Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Brzuch g.j

rename
annasleszycka's version from 2018-06-14 12:12

Section

Question Answer
z czego zbudowane są taśmy okrężnicyz mięśniówki gładkiej
z jakich trzech dopływów żołądkowych powstaje ż. wrotnaz żż. krezkowych górnej i dolnej i z ż. śledzionowa
ograniczenia pierścienia pachwinowego powierzchownegow. zagięte/ reflected ligament, odnogi przyśrodkowa i boczna rozcięgna m. skośnego zewnętrznego brzucha
sierp pachwinowyinguinal falx
jakie części wyodrębniamy w żołądkucz. wpustowa, trzon i cz. odźwiernikową
ujście odźwiernikowe, wpustowepyloric, cardiac orifice
co przebiega w więzadle żołądkowo-przeponowymnaczynia żołądkowe krótkie
co przebiega w więzadle żołądkowo-śledzionowymnaczynia żołądkowo-sieciowe lewe
od jakich zwojów odchodzi n. trzewny większyod 6-10 zwoju piersiowego
od jakich zwojów pochodzi n. trzewny mniejszyod 10-11 zwoju piersiowego
gdzie leży splot trzewnyotacza pień trzewny, na wysokości 12 kręgu piersiowego i 1 lędźwiowego
co przebiega w więzadle wieszadłowym jajnikanaczynia jajnikowe
więzadła macicyw. podstawowe macicy, w. pęcherzowo-maciczne, w. odbytniczo-maciczne, w.obłe macicy
jakim stawem jest staw krzyżowo-biodrowystawem płaskim/ plane joint
kościozrostsynostosis
więzozrostsyndesmosis
chrząstkozrostsynchondrosis
czego gałęzią jest t. żołądkowa prawat. wątrobowej właściwej
czego gałęzią jest t. żołądkowo-sieciowa prawa, a czego lewat. żołądkowo-dwunastniczej, t. śledzionowej
co przebiega w więzadle wątrobowo-dwunastniczymż. wrotna wątroby, t. wątrobowa właściwa, przewód żółciowy wspólny
wypuklenia okrężnicyhaustra of colon
co przebiega w więzadle wątrobowo-żołądkowymt. żołądkowe prawa i lewa
gdzie znajduje się pole sitowe w nercena szczycie brodawki nerkowej
co przebiega w obrębie krezki jajowodugg. jajnikowa i jajowodowa t. macincznej
czego gałęzią jest t. pępkowat. biodrowej wewnętrznej
błona kurczliwadartos fascia
jaki splot przebiega wzdłuż krzywizny większej żołądkasplot żołądkowy dolny
czym jest przymacicze/ parametrium i co zawieratkana łączna i tłuszczowa pomiędzy blaszkami krezki macicy, zawiera t. maciczną, splot żylny maciczny i pochwowy, nerwy, końcowy odcinek jajowodu
co odpowiada utkaniu podskórnemu brzucha w obrebie mosznybłona kurczliwa
co odpowiada powięzi powierzchownej brzucha w obrębie mosznypowięź mięśnia dźwigacza jądra
co łączą zespolenia pępkowelewą gałąź ż. wrotnej z żż. nabrzusznymi górną i dolną
żyła nabrzusznaepigastric vein
co łączą zespolenia przełykoweż. żołądkową lewą z z dolnymi żż. przełykowymi, dopływami żż. nieparzystych i z żż. przeponowymi dolnymi ( dopływami ż. głównej dolnej)
do czego uchodzą żż. odbytnicze 1.dolne i środkowe, 2.górna1.do ż. biodrowej wewnętrznej, 2.do ż. krezkowej dolnej
co to jest zespół Retziusazespolenia zaotrzewnowe
jaka jest kolejność torebek nerki od miąszu na zewnątrztorebka włóknista, tłuszczowa, powięź nerkowa
ograniczenia dołu pachwinowego przyśrodkowego ( Hesselbacha)t. i ż. nabrzuszna dolna, brzeg boczny m. prostego brzucha, w.pachwinowe
czego gałęzią jest t. nasieniowodut. biodrowej wewnętrznej lub t. pępkowej
jakie sploty wyodrębnia się w splocie jelitowympodśluzowy- Meissnera, mięśniowy-Auerbacha i bodajże jest jeszcze podsurowiczy
co łączy splot podbrzuszny górny ze splotem miednicznymnerwy podbrzuszne prawy i lewy
jakie włókna prowadzą gałęzie łączące szare części lędźwiowej pnia współczulnegowspółczulne zazwojowe??
