Create
Learn
Share

But filan

rename
syokbe2's version from 2017-06-29 13:50

Section

Question Answer
dumrul anafilaksipenisilin
dumrul besin zehir.s.aureus
dumrul b-laktammikoplazmada kullanılmaz
dumrul mikrop giriş yeri değildirbos
dumrul antiserumda hepBinsan kaynaklıdır
dumrul cvp:antibiyotiğin pahalı olması
dumrul toksin hastalıklarıtetanoz-difteri-kolera-gazlıgangren-dizanteri-lejyonella
aynur üretrit etkenleric.troc-n.gonor-m.genit-u.ure-t.vagin-hsv-adeno. (TUHMANC)
aynur üretral akıntıda lökosit ve g(-) kokn.gonore
aynur idrarda anlamlı sayı10^4
aynur kadında 10^3 anlamlı olanlare.coli-s.sapro-bgrupstrep
aynur hem ens. hem men. nedenlerikabakulak-vzv
aynur genç boss.agal.-e.coli-l.monocy.-n.menin.-hsv
aynur yaşlı boss.pneum.-l.monoc.-g(-) basil
sma dallarjejunal-ileal-ileocolic-medcolic-dexcolic
coelicus dallargastsin-splenica-hepatica
yağı kantitatif incelemebt ve mr
en çok taranan kanserserviks
hiperkalemi yapan ilaçlarBANKSAT
bebek kalp atış sorusuNST
erkek infertilite sorususpermiogram
kadın doğum cevaplarb-a
şokta ilk bir saatte%0.9 NaCl
radyoda inme var ilk istenenkontrastsız bt
sigara hangi tümör belirtecini bozarcea
hipermagnezemi nedenleriemilim boz.,asidoz,akut pantreatit ve alkol,hipoparatiroidi,hiperaldosteron,kronik gm hastalık,delirium
peptik ülserdekanama-perferosyon-penetrasyon-obstuksiyon
papprostat
en spesifik belirteçpsa
doğum sonrası kürtajbumm
epizyotomide kesilen kasbulbocaver,perinei superficial
epizyotomide kesilmeyen kasischiocavernos
hiperkalemi yapmazinsülin
hipopituerizm....nefro sorusurenal tübüler asidoz
böbrek bariyeri yanlıştırnormalde hiç bişey geçirmez
na-glikoz hesap sorusu100 üstü her 100x için 1.6 ekle örn:700-140 verdi 700-100=600 6x1.6=9,6 9,6+140=149,6
midsistolik üfürümad-pd
pansistolik üfürümvsd-my-ty
geç sistolik üfürümmvp-tvp
erken diastolik üfürümay-py
middiastolikasd-vsd-pda-av stenoz
geç diastolik üfürümmd-td
devamlı üfürümpda-fistüler
şehirde en önemli kurşun kaynağıhava
bina yapımında kullanılan ac kanseri yapanradon
içme suyunda asla bulunamayn nitrit
dikey örgütlenme yokhepatit
günlük kahve tüketimi ve pankreas kanserivaka kontrol,tahmini rr,6
8 kişilik kanser grubunda insidans hızı8/80xk
b grubu bulaşıcı has.sarı humma-tifo-veba-çiçek
ilkokulda obezite öçmekesitsel
ince iğne aspirasyon biyopsi duyarlılık14/14+1x100
elektromanyetik radyasyongrup 2B (şüpheli)
aile hekiminin taradığı kanserlermeme-serviks-kolorektal-prostat
kırmızı et grup 2B
işlenmiş et ürünlerigrup 1
ilk otopsideVariagian
hekim hakkı değilidarecilik
itirazda bulunulabiliradli tıp kurumu
onamda yer alanlartanı-ted.-yan etkiler
defin raporu veremezimam
onam zorunludurcerrahi operasyon öncesi
ölüm sebebi değildirkalp krizi
otopsi anlamıgözle görmek
adli tıppın babasıimhotep
ilk adli raporarşimet
hasta haklarında milatdünya tabipler birliği hasta hakları
yanlıştır defin ruhsatı nüfus müdürlüğüne gönderilir
yanlış eşleştirme intihar-ölümün mekanızması
tıbbi kayıt süresi25 yıl
sık kullanılmazsağlık hizmetleri temel kanunu
yanlıştırhasta adı adresi kişisel değildir
yüksek sağlık şurası doğrudurilk değerlendirme, ilk idari değerlendirme, yetkili tek kurumdur
1840ceza kanunnameyi hümayün
ted. amacı olmadan cerrahikasten adam yaralama
adalet bakanlığına bağlı olmayanyüksek sağlık şurası
bali bildirgesinde değildiristediği ilacı yazdırma hakkı
adli raporda gereksizdirakraba bilgileri
aydınlatılmış onam maddemd.17
