Create
Learn
Share

Cestina zacatecnici

rename
klarahellebrandova's version from 2016-06-21 19:39

slovíčka začátečníci

Question Answer
vidět / uvidět + acc.
číst / přečíst + acc.
slyšet / uslyšet + acc.
poslouchat (III) + acc.
(to) Německo, a
(ta) Anglie, e
ve Francii se mluvífrancouzsky
v Anglii se mluvíanglicky
v Německu se mluvíněmecky
v Česku se mluvíčesky
v Itálii se mluvíitalsky
ve Španělsku se mluvíšpanělsky
muž z Francie jeFrancouz, e
žena z Francie jeFrancouzka, y
muž z Česka jeČech,a
žena z Česka je Češka, y
muž z Německa jeNěmec, Němce
žena z Německa jeNěmka, y
muž z USAAmeričan,a
žena z USAAmeričanka, y
cvičit (IV) + acc. /cvičím pilates, cvičím jógu ..
(to) fitko, a
(ten) sníh, sněhu, sněhu, sníh, sněhu, sněhem /v Česku je teď sníh.
poslouchat + acc
snídat + acc./nasnídat se
číst/přečíst + acc.
pít + acc / vypít +ac / piju, piješ, pije, pijeme, pijete, pijí
(ten) pomerančový džus
(to) auto, a / jet v autě
vstávat / vstát (vstanu, vstaneš, vstane, vstaneme, vstanete, vstanou, pp = vstal, a, o - i, y,a)
(ten) kůň, koně, koni, koně, koni, koněm / jezdit - jet na koni
(ta) motorka, motory, motorce, motorku, motorce, motorkou / jezdit - jet na motorce
unavený, á, é / Jsem trochu unavený, chci spát.
začínat/začít xkončit / skončit
odjíždět/odjet xpřijíždět/přijet
(ta) schůzka, schůzky, schůzce, schůzku, schůzce, schůzkou
brzo xpozdě
blízko xdaleko
ptát se / zeptat se na něco + acc. někoho + acc. Xodpovídat/odpovědět na něco + acc. někomu + dat.
jet do jiného města nebo zeměcestovat
nemocný, á, é
nemocný,á,é xzdravý, á, é
brýle, brýlí, brýlím, brýle, brýlích, brýlemi
(ten) počítač, e
pořád, vždycky xnikdy
jíst + acc. / najíst se
vařit / uvařit + acc.
čekat / počkat na + acc.
jsem doma - jdu ?domů
Jdu ven - jsem ?venku
jsem vevnitř - jdu ?dovnitř
po xpřed
předtím xpotom
začínat xkončit
uklízet / uklidit (+ acc.)
dobrý xšpatný
starý xnový
dlouhý xkrátký
nemocný xzdravý
spokojený xnespokojený
unavený xodpočinutý
stejný xjiný, rozdílný
velký xmalý
hezký xškaredý
umývat/umýt + acc.
(ta) zelenina, y
(ten) sýr, u
(ta) rýže, e
(to) maso, a
(to) rajče, ete
(ta) brambora, y - (ten) brambor, u
(ten) pomeranč, e
(ta) mrkev, mrkve
narozeniny, narozenin / všechno nejlepší k narozeninám!
(to) Dánsko, a - dánský,á,é, (ten) Dán, (ta) Dánka /Už jste někdy byl v Dánsku?
(to) Finsko, a - finský,á,é, (ten) Fin, (ta) Finka /Ještě nikdy jsem nebyl ve Finsku.
(to) Chorvatsko, a - chorvatský, á, é, (ten) Chorvat, (ta) Chorvatka
(to) Portugalsko, a - portugalský, á,é, (ten) Polák, (ta) Polka
(to) Rusko, a - ruský, á, é - (ten) Rus, (ta) Ruska
(to) Slovensko, a - slovenský,á,é - (ten) Slovák, (ta) Slovenka
(to) Slovinsko, a - slovinský, á, é - (ten) Sloven, (ta) Slovinka
(to) Švýcarsko, a - švýcarský,á,é - (ten) Švýcar, (ta) Švýcarka
(to) Švédsko, a - švédský,á,é - (ten) Švéd, (ta) Švédka
(ta) koupelna, y
(ten) obývak, obýváku
(ten) pokoj, e
(ta) ložnice, e
(ta) okenice, e - (ty) okenicev Česku se nepoužívají okenice
jíst něco poprvéochutnat / ještě jsem neochutnal Becherovku
(ten) cukr, u
jídlo s cukremsladké jídlo
(ten) východ, u slunce / vycházet - vyjít / teď slunce vychází v 5h30
(ta) mlha, y
(to) stěhování, í / stěhovat se - přestěhovat se
memorize

