Create
Learn
Share

Bevolking

rename
mblochousses's version from 2015-12-22 12:28

Section 1

Question Answer
DemografieWetenschappelijke studie van de oorzaken en gevolgen van de omvang, de samenstelling, spreiding en groei van de bevolking
EventsDemografische gebeurtenissen zoals geboortes, sterftes
AandeelVerhouding subgroep tot geheel
PeriodematMeten van demografische gebeurtenissen in de bevolking in een bepaalde tijdsperiode
CohorteEen groep mensen die een demografische gebeurtenis meemaken
Cross-sectioneelGecombineerde ervaring van alle cohortes in een bepaalde periode
Cohorte-analyse of longitudinale analyseDemografische gedrag van een cohorte wordt doorheen de tijd gevolgd (geboortegedrag volgen van vrouwen geboren in 1950)
StandstatistiekGeeft informatie over de omvang en de samenstelling van de bevolking van een bepaalde regio op een bepaald moment (geslacht, leeftijd)
Lopende statistiekMeet alle domagrafische gebeurtenissen gedurende een bepaalde periode in een bepaalde regio
Echo-effectEffecten van vroeger op nu
memorize

Section 2

Question Answer
Factoren voor demografische groeiGeboorte, sterfte, migratie
Natuurlijke groeiBrutogeboortecijfers - brutosterftecijfers
Migratoire groeiBruto-immigratie - bruto-emigratie
NulgroeiSituatie waarin dat de bevolkingsomvang van een land niet/nauwelijks verandert
Stabiele bevolkingEen bevolking waarin de leeftijd-geslachtsverhouding en de groeiratio niet veranderen over de tijd
Stationaire bevolkingEen stabiele bevolking met nulgroei
MasculaniteitsproportieVerhouding aantal mannen op totale bevolking
SekseratioVerhouding aantal mannen op aantal vrouwen
HuwelijksklemVoor elke vrouw is een man beschikbaar maar niet omgekeerd
Seksratio bij geboorteVerhouding van aantal jongens per 100 meisjes in een bepaald jaar
Migratie overschotImmigratie - emmigratie
memorize

Section 3

Question Answer
LeeftijdsstructuurSamenstelling van de bevolking naar leeftijd
Expansief modelResultaat van groeiende bevolking met brede basis en kleine aantal ouderen
KrimpmodelBasis s smaller dan middengroep. Resultaat van dalende vruchtbaarheid
Stationaire modelBasis blijft gelijk versmalt bij middelbare leeftijd
Demografische transitieOvergang van hoge naar lage geboorte en sterftecijfers
Demografisch devidenOvergangsmoment met grote groep jongactieven. Neemt toe wanneer de arbeidsleeftijd toeneemt
LeeftijdsdraagkrachtRelatie tussen actieven, niet-actieven en niet meer actieven
Groene drukVerhouding van aantal 0-14 jarigen ten opzichte van de actieve bevolking
Grijze drukVerhouding van 65+ ten opzichte van de actieve bevolking
Demografische drukGroene druk + grijze druk
OntgroeningAfname percentage jongeren
VergijzingEnerzijds stijging van gemiddelde leeftijd van samenleving en anderzijds toename percentage ouderen
Dubbel vergrijzing of verzilveringWanner er steeds meer ouderen zijn maar in die ouderen ook steeds meer hoogbejaarden
memorize

Section 4

Question Answer
VruchtbaarheidAantal kinderen die een vrouw daadwerkelijk ter wereld brengt
Finale afstamming of vruchtbaarheidsintensiteitVrouwen van elke geboortecohorte meten exact hoeveel kinderen ze hadden op welk moment dat het geval was
ZuigelingensterfteNeonatale / postnatale sterfte
Perinatale sterfteMortinataliteit/ eersteweeksterfte
SterftetafelGeeft aan hoe een geboortecohorte geleidelijk uitsterft met toenemende leeftijd
SamenwoningscontractEen verklaring van wetteljke samenwoning van twee personen. Personen zijn niet gehuwd
memorize