Create
Learn
Share

Botanika anatomie

rename
drist's version from 2015-06-21 11:21

Section

Question Answer
Charakteristické znaky cévnatých rostlinPřítomnost cévic, Lignin v buněčných stěnách, Sklerenchym, Xylém a floém, Epidermis s průduchy (+ kutikula), endodermis, Diferenciace nadzemního sporofytu
Rozdíl kořenů u nahosemenných, jednoděložných a dvouděložnýchU dvouděložných a nahosemenných – jeden hlavní kořen a boční, tzv. laterální kořeny, u jednoděložných kořeny netloustnou, jsou všechny stejně dlouhé
65. Jaké metamorfózy kořene znáte (uveďte minimálně 3)- zásobní (osej, mrkev), příchytné (břečťan), kořenové hlízky (bobovité), kořeny poloparazitů (jmelí)
75. Nakreslete podélný řez kořenem, vyznačte jednotlivé kořenové zóny a uveďte k čemu slouží- absorbční zóna (kořenové vlášení, příjem vodních roztoků), prodlužovací zóna (růst), zóna dělivá (primární meristémy)
MykorhizaEktomykorhiza (mezibuněčné prostory), Endomykorhiza: Arbuskulární mykorhiza (80% rostlin, v buněčných prostorách, zachováno kořenové vlášení), Erikoidní mykorhiza (bez kořenového vlášení, specifická stanoviště), Orchideoidní mykorhiza (jen u orchideí, soužití s ektomykorhizami v okolí), Ektendomykorhizní symbióza, Arbutoidní mykorhizní symbióza, Monotropoidní mykorhizní symbióza, Pseudomykorhiza
Typy stonkuLodyha (olistěná), stvol (bezlistý), stéblo (s kolénky), kmen, Válcovitý, čtyřhranný, trojhranný, vícehranný, křídlatý, Přímý, vystoupavý, poléhavý, plazivý, ovíjivý, popínavý
Uspořádání pupenůJednoděložné - Kolaterální (vedle sebe), dvouděložné - seriální (nad sebou)
67. Jaké metamorfózy stonku znáte (uveďte minimálně 3)trny, cibule, oddenky, oddenkové hlízy
Postavení listuStřídavé, vstřícné, přeslenité
Hlavní části a tvary okraje listuŘapík, listová čepel (okraj celokrajný, pilovitý, zubatý vroubkovaný nebo laločnatý)
Tvar čepele listuCelistvé a dělené listy jednoduché, zpeřené a dlanitě složené listy složené
74. Nakreslete a popište průřez listem krytosemenné rostlinySvrchní epidermis, palisádovitý parenchym, cévní svazek, krystalová inkluze, houbovitý parenchym, spodní epidermis s průduchy
60. Co je složený list, z jakých částí se skládá a jaké máme základní typySložený list - čepel je složená z lístků. Podle jejich uspořádání jsou zpeřené listy a dlanitě složené,
Části - vřeteno, - jařmo, Typy: - lichozpeřený trojjařmý,sudozpeřený čtyřjařmý, přetrhovaně lichozpeřený, dvakrát lichozpeřený, dlanitě pětičetný, dlanitě trojčetný
66. Jaké metamorfózy listu znáte (uveďte minimálně 3)Akácie – fylodia, Kotvice – měchýřkovitě nafouklý řapík, Listy masožravých rostlin, Trny
77. Popište a nakreslete květ krytosemenných rostlinKvětní lůžko, kališní lístky, korunní lístky, tyčinka (nitka, prašník), pestík (blizna, čnělka, semeník)
82. Vyjmenujte a nakreslete typy hroznovitých a vrcholičnatých květenstvíVrcholičnaté přerůstají stonek, hroznovité nepřerůstají. Vrcholičnaté - vrcholík, vidlan, vijan. Hroznovité - hrozen, chocholík, klas, jehněda, lata, hlávka, palice, úbor, okolík.
63. Co jsou rostliny jednodomé a dvoudomé? Uveďte příklady Jednodomá = má samčí i samicí pohlavní orgány umístěné na jednom jedinci (kukuřice, smrk ztepilý) Dvoudomá = má samčí rozmnožovací orgány umístěné na jednom jedinci a samici na druhém.(vrba jíva, chmel otáčivý,konopí seté)