měsíce v roce

Question Answer
Jak se jmenuje 1. první měsíc v roce?(ten) leden, ledna - Kdy? V lednu - Od ledna - Do ledna
Jak se jmenuje 2. druhý měsíc v roce?(Ten) únor, a - Kdy? V únoru - Od února - Do února
Jak se jmenuje 3. třetí měsíc v roce?(ten) březen, března - Kdy ? v březnu - Od března - Od března
Jak se jmenuje 4. čtvrtý měsíc v roce?(ten) duben, dubna - Kdy? V dubnu - Od dubna - Do dubna
Jak se jmenuje 5. pátý měsíc v roce?(ten) květen, května -Kdy? V květnu-Od května-Do května
Jak se jmenuje 6. šestý měsíc v roce?(ten) červen, června - Kdy? V červnu - Od června-Do června
Jak se jmenuje 7. sedmý měsíc v roce?(ten) červenec, července -Kdy? V červenci-Od července-Do července
Jak se jmenuje 8. osmý měsíc v roce(ten) srpen, srpna-Kdy? V srpnu-Od srpna-Do srpna
Jak se jmenuje 9. devátý měsíc v roce?(to) září, í -Kdy? V září-Od září-Do září
Jak se jmenuje 10. desátý měsíc v roce?(ten) říjen, října-Kdy? V říjnu-Od října-Do října
Jak se jmenuje 11. jedenáctý měsíc v roce?(ten) listopad, u-Kdy? V listopadu-Od listopadu-Do listopadu
Jak se jmenuje 12. dvanáctý měsíc v roce?(ten) prosinec, prosince-Kdy? V prosinci- Od prosince- Do prosince
memorize

cvičení

Question Answer
V pondělí (odcházet / odejít - my) z (dům) v sedm hodinV pondělí odcházíme z domu v sedm hodin.
Ráno (vstávat/vstát - já) v 7h30 a do práce (odcházet/odejít/přijít) v 8h15ráno vstávám o/v půl osmé a do práce odcházím ve čtvrt na devět.
Po květnu je .....Po květnu je červen.
memorize

roční období

Question Answer
(to) jaro, a - Kdy?na jaře
(to) léto, a - Kdy?v létě
(ten) podzim, u - kdy?na podzim
(ta) zima, y - kdy?v zimě
memorize

dny v týdnu

 

Question Answer
jak se jmenuje poslední den v týdnu? ...neděle
jak se jmenuje první 1. den v týdnu? ......pondělí
jak se jmenuje čtvrtý 4. den v týdnu? ..........čtvrtek
jak se jmenuje druhý 2. den v týdnu? ........úterý
jak se jmenuje šestý 6. den v týdnu? .........sobota
jak se jmenuje třetí 3. den v týdnu? . .......středa
jak se jmenuje druhý 2. den v týdnu? .......úterý
memorize

kdy?

Question Answer
(to) pondělí, í - kdy?v pondělí
(to) úterý, ý - kdy?v úterý
(to) středa, y - kdy?ve středu
(ten) čtvrtek, čtvrtku - Kdy?v čtvrtek
(ten) pátek, pátku - kdy?v pátek
(ta) sobota, y - kdy?v sobotu
(ta) neděle, e - kdy?v neděli
memorize

hodiny

Question Answer
14h30 ......půl třetí
3h15..... čtvrt na čtyři
8h10 ..... je osm hodin a deset minut
9h25 ...... je za pět minut půl desáté
19h45...... je tři čtvrtě na osm
10h15 .... je čtvrt na jedenáct
7h20 ..... je za deset minut půl osmé
3h40 .... je za pět minut tři čtvrtě na čtyři, tři hodiny čtyřicet minut
2h35 je půl třetí a pět minut, je za deset minut tři čtvrtě na tři, jsou dvě hodiny a třicet pět minut
memorize

