Create
Learn
Share

Biologi julia

rename
juliaskola's version from 2016-05-14 13:42

Section

Question Answer
FenotypEgenskaper
GenotypOrsak för fenotypen
LocusGens plats i arvsmassan
AllelVariant av gen
X-bundna anlagEgenskaper styrda av x gen
Jämnstarka anlagIntermediär nedärvning
HaploidEnkel uppsättning krom
DiploidDubbel uppsättning
Kodominant nedärvning2 varianter gen olika egenskaper
MultigenaEgenskaper samspel natur
memorize