten) plot, plotu, plotu, plot, plote !, plotě, plotem
memorize

 

Question Answer
memorize

skloňování zájmen

Question Answer
já - nom.
já - gen.mě, mne
já - dat.mně, mi
já - accmě, mne
já - loc.mně
já - inst.mnou
ty - nom.ty
ty - gen.tebe, tě
ty - dat.tobě, ti
ty - acc.tebe, tě
ty - loc.tobě
ty - inst.tebou
ona - nomona
ona - gen.jí/bez ní
ona - dat.jí / k ní
ona - acc.ji / na ni
ona - loc.o ní
ona - inst.jí / s ní
on - nomon
on - genjeho/bez něho, ho, jej/něj
on - dat.jemu/k němu, mu
on - acc.jeho/něho, ho, jej/něj
on - loc.o něm
on - inst.jím/s ním
my - nommy
my - gennás
my - datnám
my - accnás
my - loc.o nás
my - inst.námi
vy - nom.vy
vy - genvás
vy - datvám
vy - accvás
vy - loc.o vás
vy - inst.s vámi
oni - nomoni
oni - gen.jich / bez nich
oni - dat.jim / k nim
oni - acc.je / na ně
oni - loc.o nich
oni - instjimi / s nimi
ony - nomony
ony - gen.jich / bez nich
ony - dat.jim / k nim
ony - acc.je / na ně
ony - loc.o nich
ony - instjimi / s nimi
ona - nomona
ona - gen.jich / bez nich
ona - dat.jim / k nim
ona - acc.je / na ně
ona - loc.o nich
ona - instjimi / s nimi
memorize

cvičení zájmena

Question Answer
Nikam bez (ona) nesmíšNikam bez ni (gen.) nesmíš / bez + gen.
Jdeš s (já) ?jdeš se mnou (inst.) ?
Kdy k (my) přijdete?Kdy k nám (dat.) přijdete ?
Vidím (on).Vidím ho (acc.).
Nic o (vy) nevímeNic o vás (loc.) nevíme.
pozdravuje (ty) můj tatínekPozdravuje tě (acc.) můj tatínek.
Jestli chceš, můžeš jet do Prahy s (ony)Jestli chceš, můžeš jet do Prahy s nimi.
To by (já) udělalo radostTo by mi (dat.) udělalo radost. / udělat radost komu + dat.
Nevím, co chtějí děti k Vánocům, takže jsem (oni) poslala peníze..., takže jsem jim (dat.) poslala peníze / posílat-poslat něco (acc.) někomu (dat).
Nejsme s (oni) spokojeníNejsme s nimi spokojení.
memorize

skloňování přivlastňovacích zájmen:

Question Answer
můj - nom.můj /můj bratr
můj - gen.mého / bez mého bratra
můj - dat.mému / k mému bratrovi
můj - acc.mého / vidím mého bratra
můj - acc.můj /vidím můj dům
můj - voc.můj /můj bratře !
můj - loc.mém bratrovi / mluvím o mém bratrovi
můj - inst.mým (mojim) bratrem / s mým bratrem
moje - nommoje /moje sestra
moje - gen.moji / moji sestry
moje - dat.moji / k moji sestře
moje - acc.moji / vidím moji sestru
moje - voc.moje / moje sestro !
moje - loc.moji /mluvím o moji sestře
moje - int.mojí / mluvím s mojí sestrou
moje - nommoje /moje auto
moje - gen.mého / bez mého auta
moje - dat.mému / jdu k mému autu
moje - acc.mé / vidím mé-moje auto
moje - loc.mém-mojem / v mém-mojem autě
moje - inst.mým-mojim / pojedu mým autem
memorize

skloňování všechno, všichni

Question Answer
všechno (nom)všechno (ovoce)
všechno (gen.)všeho (ovoce)
všechno (dat.)všemu (ovoci)
všechno (acc.)všechno (ovoce)
všechno (loc.)všemu (ovoci)
všechno (inst.)vším (ovocem)
všichni (nom)všichni (muži)
všichni (gen)všech (mužů)
všichni (dat.)všem (mužů)
všichni (acc.)všechny (muže)
všichni (voc.)všichni! (muži!)
všichni (loc.)všech (mužích)
všichni (inst.)všemi (muži
všechny (nom)všechny (ženy - hrady - děti)
všechny (gen.)všech (žen - hradů - dětí)
všechny (dat)všem (ženám - hradům - dětm)
všechny (acc.)všechny (ženy - hrady - děti)
všechny (voc.)všechny (ženy - děti)!
všechny (loc.)všech (ženách - hradech - dětech)
všechny (inst.)všemi (ženami - hrady - dětmi)
memorize