číslice

Question Answer
1jedna, jeden
2dvě, dva
3tři
4čtyři
5pět
6šest
7sedm
8osm
9devět
10deset
11jedenáct
12dvanáct
13třináct
14čtrnáct
15patnáct
16šestnáct
17sedmnáct
18osmnáct
19devatenáct
20dvacet
21dvacet jedna
22dvacet dva
23dvacet tři
24dvacet čtyři
25dvacet pět
26dvacet šest
27dvacet sedm
28dvacet osm
29dvacet devět
30třicet
31třicet jedna
32třicet dva
33třicet tři
34třicet čtyři
35třicet pět
36třicet šest
37třicet sedm
38třicet osm
39třicet devět
40čtyřicet
41čtyřicet jedna
42čtyřicet dva
43čtyřicet tři
44čtyřicet čtyři
45čtyřicet pět
46čtyřicet šest
47čtyřicet sedm
48čtyřicet osm
49čtyřicet devět
50padesát
51padesát jedna
52padesát dva
53padesát tři
54padesát čtyři
55padesát pět
56padesát šest
57padesát sedm
58padesát osm
59padesát devět
60šedesát
61šedesát jedna
62šedesát dva
63šedesát tři
64šedesát čtyři
65šedesát pět
66šedesát šest
67šedesát sedm
68šedesát osm
69šedesát devět
70sedmdesát
71sedmdesát jedna
72sedmdesát dva
73sedmdesát tři
74sedmdesát čtyři
75sedmdesát pět
76sedmdesát šest
77sedmdesát sedm
78sedmdesát osm
79sedmdesát devět
80osmdesát
81osmdesát jedna
82osmdesát dva
83osmdesát tři
84osmdesát čtyři
85osmdesát pět
86osmdesát šest
87osmdesát sedm
88osmdesát osm
89osmdesát devět
90devadesát
91devadesát jedna
92devadesát dva
93devadesát tři
94devadesát čtyři
95devadesát pět
96devadesát šest
97devadesát sedm
98devadesát osm
99devadesát devět
100sto
memorize

cvičení začátečníci

Question Answer
Jak (mluvit) lidé ve (Francie) ? (Francouz - pl) mluví .......Jak mluví lidé ve Francii? Francouzi mluví francouzsky.
Dnes (vidět/uvidět) (Jana) a (Erika)Dnes uvidím Janu a Eriku.
Moji kolegové (být) z (Francie)Moji kolegové jsou z Francie.
zítra (nemít - já) (čeština), (mít - já) (hodina češtiny) v úterýzítra nebudu mít češtinu, budu mít hodinu češtiny v úterý.
Co (dělat/udělat - vy), (když/kdy/až) (jet - vy) vlakem do (práce)?Co děláte, když jedete vlakem do práce?
V (metro) (číst - já) (kniha)V metru čtu knihu.
Restaurace je (x blízko)Restaurace je daleko.
Zítra (dělat / udělat - vy) cvičení na (čeština)Zítra uděláte cvičení na češtinu.
(Pracovat - já) s (informatika)Pracuji-Pracuju s informatikou.
Jak (jmenovat se) vaše české kamarádky? Moje české kamarádky (být) Jana a ErikaJak se jmenují vaše české kamarádky? Moje české kamarádky jsou Jana a Erika.
(.....) studujete češtinu? Protože (znát - já) ČeskoProč studujete češtinu? Protože znám Česko.
Studuju češtinu (6h) za týdenStuduju češtinu šest hodin za týden.
Kolegové (nechtít) pracovatKolegové nechtějí pracovat.
(studovat - vy) češtinu s (dokument - pl.) z (hodina)Studujete češtinu s dokumenty z hodiny.
(poslouchat/slyšet - já) rádio Frekvenci jednaPoslouchám rádio Frekvenci jedna.
(Nikdy/Někdy) se nescházím s kolegy po (práce)Nikdy se nescházím s kolegy po práci.
Po (hodina) (jít - já) na večeřiPo hodině půjdu na večeři.
memorize