Create
Learn
Share

Botanika poznavacka 2

rename
colek's version from 2017-03-21 16:38

Section

Question Answer
Vesnovka obecná (Cardaria draba)
Rozrazil rezikvítek (Veronica chamaedrys)
Heřmánek terčovitý (Matricaria discoidea)
Česnáček lékařský (Alliaria petiolata)
Mák vlčí (Papaver rhoeas)
Pýr plazivý (Elytrigia repens)
Kakost luční (Geranium pratense)
Mochna stříbrná (Potentilla argentea)
Svízel bíly (Galium album)
Svízel okrouhlolistý (Galium rotundifolium)
Pitulník žlutý (Galeobdolon luteum)
Čistec přímý (Stachys recta)
Kapraď samec (Dryopteris filix-mas)
Mochna plazivá (Potentilla reptants)
Pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris)
Jetel luční (Trifolium pratense)
Jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella)
Pryskyřník prudký (Ranunculus acris)
Lipnice hajní (Poa nemoralis)
Jílek vytrvalý (Lolium perenne)
Ostřice obecná (Carex nigra)
Svízel syřišťový (Galium verum)
Rozrazil břečťanolistý (Veronica hederifolia)
Kerblík lesní (Anthriscus sylvestris)
Kakost bahenní (Geranium palustre)
Pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias)
Svízel syřišťový (Galium verum)
Violka vonná (Viola odorata)
Ostřice zaječí (Carex ovalis)
Zvonek rozkladitý (Campanula patula)
Zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia)
Tolice vojtěška (Medicago sativa)
Máčka ladní (Eryngium campestre)
Řebříček obecný (Achillea millefolium)
Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus)
Krvavec menší (Sanguisorba minor)
Rozchodník prudký (Sedum acre)
Rozchodník bílý (Sedum album)
Kopretina irkutská (Leucanthemum ircutianum)
Šalvěj luční (Salvia pratensis)
Hlaváček letní (Adonis aestivalis)
Thymus pulegioides (Mateřídouška vejčitá)
Zběhovec plazivý (Ajuga reptans)
Pipla osmahlá (Nonea pulla)
Černýš luční (Melampyrum pratense)
Zemědým lékařský (Fumaria officinalis)
Pcháč oset (Cirsium arvense)
Mařinka psí (Asperula cynanchica)
Ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea)
memorize

Recent badges