gdzie może uchodzić chłonka z narządów płciowych zewnętrznychdo w. chłonnych pachwinowych powierzchownych i czasem głębokich
jakie pnie tworzą korzenie przewodu piersiowegopnie jelitowe i lędźwiowe
gdzie uchodzi przewód wytryskowyna wzgórku nasiennym cewki moczowej
gdzie cewka moczowa męska ma dwa zagięcia1.w miejscu przejścia cz. błoniastej w gąbczastą i w środkowym odcinku cz. gąbczastej
gdzie są położone pęcherzyki nasiennepowyżej tylnej ściany gruczołu krokowego, przylegają do dna pęcherza
włókna jakich mięśni wytwarzają m. dźwigacz jądram. skośnego wewnętrznego brzucha i m. poprzecznego
co wytwarza opuszkę prąciaciało gąbczaste prącia
jakie powierzchnie i jakie brzegi ma macicabrzeg prawy i lewy, pow. pęcherzowa i jelitowa
gdzie odpływa chłonka z macicydo ww. chłonnych lędźwiowych ( z górnej części) , do ww. przymacicznych i dalej do w. biodrowych wewnętrznych, do w. pachwinowych zewnętrznych
szpara sromupudendal cleft
co ogranicza szparę sromuwargi sromowe większe
co ogranicza przedsionek pochwywargi sromowe mniejsze / labia minora
które włókna hamują działanie m. zwieracza pęcherzaprzywspółczulne
rzut pierścienia pachwinowego powierzchownego znajduje się na wysokościdołu pachwinowego przyśrodkowego
wyrostki płata ogoniastego wątrobywyrostek ogoniasty i wyrostek brodawkowaty
co przylega do powierzchni przedniej nerki prawejnadnercze, wątroba, dwunastnica, zgięcie prawe okrężnicy, jelito czcze
co przylega do powierzchni przedniej nerki lewejnadnercze, żołądek, śledziona, trzustka, zgięcie lewe okrężnicy i początek okrężnicy zstępującej, jelito czcze
co zaopatruje przywspółczulnie okrężnicędo końca początkowych prawych 2/3 okrężnicy poprzecznej n. błędny, a dalej włókna cz. krzyżowej układu przywspółczulnego
granice rzutu wątroby4 żebro, 9 żebro, łuk żebrowy lewy u końca 8 żebra
rzut dna pęcherzyka żółciowego10 żebro
ograniczenia przestrzeni załonowejściana brzucha, spojenie łonowe, kości łonowe, przednia pow. pęcherza
fałdy żołądkarugal folds
z jakich tętnic moczowód otrzymuje gałęziez t. nerkowej, t. jądrowej/jajnikowej, t.t. biodrowej wspólnej, aorty, t. odbytniczej środkowej i t. pęcherzowej dolnej
która część torby sieciowej jest zbita, a która wiotkagórną część jest zbita, a dolna wiotka
co ogranicza zachyłek górny toby sieciowejż. główna dolna, przełyk, wpust żołądka
jakie dwa więzadła ograniczają zachyłek śledzionowyw. żołądkowo-śledzionowe i w. przeponowo-śledzionowe
gdzie występuje zachyłek międzyesowatyw miejscy gdzie nasada kreski okrężnicy esowatej krzyżuje lewy moczowód
jakie końce wyróżniamy w śledzionietylny i przedni
co oddziela przedsionek torby sieciowej od głównej części torbyfałd żołądkowo-trzustkowy/ gastropancreatic fold
jakie gałęzie łączące występują w części miednicznej pnia współczulnegoszare
co unerwia skórę nadbrzuszagałęzie przednie nn. międzyżebrowych VI-XI
