Create
Learn
Share

Botanika latinské názvy- 2.

rename
colek's version from 2017-02-22 09:41

2. část

17
Question Answer
Papaver rhoeasmák vlčí
Paris quadrifoliavraní oko čtyřlisté
Persicaria amphibia ( Polygonum amphibium)rdesno obojživelné
Persicaria hydropiper ( Polygonum hydropiper)rdesno peprník
Persicaria lapathifolia ( Polygonum lapathifolium)rdesno blešník
Petasites albusdevětsil bílý
Petasites hybridus (P. officinalis)devětsil lékařský
Peucedanum cervariasmldník jelení
Phalaris arundinacea (Phalaroides arundinacea, Baldingera arundinacea)chrastice rákosovitá
Phleum pratensebojínek luční
Phragmites australis (Phragmites communis)rákos obecný
Phyteuma spicatumzvonečník klasnatý
Pimpinella major bedrník větší
Pimpinella saxifragabedrník obecný
Plantago lanceolatajitrocel kopinatý
Plantago majorjitrocel větší
Plantago mediajitrocel prostřední
Platanthera bifoliavemeník dvoulistý
Poa annualipnice roční
Poa nemoralislipnice hajní
Poa pratensis lipnice luční
Poa trivialislipnice obecná
Polygala vulgarisvítod obecný
Polygonatum multiflorumkokořík mnohokvětý
Polygonatum odoratumkokořík vonný
Polygonatum verticillatumkokořík přeslenitý
Polygonum avicularetruskavec (rdesno) ptačí
Polypodium vulgareosladič obecný
Polystichum lonchitiskapradina hrálovitá
Potamogeton natansrdest vzplývavý
Potentilla albamochna bílá
Potentilla anserina mochna husí
Potentilla arenaria (P. incana)mochan písečná
Potentilla argenteamochna stříbrná
Potentilla erecta ( P. tormentilla)mochna nátržník
Potentilla palustris (Comarum palustre)mochna bahenní
Potentilla reptansmochna plazivá
Potentilla tabernaemontani (P. verna, P. neumanniana)mochna jarní
Prenanthes purpureavěsenka nachová
Primula elatiorprvosenka vyšší
Primula veris (P.officinalis)prvosenka jarní
Prunella vulgaris černohlávek obecný
Pseudolysimachion maritimum (P. longifolium subsp. maritimum, P. longifolium, Veronica longifolia)rozrazil dlouholistý
Pseudolysimachion spicatum ( Veronica spicata)rozrazil klasnatý
Pteridium aquilinumhasivka orličí
Pulmonaria obscura (P. officinalis subsp. obscura)plicník tmavý
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica ( P.p. subsp. nigricans)koniklec luční český
Pyrethrum corymbosum ( Chrysanthemum corymbosum, Tanacetum corymbosum)řimbaba chocholičnatá
memorize
18
Question Answer
Ranunculus acris pryskyřník prudký
Ranunculus auricomus agg.pryskyřník zlatožlutý
Ranunculus bulbosuspryskyřník hlíznatý
Ranunculus flammulapryskyřník plamének
Ranunculus lanuginosuspryskyřník kosmatý
Ranunculus platanifolius pryskyřník platanolistý
Ranunculus repenspryskyřník plazivý
Reseda lutearýt žlutý
Reynoutria japonica (Fallopia japonica)křídlatka japonská
Rubus caesiusostružiník ježiník
Rubus fruticosus agg.ostružiník agg.
Rubus idaeusostružiník maliník
Rumex acetosa (Acetosa pratensis)šťovík kyselý
Rumex acetosella (Acetosella multifida)šťovík menší
Rumex alpinusšťovík alpský
Rumex crispusšťovík kadeřavý
Rumex obtusifoliusšťovík tupolistý
Rumex sanguineusšťovík krvavý
memorize
19
Question Answer
Salvia glutinosašalvěj lepkavá
Salvia pratensisšalvěj luční
Salvia verticillatašalvěj přeslenitá
Sanguisorba minor (Poterium sanguisorba)krvavec menší
Sanguisorba officinaliskrvavec toten
Sanicula europaeažindava evropská
Saponaria officinalismydlice lékařská
Saxifraga granulatalomikámen zrnatý
Scabiosa ochroleucahlaváč žlutavý
Scilla vindobonensisladoňka vídeňská
Scirpus sylvaticusskřípina lesní
