Create
Learn
Share

Bløddyr

rename
groendahl13's version from 2018-01-27 09:03

Section

Question Answer
Hvad er en radula?Det er tungeligende organ, som bruges til at optage føde og skrabe alger af hårde overflader
Hvor ligger kappen/mantle og hvad ligger i kappehulen/mantle cavity?Kappen ligger rundt om den vicerale masse og i kappehulen er der respiratoriske organer.
Hvad kan mantle/kappen udskille?skallen.
Molluscas kropsplan er indelt i to planer. Hvad hedder disse planer, og hvad indeholder de?Hoved-fod og viseral masse. Hoved-fod indeholder fodrings, sensoriske og bevægelse organer. Viseral masse indeholder fordøjelse, cirkulations, respiratoriske og reproducerende organer.
Hvor mange kimblade har bløddyr og hvad kaldes det? Hvad kaldes lagene?De har tre og er triploblastiske. Endoderm, mesoderm, ektoderm.
Hvad vil det sige at bløddyr har et coelom?I gastrula udvikles en kropshule (coelomet). I udviklingen af kropshulen, vil mesodermen omslutte tarmen.
Skallen har typisk tre lag. Hvad hedder de tre lag?periostracum(yderst), prismatisk lag(miderst) og nacreous (inderst)
Hvordan fungerer radulaen?Den har små bagudvendte tænder som bruges til fodring. Muskler og brusk bevæger radulaen ind og ud. Antal tænder bruges som klassifikation
Hvad bruges foden til?Den bruges primært til at bevæge sig med. Kravlende, eller svømmende. Der kan være små finner på.
Hvordan er mollucas kredsløbsystem?De har åbent kredsløbsystem.
Hvilke dyr har normalt et åbent kredsløbssytem? Hvorfor?Langsomme dyr. Det er ikke så godt til at bringe oxygen til vævet.
Hvad består bløddyrs nervesystem af?Det består af nogle ganglier.
Hvordan er de fleste bløddyrs livcyklus, og er de kønnede eller hermafroditter?De fleste er kønnede, men der er også hermafroditter. Ved de fleste kommer der først en fritsvømmende trochophor larve. Herefter kommer en veliger larve. så kommer et juvelint stadie.
Udfyld de manglede felter på figur 1.se svar
Nævn 6 klasser indenfor mollusca.Polyplacophora(skallus), Monoplacophora(urbløddyr), Gastropoda(snegle), cephalopoda(blæksprutter), bivalvia(muslinger), scaphopoda(søtænder).
Nævn tre underordner indenfor gastropoda.prosobranchia(forgællesnegl), ophistobranchia(baggællesnegl), pulmonata(lungesnegl)
Nævn tre underklasser indenfor cephalopoda.ammonoidea(ammonitter), nautiloidea(nautiler), coleoidea(otte og ti armede)
Nævn to ordner indefor coleoideadecapoda og octopoda
Nævn to underklasser indenfor bivalviaprotobranchia og metabranchia
Nævn to ordner indenfor metabranchiafilibranchia og lamellibranchia
Hvor lever bløddyr?marine, ferskvand og på land
Hvilken klasse tilhører dyret på figur 2, og udfyld de manglende felter.polyplacophora(skallus).
Hvor mange skalplader har polyplacophora?7-8
Hvad er esthes og i hvilken klasse finde man dem i?Man finder dem i klassen polyplacophora. Det er photosensitive strukture, som har form som øjne. De er på pladerne.
Nævn fem karakteristika ved klassen polyplacophora.1)De kan rulle sig sammen som et bæltedyr. 2)De har esthes 3)de bruger redula til at skrabe alger af fra sten 4)De er kønnede 5) de har ingen veliger larver 6) de har mange gæller 7) deres hoved er reduceret.
Hvilken klasse se på figur 3?Polyplachophore(skallus)
Nævn to karakteristika fra klassen monoplacophora.1) de er små med afrundet skal 2) Man troede de var uddøde 3)De har seriel repetition (mange organer i flere kopier)
