Create
Learn
Share

Botanika poznavacka 3

rename
colek's version from 2017-03-13 19:52

Section

Question Answer
Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria)
Vítod obecný (Polygala vulgaris)
Luzula campestris (Bika ladní)
Řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum)
Pomněnka rolní (Myosotis arvensis)
Violka rolní (Viola arvensis)
Třtina křovištní (Calamagrostis epigejos)
Kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum)
Barvínek brčál menší (Vinca minor).
Válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum)
Violka trojbarevná (Viola tricolor)
Vratič obecný (Tanacetum vulgare)
Lebeda lesklá (Atriplex sagittata)
Sedmikráska obecná (Bellis perenis)
Sveřep měkký (Bromus hordeaceus)
Šťavel kyselý (Oxalis acetosalla)
Šťovík kyselý (Rumex acetosa)
Šťovík menší (Rumex acetosella)
Šťovík kadeřavý (Rumex crispus)
Ostřice třeslicovitá (Carex brizoides)
Ostřice srstnatá (Carex hirta)
Psárka luční (Alopecurus pratensis)
Přeslička rolní (Equisetum arvense)
Přeslička lesní (Equisetum sylvaticum)
Popenec obecný (Glechoma hederacea)
Ptačinec žabinec (Stellaria media)
Mochna husí (Potentilla anserina)
Mochna nátržník (Potentilla erecta)
Kakost krvavý (Geranium sanguineum)
Kuklík potoční (Geum rivale)
Kopytník evropský (Asarum europaeum)
Chmel otáčivý (Humulus lupulus)
Tořice japonská (Torilis japonica)
Bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis)
Papratka samičí (Athyrium filix-femina)
Zvonečník klasnatý (Phyteuma spicatum)
Kostival lékařský (Symphytum officinale)
Bojínek luční (Phleum pratense)
Pryskyřník kosmatý (Ranunculus lanuginosus) velký, chlupatý
Rozrazil potoční (Veronica beccabunga)
Bolševník obecný (Heracleum sphondylium)
Máta rolní (Mentha arvensis)
Pcháč zelinný (Cirsium oleraceum)
Řeřišnice luční (Cardamine pratensis)
Jetel ladní (Trifolium campestre)
Kuklík městský (Geum urbanum)
Kozí brada luční (Tragopon pratensis)
Čičorečka pestrá (Securigera varia)
Kostřava luční (Festuca pratensis)
Kostřava ovčí (Festuca ovina)
memorize

Recent badges