Create
Learn
Share

Botanika celedi popis 2

rename
drist's version from 2015-06-14 15:50

Section

Question Answer
Miřikovité - (Apiaceae)vytrvalé nebo dvouleté,zřídka jednoleté byliny se silnými kořeny, oddenky,hypokotylními hlízami nebo bulvami s dutými článkovatými lodyhami, s hojnými siličnými kanálky
Balsaminaceae (netýkavkovité)listy střídavé bez palistů, jednoduché celistvé, květy souměrné, plodem šťavnatá tobolka vystřelující semena nebo bobule, některé pokojové rostliny
Brutnákovité - (Boraginaceae) vytrvalé, méně často jednoleté byliny, střídavé jednoduché, většinou celokrajné, někdy po lodyze sbíhavé (křídlatá lodyha), bez palistů, květy ve vrcholičnatých květenstvích, plody tvrdky s velmi tvrdým oplodím
Brukvovité - (Brassicaceae)hmyzosnubné, květy jednotná stavba, hroznovité květenství, Plod šešule nebo šešulka, Listy střídavé bez palistů
Zvonkovité - (Campanulaceae)byliny s mléčnicemi, Listy celistvými, hroznovitá květenství, Květy zpravidla pravidelné, oboupohlavné, pětičetné, koruna srostlá, semeník spodní, Plod tobolka, zásobní látka inulin
Hvozdíkovité - (Caryophyllaceae)Jednoleté, dvouleté a vytrvalé byliny, často s uzlinatými lodyhami, vidličnatě větvenými, Hojně trstnaté a polštářovité rostliny, Listy často v přízemní růžici. květy nejčastěji ve vidlanových květenstvích plod tobolka zřídka bobule
Hluchavkovité - (Lamiaceae)jednoleté, dvouleté a vytrvalé byliny, polokeře, s čtyřhrannými lodyhami, značný obsah éterických olejů, hustě chlupaté, huňaté až plstnaté, Květy nejčastěji ve vrcholičnatých, lichopřeslenech v paždí listů , Plodem je tvrdka
Prvosenkovité - (Primulaceae)Květy jednotlivé nebo hroznovité květenství, Plodem tobolka
Mořenovité - (Rubiaceae)Listy vstřícné a křížmostojné, někdy zdánlivě v přeslenu, (zmnožené palisty napodobují listy), Květy 3-5 četné, korunní lístky srostlé. Plodem dvounažka n. vzácněji peckovice
Krtičníkovité – (Scrophulariaceae)vesměs byliny, vytrvalé, dvouleté i jednoleté. Některé druhy jsou poloparazitické, Listy - střídavé nebo vstřícné, zřídka přeslenité, zpravidla jednoduché, bez palistů, Květy - v hroznových nebo vrcholičnatých květenstvích. Vzácně jednotlivé, Plody – tobolka
Lilkovité – (Solanaceae)pětičetný květ, kališní a korunní lístky srostlé, semeník svrchní často G2, plod nejčastěji bobule nebo tobolka, obsahují jedovaté alkaloidy
Brusnicovité - (Vacciniaceae)keříčky, Listy střídavými, celistvými, Květy oboupohlavné 4-5 četné, srostlolupené, prašníky na vrcholu trubkovitě protažené, semeník spodní, Plod bobule
Vřesovcovité - (Ericaceae)keře nebo polokeře, někdy nízké stromy, často s mykorrhizou, Listy jednoduché, často jehlicovité nebo velké kožovité (xerrofytní stavby), Květy často v květenstvích, oboupohlavné, Plod tobolka, někdy peckovice
Zemědýmovité - (Fumariaceae)jednoleté větrosnubné dřeviny, kořeny většiny druhů žijí v symbióze s houbami. Květy - obvykle v hroznech, souměrné s ostruhou. Plody - tobolka nebo nažka
Jitrocelovité - (Plantaginaceae)byliny s jednoduchými listy, Listy s žilnatou více méně souběžnou, obvykle s přízemní růžicí, stvoly přímé, květenství husté válcovité klasy, Plod tobolka
Kakostovité - (Geraniaceae )Květy obvykle po dvou, květ je budován podle čísla 5, Plod zobanitý poltivý
Mořenovité - (Rubiaceae)Listy vstřícné, jednoduchými, často s rozmanitými palisty, tvarem i velikostí často nerozlišitelnými od listů; květenství vrcholičnatá; Květy oboupohlavné Plod bobule, vzácněji peckovice
Játrovky (Marchantiophyta) stélkaté zelené rostliny, patří mezi mechorosty, 3 typy- nerozlišený na stonek a listy (stélka lupenitá), - rozlišený (stélka listnatá) - přechodný, rozmnožování pohlavní i nepohlavní
Rdesnovité - (Polygonaceae)vytrvalé, řidčeji jednoleté byliny s článkovanými, přímými až poléhavými lodyhami, jsou jednodomé i dvoudomé.
Merlíkovité - (Chenopodiaceae)Jednoleté i vytrvalé byliny s lodyhami přímými až poléhavými. Listy střídavé, často zdužnatělé, Květy malé nenápadné, Plod - nažka obalena vytrvalým okvětím, semena klíčí jen ve tmě
Houbyheterotrofní ogranismy bez plastidů.
memorize

Recent badges