Udfyld de manglende felter på figur 4 og angiv den klasse dyret tilhører.Monoplacophora.
Hvor lever scaphopoda?De er marine
Nævn 3 karakteristika med scaphopoda1) De har en rørformet skal, som er åben i begge ender 2)Den har ingen gæller. Respiration sker over mantel. 3)Maden fanges via cillier eller tentakler kaldet captacula. 4)Den er kønnet med trochophor larve.
Hvilken klasse tilhører figur 5 og udfyld de manglende felterScaphopoda
Hvor lever cephalopoda?De er alle marine
Hvad spiser cephalopoda?De er kødædere.
Ved Ammonidea og nautriloidea indeholder skallen noget bestemt. Hvad indeholder den og hvilken funktion har den?Skallen indeholder gaskamre, som sørger for opdrift.
Har alle cephalopoda en skal?Nej, nogle mangler den
Hvad er specielt med hoved-fod ved cephalopoda?Hoved og fod er fusioneret.
Hvordan er cephalopodas kredsløb?De har lukket kredsløb.
Beskriv cephalopodas sanseorganer.De har veludvilkede øjne som er farvblinde, med horisontale pupiller. Statocyster kontrollerer orienteringen af øjne.
Hvodan kan cephalopoda skifte farve?De har chromatophores som er celler i huden, som har pigment granula. Muskel celler omkring chromoatophores får dem til at udvide sig, hvilket ændrer farven.
Hvordan laver cephalopoda blæk, og hvilken klasse indenfor cephalopoda kan ikke lave blæk?Nautriloidea kan ikke lave blæk. De har en blæksæk, som har en blækkirtel, som udskiller sepia. Sepia er en mørk væske som indeholder melanin.
Forklar cephalopodas formering/parring.Hanner har en arm kaldes hectocotylus. Den bruges til at tage spermatophore fra hans egen kappehule for derefter at sætte den op i hunnen. Der er ingen fritsvømmende larver, her bliver de direkte til juvenile.
Hvilken klasses ses på figur 6 og udfyld de manglende felter.Cephalopoda
Hvilken klasse og underklasse tilhører dyret på figur 7 og udfyld de manglende felter.Cephalopoda, Nautriloodea,
Nævn to karakteristika ved nautriloidea1)Skallen er oprullet 2)skallen er i kamre 3)Tentakler har ingen sugekopper 4)Den har gasfyldte kamre som hjælper med at holde den oprejst 5) har to par gæller.
Nævn to karakterristika ved ammonoidea1) de er uddøde 2) De havde gasfyldte kamre
Nævn tre karaktertræk ved coloidea1) de har blæksæk 2) de har et par gæller 3)skallen er dækket eller mangler
Nævn 2 karaktertræk ved decapoda.1) har 8 korte arme og 2 tentakler. 2)har finnebræmme
Nævn 2 karaktertræk ved octopoda1) har 8 arme og ingen tentakler. 2)ustilkede sugeskåle uden hornring 3) ingen finnebræmme.
Hvor lever dyr fra klassen gastropoda?Marine, ferskvand og på land.
Hvordan er gastropodas skal?Den er oprullet eller afviklet. Den øverste del er apex, hvor den mindste vinding er, derefter bliver vindinger større og snår sig rundt om columella (skalsøjle). Skallen kan være højre (dextral) eller venstre (sinistral) håndet.
Snegle har en plade lavet af protein, som dækker skallen, når kroppen kommer ind. Hvad kaldes denne plade?operculum
Hvordan er gastropodas livscyklus?Generelt er der først en trochophorlarve, som bliver til en veliger larve. I veliger larve stadiet formes skallen.
Hvad er torsion? Og i hvilken klasse sker dette i?Det sker i gastropoda. Torsion er når organer bliver flyttet 90 grader, under veliger larve stadiet, til voksen gastropoda.
Hvad er coiling? Og i hvilken klasse forekommer dette?Gastropoda. Det er spiralvridning af skallen og den viserale masse.