59. Co je plod a co semenoPlod - vzniká přeměnou pestíku po oplození, - pokud se na jeho vzniku podílejí i jiné části květu = plody nepravé, - plod uzavírá jedno nebo více semen, ty se buď uvolňují (pukavé plody) nebo se šíří v obalu (nepukavé plody) Semeno - vzniká po oplození vajíčka, obsahuje zárodek rostliny (embryo), živné pletivo a osemení
69. Jaký je rozdíl mezi souplodím a plodenstvímPlodenství je květenství, které zůstává pohromadě i v době zralosti a opadává nebo se odlamuje vcelku (fíkovník, moruše, ananas) Souplodí - plody vzniklé z volných plodolistů jsou v době zralosti spojeny vzájemně postgenitálním srůstem nebo jsou srostlé s květním lůžkem (mohou být do něj zcela uzavřeny (jahoda, šípek, jablko).
Typy plodůDužnaté plody: bobule, peckovice, malvice, hesperidium. Suché plody pukavé: měchýřek, lusk, šešula, šešilka, tobolka. Suché plody nepukavé: naška, oříšek, obilka. Suché plody poltivé: struk, tvrdka,dvounažka, diskovitý plod.
54. Uveďte rozlišovací znaky rostlin naho a krytosemennýchKrytosemenné rostliny - semena vznikají z vajíček uložených uvnitř semeníku, semena jsou v dospělosti uzavřená v plodu, mají pravé cévy, dvoupohlavné květy, přesně čtyři sporangia, samčí gamětofyt 3 buňky, samičí 8 buněk, dvojité oplodnění, triploidní endosperm. Nahosemenné rostliny - její semena vznikají z nahých vajíček uložených na povrchu semenných skupin v dospělosti nejsou uvnitř plodu, trachejdy, jednopohlavné květy, samčí gametofyt 5 buněk, samičí mnoho, endosperm haploidní.
Čím se odlišují jednoděložné od dvouděložných rostlinlisty s rovnoběžnou žilnatinou, embryo s jedním klíčním lístkem, stonky s roztroušenými cévními svazky (ne v kruhu), adventivní kořeny
Popište rozmnožování KapradinZ oddenku vyrůstají velké složené listy, nesoucí na rubu kupky výtrusnic, chráněných blanitými ostěrami. Stěna výtrusnic má prstenec nestejně ztlustlých buněk. V suchém počasí z nich niká voda, vytváří se pnutí, jehož následkem je roztržení vytrusnice a vyprášení výtrsů. Z výtrusu vyklíčí prokel srdčitého tvaru, nesoucí pelatky i zárodečníky (jednodomý gametofyt).
Popište rozmnožování MechorostůNa gametofytu se vytvoří samčí gametangia (pelatky),ve kterých se tvoří spermatozoidy a samičí gametangia (zárodečníky, archegonia), ve kterých je po jedné vaječné buňce. Oplození probíhá ve vodním nebo vlhkém prostředí a z oplozené vaječné buňky (zygoty) vyrůstá sporofyt, představovaný štětem s tobolkou. Tobolka představuje výtrusnice, ve které meiózou vznikají haploidní výtrusy. Z výtrusu vyklíčí prvoklíček, z něhož se vyvine stélka.
Popište rozmnožování Lišejníkůrozmnožují se nepohlavně buď odlamováním stélky, nebo vytvářením drobounkých tělísek (soredií)-spletenců podhoubí s buňkami řas či sinic.
Popište rozmnožování Hubnepohlavně se rozmnožují výtrusy (spórami). Výtrusy vodních hub jsou bičíkaté (rejdivé výtrusy, zoospory), kdežto suchozemské druhy vznikají buď uvnitř výtrusnic (endospóry), nebo se oddělují zevně na výtrusnicích, případně na houbových vláknech (konidie).
memorize

Recent badges