Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Bruskfisk

rename
groendahl13's version from 2018-06-17 11:21

Section

Question Answer
Hvad hedder dem med kæber og dem uden kæber?Dem uden kæber: agnatha. Dem med kæber: Gnathostomata
Nævn to overklasser indenfor underrækken vertebrata.1) Agnatha 2) Gnathostomata
Nævn 2 klasser indenfor overklassen agnatha.1) myxini (slimål) 2)Petromyzontidae (lampretter)
Nævn en klasse indenfor overklassen gnathostomata.Chondrichthyes (bruskfisk)
Er lampretter(petromyzontidae) og slimål (myxinni) ådelsædere, parasitter, kødædere eller grædædere, og hvilken overklasse hører de under?Overklasse: agnatha. De er parasitter eller ådselsædere
Hvor lever slimål (myxini)De lever marint
Hvad spiser slimål (myxini)annelider, muslinger og døde dyr
Hvordan spiser slimålen (myxini)Slimål graver sig ind i det døde dyr for at spise, hvor den rasper kød stykker af dyret med en raspetunge. o Ofte laver slimålen en knude på sig selv for at få ekstra store stykker af
Hvad gør slimålen (myxini) når den skal forsvare sig selv?Den laver slim
Hvordan er slimålens (myxini) larve stadige?Der er intet larvestadie
Hvordan ser slimål(myxini) ud?Den har en åleagtig krop, uden skæl og med slimkirtler. Den har ingen parrede finner eller rygfinne, kun halefinne.
Giv 8 karaktertræk for slimålen (myxini)1)Fribrøst, brusket skelet 2)Ingen kæber 3)Hjerte med sinus venosus, forkammer og hjertekammer 4)Ekstra gællehjerter 5)Nyrer til filtrering 6)Ingen mave7)10 par hjernenerver 8)sanseorganer for smag, lugt, hørelse, degenerede øjne 9)to køn med ekstern befrugtning 10)næsten ingen osmoregulering
Nogle lampretter(Petromyzontidae) får nogle specielle madvaner efter metamorfose, hvad er disse?At de slet ikke spiser
Hvad lever larven af ved lampretter (Petromyzontidae) og hvor lang tid går der før de kommer i metamorfose?De er filterædere og de går i metamorfose efter 3-7år
Hvad gør parasitiske lampretter (Petromyzontidae) efter metamorfose?Parastiske lampretter tager til havet eller bliver i ferksvand. Her sætter de sig fast til fisk med deres suge agtige mund, og med skarpe tænder rasper de de igennem kød og suger krops væsker eller kød.
Hvad sker der med ikke parasitiske lampretter (Petromyzontidae) efter metamorfose?deres tarm forsvinder til en ikke funktionel streng af væv. Efter et par måneder gyder de og dør.
Hvor gyder lampretter (Petromyzontidae) henne?Ofte i ferskvand, hvor larven også lever
hvor lever voksne lampretter (Petromyzontidae)?De kan leve både i ferskvand og i havet
Nævn 6 karaktertræk for lampretter (Petromyzontidae).1) Agnathe (uden kæber) med sugemund og tænder 2)Chorda-stav omgivet af bruskstykker 3)Uden skæl 4)Gællekamre med separate åbninger 5)Labyrant i indre øre med to buegange 6)gyder i ferskvand 7)Larvestadium, vandring efter metamorfose 8)Osmoregulering
Hvilket slags skelet har bruskfisk?Brusk skellet
Hvilken form har bruskfisk?De er fusiorm (dorso ventralt fladtrykte)
Hvilken slags hale har bruskfisk?Heterocerkal (den øverste del er længere end den nederste)
Hvad er huden dækket af ved bruskfisk?Placoid skæl
Hvilken form har bruskfisk mave?j-form
Hvordan er bruskfisk tarm opbygget?Den er i spiral form
Hvordan fungerer cirkulationssystemet ved bruskfisk?Cirkulationssystemet fungerer ved at blodet bliver pumpet fra hjertet ud til gæller, hvor det får oxygen, og videre ud til kroppen og tilbage til hjertet.
Hvilken form for befugtning har bruskfisk?Intern befrugtning
Er bruskfisk ovipare, vivipar eller ovovivipare? Og hvad betyder disse tre ting.De kan være alle tre ting. ovipar: hunnen lægger æg, som udvikles udenfor kroppen. vivipar: Æggene udvikles i hunnen og modtager føde fra hunnen. ovovivipare: Æggene udvikles i hunnen og klækkes i hunnen eller lige efter de er blevet lagt.
Nævn to underklasser under Chondrichthyes (bruskfisk)1)Hajer og rokker (elasmobranchii) 2)Kimærer (holocephali)
Hvordan er bruskfisk tænder?De dannes kontinuert bag kæben, og tabes efterhånden som de vokser undenfor kæben.
Hvad gør placoid skæl?Det nedsætter friktion
Har bruskfisk en svømmeblære?Nej
Hvordan er bruskfisk osmoregulering?De holder sig isoosmotiske ved at holde TMAO og urinstof i blodet.
Hva er specielt ved kimæres tænder?De er plade tænder
Hvad er der sket med den øverste kæbe ved kimærer?Den er fusioneret med kraniet.
Hvad gør operculum ved kimærer?Det dækker gællerne
Forklar de to sansesystemer hos hajen.Sidelinjesystem: sanseceller er hårceller, der reagerer på små lokale vandstrømninger. Elektroreceptorer, lorenzinsike ampuller: reagerer på svage elektriske felter.
Nævn 5 vigtige avancerede karaktertræk for underrækken hvirveldyr (vertebrater)1)kranium2)endoskelet, enten af brusk eller ben3)muskler i svælg (pharynx)4)muskulært tarmsystem med lever og bugspytkirtel5)blodkredsløb med hjerte, arterier, vener og kapillærer6) blod med røde blodlegemer med hæmoglobin7)Nyrer med glomeruli8)Tredelt hjerne med 10 eller 12 par hjernenerver
Nævn fem avancerede karaktertræk for bruskfisk.1)bruskskelet2)heterocercal halefinne3)bugfinner som claspers hos hanner4)intern befrugtning5)tarm med spiral valve6)placoid skæl
memorize

Recent badges