Create
Learn
Share

Blok 3 paragraaf 3

rename
pandarome's version from 2018-03-08 10:45

Section

Question Answer
attribuutvast kenmerk (onderscheidingsteken)
chronischvoortdurend
diverseverschillende
hilariteitvrolijkheid, gelach
hiƫrarchischemet een opeenvolging van rangen
isolatiemateriaalmateriaal dat geluid,warmte etc tegenhoud
junkfoodgoedkoop gemaksvoedsel zonder voedingswaarde
karikaturenspotprenten
markeren(de grenzen) aangeven
offensiefaanval, hard optreden
passieviteitgelatenheid, (het) niet handelen
sociaalpsycholoogiemand die sociale problemen bestuurdeerd vanuit de psychologie
interactiewisselwerking, contact
factorenomstandigheden die invloed op de uitslag van iets uitoefenen
absortievermogenopslorpingsvermogen
bijacclamatieaannemenmet algemene goedkeuring aannemen
adequatepassende
desastreuze rampzalige
electoraatde kiezers
emissierechtrecht om een bepaalde hoeveelheid broeikassen uit te stoten
gefrustreerd rakenzich tekort gedaan voelen
geanimeerdlevendig
mortuariumrouwcentrum
replicakopie
semipermanenteniet bedoeld om voorgoed te blijven staanhet
het paard achter de wagen spanneniets nutteloos doen, iets verkeerds doen
schoon schip makenhet verleden achterlaten of vergeten
zich voor iemands karretje laten spannenzich ergens fel voor inspannen
buiten de boot valleneen eigen gang gaan
memorize