co to jest zespolenie porto-kawalnepomiędzy ż. główną dolną i ż. wrotną wątroby
jak tętnica odpowiada t. macicznej u mężczyznyt. nasieniowodu
tętnice ślimakowehelicine arteries
z jakich trzech części składa się zwieracz zewnętrzny odbytuz cz. podskórnej, głębokiej i powierzchownej
co dzieli jamę brzuszną na piętro gruczołowe i jelitowekrezka okrężnicy poprzecznej
czego gałęziami są tt. okrężnicze prawa i środkowa, a czego lewa1.t. krezkowej górnej 2. t. krezkowej dolnej
czemu w ścianie brzucha odpowiada błona kurczliwa w ścianie mosznytkance podskórnej
jakiej powięzi ściany brzucha odpowiada powięź nasienna zewnętrznapodskórnej
jakiej powięzi ściany brzucha odpowiada powięź m. dźwigacza jądrapowięzi powierzchownej brzucha i rozcięgnie m. skośnego zewnętrznego
jakim mięśniom brzucha odpowiadam. dźwigacz jądram. skośnemu wewnętrznemu i m. poprzecznemu brzucha
jakiej powięzi ściany brzucha odpowiada powięź nasienna wewnętrznapoprzecznej
jakiej warstwie ściany brzucha odpowiada osłonka pochwowa jądraotrzewnej
błona białawatunica albuginea
gdzie uchodzi chłonka z jajnikado w. chłonnych lędźwiowych, przymacicznych i biodrowych wewnętrznych
4 części jajowodu po angielskuinfundibulum, ampulla, isthmus, uterine part
jakie są części szyjki macicy po angielskusupravaginal and vaginal part
gdzie znajduje się fałd podłużny dwunastnicyw dwunastnicy zstępującej
gdzie jest zlokalizowany punkt McBurneya, a gdzie punkt Lanza1. w 1/3 pomiędzy kolcem biodrowym przednim górnym prawym a pępkiem, 2.w 1/3 prawej pomiędzy kolcami biodrowymi przednimi górnymi
jakie położenie ma jajnik względem otrzewnejwewnątrzotrzewnowe
uszkodzenie jakie nerwu powoduje nietrzymanie stolca i moczun. sromowego
jakie fałdy wytwarza błona śluzowa odbytnicy w części miednicznej, a jakie w odbytniczej1. fałdy poprzeczne, 2. podłużne-słupy odbytu
jakie jest położenie trzustki względem otrzewnejzaotrzewnowe
jaka jest najdłuższa część cewki męskiejgąbczasta
jaki otwór jest pomiędzy odnogami przeponyrozwór aortowy
która z żył odbytniczych należy do układu wrotnegogórna
od jakich tętnic odchodzą kolejne tętnice nadnerczowe1.górna- od t. przeponowej dolnej ( od aorty brzusznej), 2. środkowa-od aorty brzusznej, 3.dolna- od t. nerkowej
jakie wyróżniamy powierzchnie trzonu trzustkiprzednią, tylną i dolną
jaki fałd może zawierać ż. krezkową dolnądwunastniczy górny
w jakim dole tworzy się przepuklina prosta, a w jakim skośna1.w dole pachwinowym przyśrodkowym, 2. w dole pachwinowym bocznym
jakie nerwy zaopatrują czuciowo skórę mosznyg. płciowa n. płciowo-udowego, nn. mosznowe-przednie z n. biodrowo-pachwinowego, nn. mosznowe tylne z n. sromowego
jakie gałęzie t. krezkowej górnej zaopatrują jelito grubet. krętniczo-okrężnicza, t. okrężnicza prawa i środkowa, t. wyrostka robaczkowego
od czego odchodzi t. nabrzuszna dolnaod t. biodrowej zewnętrznej
memorize

Recent badges