Create
Learn
Share

Blok 4 Paragraaf 4

rename
pandarome's version from 2018-03-08 10:59

Section

Question Answer
componerenmuziek maken
documenterenvan gegevens of bewijzen voorzien
deformerenvervormen
perforerendoorboren
respectereneerbied en waardering hebben
transplanterenoverplanten
verbannenverdrijven
arthotheekkunstuitleencentrum
grafische kunsttekenkunst
beeldendekunstkunst vorm die werkt met beelden
celebirty'sberoemdheden
chartervlucht met een afgehuurd vliegtuig
coulissenbeweegbare zijstukken van een toneeldecor
elitairvan bevoorrechte groep, niet voor iedereen
fuserensamengaan
stadiumfase in een ontwikkeling
homogenevan gelijk samenstelling
hetrogenevan ongelijke samenstelling
irreëleonwerkelijke
materiële schadestoffelijke schade, schade aan bezittingen
polisschriftelijk bewijs dat je verzekerd bent
recentevan de laatste tijd
iemand die graag geknuffeld wordtknuffeldier
iemand die maar kort populair iseen eendagsvlieg
iemand die vaak en zeer goed zwemtwaterrat
iemand die altijd thuis zithuismus
iemand die gauw kwaad wordtdriftkikker
iemand die zijn vak niet goed verstaat en onder de prijs werktbeunhaas
iemand van wie je voortdurend voordeel trektmelkkoe
iemand die helemaal kan opgaan in feestenfeestbeest
iemand die niet goed met stress kan omgaanstresskip
iemand die goed kan vechten en van vechten houdtvechthaan
iemand die kattenkwaad uithaaldbelhamel
iemand die gierig isgeldwolf
memorize