Scrophularia nodosakrtičník hlíznatý
Sedum acrerozchodník ostrý
Sedum album (Oreosedum album)rozchodník bílý
Sedum reflexum (Sedum rupestre, Petrosedum reflexum)rozchodník skalní
Senecio ovatus (S. fuchsii)starček Fuschův
Senecio sylvaticusstarček lesní
Senecio vulgarisstarček obecný
Seseli osseum sesel sivý
Sesleria caerulea (S. albicans, S. varia, S. calcaria)pěchava vápnomilná
Silene dioica (Melandrium rubrum, M. dioicum)silenka dvoudomá
Silene latifolia subsp. alba ( Melandrium album)silenka širolistá bílá
Silene nutanssilenka nící
Silene vulgaris ( S. inflata, S. cucubalus, Oberna behen)silenka nadmutá
Sinapis arvensishořčice polní
Solanum dulcamaralilek potměchuť
Soldanella montanadřípatka horská
Solidago canadensiszlatobýl kanadský
Solidago virgaurea zlatobýl obecný
Spirodela polyrhizazávitka mnohokořenná
Stachys palustrisčistec bahenní
Stachys rectačistec přímý
Stachys sylvaticačistec lesní
Stellaria holosteaptačinec velkokvětý
Stellaria mediaptačinec prostřední
Stellaria nemorumptačinec hajní
Stipa capillatakavyl vláskovitý
Stipa pennata (S. joannis)kavyl Ivanův
Streptopus amplexifoliusčípek objímavý
Symphytum officinalekostival lékařský
Symphytum tuberosum kostival hlíznatý
memorize
20
Question Answer
Tanacetum vulgare ( Chrysanthemum vulgare)vratič obecný
Taraxacum officinale (Taraxacum sect. Ruderalia)pampeliška lékařská
Telekia speciosakolotočník ozdobný
Teucrium chamaedrysožanka kalamandra
Thalictrum aquilegiifoliumžluťucha orlíčkolistá
Thlaspi arvensepenízek rolní
Thymus pulegioidesmateřídouška vejčitá
Torilis japonica tořice japonská
Tragopogon pratensiskozí brada luční
Trientalis europeasedmikvítek evropský
Trifolium arvensejetel rolní
Trifolium alpestrejetel alpínský
Trifolium dubium (Chrysaspis dubia)jetel pochybný
Trifolium medium jetel prostřední
Trifolium montanum ( Amoria montana)jetel horský
Trifolium pratensejetel luční
Trifolium repensjetel plazivý
Trollius altissimus (T. europaeus)upolín nejvyšší
Tussilago farfarapodběl šupinatý
Typha angustifoliaorobinec úzkolistý
Typha latifoliaorobinec širolistý
memorize
21
Question Answer
Urtica dioicakopřiva dvoudomá
memorize
22
Question Answer
Vaccinium myrtillusbrusnice borůvka
Vaccinium uliginosumvlochyně bahenní
Vaccinium vitis -idaea (Rhodococcum vitis-idaea)brusnice brusinka
Valeriana officinalis agg.kozlík lékařský
Veratrum album. subsp. lobelianum ( V. lobelianum)kýchavice bílá
Verbascum densiflorum (V. thapsiforme)divizna velkokvětá
Verbascum nigrumdivizna černá
Verbascum lychnitisdivizna knotovkovitá
Veronica beccabungarozrazil potoční
Veronica hederifolia agg.rozrazil břečťanolistý
Veronica chamaedrys agg.rozrazil rezekvítek
Veronica montanarozrazil horský
Veronica officinalisrozrazil lékařský
Veronica teucriumrozrazil ožankový
Vicia craccavikev ptačí
Vicia hirsutavikev chlupatá
Vicia sepiumvikev plotní
Vicia sylvaticavikev lesní
Vicia tetraspermavikev čtyřsemenná
Vinca minorbarvínek menší
Vincetoxicum hirundinaria ( V. officinale, Cynanchum vincetoxicum)tolita lékařská
Viola arvensisviolka rolní
Viola caninaviolka psí
Viola hirtaviolka srstnatá
Viola mirabilisviolka divotvárná
Viola odorataviolka vonná
Viola palustrisviolka bahenní
Viola reichenbachiana (V. sylvatica)violka lesní
Viola rivinianaviolka Rivinova
Viola tricolorviolka trojbarevná
Viscum album ( V.a.subsp. album - listnáče; V.a. subsp. austriacum (V.laxum) - borovice, V.a. subsp. abietis (V.laxum subsp.abietis) -jedle)jmelí bílé
memorize