hodiny

Question Answer
14h30 ......půl třetí
3h15..... čtvrt na čtyři
8h10 ..... je osm hodin a deset minut
9h25 ...... je za pět minut půl desáté
19h45...... je tři čtvrtě na osm
10h15 .... je čtvrt na jedenáct
7h20 ..... je za deset minut půl osmé
3h40 .... je za pět minut tři čtvrtě na čtyři, tři hodiny čtyřicet minut
memorize

číslice

Question Answer
4 ........ čtyři
34. ...... třicet čtyři
76 ...... sedmdesát šest
18 ....... osmnáct
29 ...... dvacet devět
15 ..... patnáct
93 ...... devadesát tři
45 ....... čtyřicet pět
62 ....... šedesát dva
103 ...... sto tři
245 ..... dvě stě čtyřicet pět
15 ....patnáct
39 ...třicet devět
90devadesát
memorize

opravte chyby

 

Question Answer
Teď je prší, takže nemůžeme chodit ven ....../1xTeď prší, takže nemůžeme chodit ven.
Každý den udělám úkol /1x.......Každý den dělám úkol.
My chodíme ven, ale sestru ven nechodí /1xMy chodíme ven, ale sestra ven nechodí.
Začínáme v půl deset /1x Začínáme v půl desáté/ Začínáme o půl desáté
Nechci něco /1x Nechci nic
Včera jsem vzbudila v devět /1x Včera jsem se vzbudila v devět.
Máme dva děti /1xMáme dvě děti.
Myslím, že nemáme dost peníze /1xMyslím, že nemáme dost peněz.
Budu dávat dárek do mého přítele /1xBudu dávat dárek mému příteli.
Budu se sestřenice zeptat /1xZeptám se sestřenice.
Na hory už dva dny sněží /1xNa horách už dva dny sněží.
Na dovolené jsme byli šest měsíce /1xNa dovolené jsme byli šest měsíců.
Chtěli jsme jet na České Republice /1x (3x)Chtěli jsme jet do České Republiky
memorize

cvičení - gramatika

 

Question Answer
Včera (jíst - my) svíčkovou. ........................Včera jsme jedli svíčkovou.
Zítra (jít - vy) k (babička) .............................Zítra půjdete k babičce.
Ve skupině (být) (my) 10..............................Ve skupině je nás deset.
Požádala jsem (maminka) o radu................. Požádala jsem maminku o radu.
Posílám (vy) věty na opravu .........................posílám Vám věty na opravu.
Kolik (oni) tam bude? Bude (oni) tam 5 ..... Kolik jich tam bude? Bude jich tam pět (5)
(Když/Až) mě poprosíš, dám (ty) čokoládu ....Až mě poprosíš, dám ti čokoládu.
(Kde/Kam/Kudy) jdeš? Jdu do (divadlo) ...... Kam jdeš? Jdu do divadla.
Když má otec a syn stejné jméno, nevíme, jestli mluvíme o (syn) nebo o (otec).... , jestli mluvíme o synovi nebo o otci.
Na Vánoce dáváme dárky (děti) i (dospělí)Na Vánoce dáváme dárky dětem i dospělým.
Po (oběd) rádi pijeme kávuPo obědě rádi pijeme kávu.
Znám jména (všechny děti)Znám jména všech dětí.
Nevím, jestli se (to) dožijiNevím, jestli se toho dožiji.
Nevím, jestli všichni můžou (poletět/letět) ve stejný denNevím, jestli všichni můžou letět ve stejný dne.
Celkem (být) (my) desetCelkem nás je deset.
Je tam devět (kruhový objezd - pl.) a zemědělci blokují (celé/všechny)Je tam devět kruhových objezdů a zemědělci blokují všechny.
memorize