Hvad spiser gastropoda?De fleste bruger radula til at skrabe alger af sten. Nogle er kødædere og bruger radula til at dræbe deres bytte med.
Er gastropoda hermafroditer eller kønnede?De kan være begge dele.
Hvor ligger kappehulen ved gastropoda?Den ligger fortil.
Hvilken klasse ses på figur 8 og udfyld de manglende felter.Gastropoda.
Nævn tre karakteristika ved prosobranchia (forgællesnegl)1) gællen er foran hjertet 2)Har en gælle, en nyre og et forkammer 3)Næsten alle er marine (dog også nogle i ferskvand og på land)4)adskilte køn 5) et par tentakler
Nævn tre karakteristika ved ophistobranchia (baggællesnegl)1) to par tentakler 2)gællen ligger bagved hjertet 3)Reduceret eller ingen skal 4)Hermafroditter 5) en gælle, en nyre og et forkammer
Nævn tre karakteristika ved pulmonata. (lungesnegl)1) har ingen gæller, men har et område i mantle som fungerer som lunger 2)Nogle tager en pil fra pilsæk og skyder ind i sin partner under parring (hyggelig stemning) 4)Flest er ferskvand eller landlevende 5)Hermafroditter 6)vandlevende har et par tentakler og landlevende har to par.
Hvilken symmetri har bivalviabilateralt symmetriske.
Hvor lever bivalvia?De lever i vand, de fleste i havet.
Hvordan er bivalvias raspetunge?De har ingen.
Hvad bruger bivalvia sifoner til?De kan bruges til at få ilt og føde ind i kroppen, og til at få affald ud. Sifoner bliver længere jo dybere muslingen bor
Hvordan er kappen ved bivalvia?Der er en højre og venstre kappeblade, som er forbundet ved rygmidterlinjen.
Hvad hedder den ældste del af skallen ved bivalvia?Umbo
Hvordan opstår natur perler ved bivalvia?De opstår når fremmedlegemer trænger ind under kapperanden.
Hver lukkemuskel i bivalvia, er delt op i to dele. Hvilken funktion har hver del?Den ene del lukker i og den anden del sørger for at der bliver ved med at være lukket i. Hvis musklerne slapper af, vil skallerne åbne sig.
I bivalvia er der en krystalstav inde i maven. Hvad gør denne?Den har enzymer som starter spaltningen af kulhydrater i maven.
Er bilvalvia særkønnede eller er de hermafroditter?De kan være begge dele. De fleste er særkønnede.
Hvilken klasse er der på figur 9, og udfyld de manglende felter.Bilvalvia
Hvilken klasse ses på figur 10 og udfyld de manglende felter.Bilvalvia
Hvad hedder bløddyr på latinsk?Mollusca
Hvilken klasse tihører dyret på figur 11?polyplacophora
Hvilken klasse tilhører dyret på figur 12?Monoplacophora
Hvilken klasse tilhører dyret på figur 13?Gastropoda
Hvilken klasse tilhører dyret på figur 14?cephalopoda
Hvilken klasse tilhører dyret på figur 15?bivalvia
Hvilken klasse tilhører dyret på figur 16?Scaphopoda.
Polyplacophoraskallus
SkallusPolyplacophora
Monoplacophoraurbløddyr
urbløddyrMonoplacophora
Gastropodasnegle
SnegleGastropoda
Prosobranchiaforgællesnegl
ForgællesneglProsobranchia
Opisthobranchiabaggællesnegl
BaggællesngelOpisthobranchia
Pulmonatalungesnegl
LungesneglPulmonata
Cephalopodablæksprutter
blæksprutterCephalopoda
AmmonoideaAmmonitter
AmmonitterAmmonoidea
Nautiloideanautiler
nautilerNautiloidea
Coleoideaotte og ti armede blæksprutter
Otte og ti armede blæksprutterColeoidea
Decapoda10armede
10 armede blæksprutterDecapoda
Octopoda8-armede
8 armede blæksprutteroctopoda
Bivalviamuslinger
muslingerbivalvia
Scaphopodasøtænder
SøtænderScaphopoda
memorize

Recent badges