bilirkişi görevi değildirölü muayenesi yapılmaması
hasta hakkı değildir keyfi rapor almak
1827 tıbhane-i amire
tıbhanei amireyi kuran kişimustafa behçet efendi
galatasaray....mektebi tıbbiye adliyeyi şahane
tercüman sınıfmümtaz sınıf
türkçe tıp eğitimmektebi tıbbiye mülkiye
etik kurul üye sayısı8
etik kurul yanlışyeni üye giremez
hekim hasta ilişkisi madde13-36
genel etik kurul içinde değiltıbbi personel kalite kurulu
hiyerarşiu-a-k-t-y-g
direkt sorumludurözel muayene hekimi
deontoloji tüzüğünde düzenlenmemiş olanhasta, hasta yakını
yanlıştırkarşılıklı fayda için sevk sorun değil
ilk kez deontolojiyi ilk kez kullananpagel
ilk etik kavramı percival
deontoloji nizamnamesi yıl1960
tazminat şartıkusurla zarar arası nedensel ilişki
başlıca sözleşmevekalet-hizmet sözleşmesi
çocukta deney maddesi md 90
hastamın sağlığı ilk önceliğimdircenevre
insan bilimden üstündürbiyotıp
durkheim kitabıla morale prof.
meslek yemini yıl1948
helsinki ilk maddehekimin görevi sağlığı korumak
tc ilk tıp kanunu tababet ve şuabat
hangi etik ilkeye yer verilmemiştir estetik
rıza için yapılmalıaraştırmadan ilgisiz hekimin onam alması
ilmin ilerlemesi....1964-helsinki
1940'lardan beri....dünya tıp birliği
etik kurul görevi değiltıp öğrencileri rotasyonu
1975claude bernard
en güncel etik bildirgesihelsinki
medical ethicspercival
fransız yurttaş hakları1789
onamda zorunludurhepsi
dört gözeli etik sürecihepsi
yanlış olan rest
sıkça karşılaşılan sorun değildirhasta kabul eder yakınlar hayır der
3 büyük gerçek1-2-3
tc etik duayeninesrin çobanoğlu
onamın getirdiklerinden değilmutlak hasta tercihine saygı
onamda bulunmazdetaylı bilgilendirme
ödev ahlakıdeontoloji
tıbbi etik ilkesi değildireşitlik ilkesi
ihtiyaç kuralı neyin içinde adalet ilkesi
doğru olanlaretik sonuca odaklıdır,deontoloji tartışılamaz,etik tartışılabilir
tıkanılk yapmayan fıtık rihter
bilişsel gelişim dönemleri0-2 duyu 2-7 işlem öncesi 7-12 soyut işlem 12- somut işlem
pato 1 ve 3. soruE
pato 6 ve 7. soruA
over belirteç ca125
organa en spesifik belirteçpsa
germ hücreli tm belirteciafp-bhcg
karsinoid tm belirteci(endokrin)kromogranin A
beyin dokusu boyagfap
gis boya cea
melanom boyac100
meme doku boyasıöstrojen ve progestrin
mezankimal tm doku boyasıvimentin
nöronal tm doku boyası nse
lenfoma boyalca(cd45)
epitelyal tm boya sitokeratin
kas doku boyasıdesmin, myoglobin
proliferasyon boyaki67-pcna
vücudu kesitsel görüntülerhepsi
girişimsel radyo aracıanjiografi
bt mr'ye göre avantajiyonize ışın kullanması
x ışını kullanmazultrason
pa ac grafisinde uygun değildir4-5 posterior kot filan
kesitsel değildirgrafi
mamografi benignite göstemezakustik güçlenme
mamografi ilgili yanlışeşit radyasyon alınır
doğru radyo şıklarıhepsi
mi belirtecitroponin
eksuda özelliği değildirldh
göğsü en iyi gösteren inküzyonpostolateral
kvc cevaplarıpurritus,eks ısı artışı
buerge kvc cevapb-c
ra'da görülmez fistül
(-) akut faz reaktanıdıralbumin
kanser özelliği değildiriyi diferansiye
hemoestaz sorusu sitokin
duodenum ve jejenum arası ligamentsuspensorium duodeni ya da treitz
savdata editör
sposonuç-output
spssyntax edi.
sbsscript
sgtgrafik
valuestanımlanacak değişken
columnssütun
ordinalsıra
nominal nitel
case satır
benign epitelyal tmpolip-adenom-kistadenom-papillom
benign mezenkimal tmleiomyom-rabdomiyom-osteom-fibrom-lipom-hemanjiom-konrom
maign epitelyal tmkarsinom
malign mezenkimal tmsarkom
memorize