Create
Learn
Share

Bergarter - ikke-silikater

rename
mapicaxo's version from 2015-05-04 10:49

Section 1

Question Answer
KalsittCaCO3, 3 perfekte kløv
DolomittMgCO3 - 3 kløv, hardhet 3,5
HalittNaCl, 3 kløv
Pyrittsvovelkis FeS2, hardt, ingen kløv, oksiderer rustfarget
GipsCaSO4.H20, hardhet 2, vann i formelen
Magnetitt Fe3O4, metallisk, magnetisk
HematittFe2O3, blod-jernglans
GrafittRen C
memorize

Section 2

Question Answer
KvartsSiO2, ingen kløv, gjennomsiktig
Kalifeltspat2 kløv, rosa,
PlagioklasCa og Na, ofte hvit, 2 kløv,
MuskovittSølvaktig glimmer, 1 kløv, Al og K
BiotittSvart glimmer, 1 kløv, metamorft indeksmineral
KlorittGrønn glimmer, Mg-Fe, ingen klor
SepentinMg-rik grønn, svart, blågrønn
talkMg-glimmer, glatt på fingrene, forekommer med serpenting og asbest
Hornblendesvart amfibol med Al, magmatisk metamorfose
AktinolittGrønn amfibol uten Al
DiopsidGrønn pyroksen, kalksilikat metamorfe ba
EpidotOlivengrønn, ferromagnesian
Granat12-sidig krystaller - rød
OlivinOlivengrønn, ingen kløv, ustabil ved metamorfose
KyanittAl2SiO5, blå krystaller, høy T - P, to trykk
AndalusittAl2SiO5 , lav T- P
SillimanittAl2SiO4m indeksmineral i glimmerskifer, høy T polymorf
memorize

Section 3

Question Answer
GranittKalifeltspat, kvarts, biotitt, hornblende eller muskovitt
GranodiorittMindre Kalifeltspat enn granitt,
DiorittPlagioklas, muskovitt, hornblende
GabbroCa-plagioklas plus pyroksen eller hornblend
PeridotittOlivin, pyroksen, kun mafiske minerale (ikke feltspat eller kvarts)
TrondhjemittHvit granitt pga kalifeltspat mangel, fins i t-town
Larvikittfra larvik, plagioklas krystaller som glinser blått
SyenittGranitt uten kvart pga lav SiO2
AnortsittMånens lys skorpe, bare Ca-plagioklas
Pegmatittgrovkornet granitt, restsmelte etter granitt har størknet
Rhyolittlava med høy SiO2, høy viskøsitet
BasaltFenokrystaller av olivin eller pyroksen, alltid mørk
AndesittFenokrystaller av hornblende
RombeporfyrIntermed. lava med plagioklas fenokrystaller,
memorize

Section 4

Question Answer
Konglomeratgrus størrelse korn
Sedimentær breksjeKonglomerat med kantete stein
tillittherdet till, avsatt av isbreer
Kvartssandsteinkvarts sandkorn og kvartssement, rød pga hematitt
arkosekvarts-kalifeltspat sandstein
Gråvakkeumoden uren sandstein
litisk sandsteinsand m/ bergartskorn, grå
Svartskiferleirskifer som gir svart strek pga høy karbon
Mergelknolleskifer
kalksteinCaCO3, hvit, brun, rød, består av kalkspat
dolosteindolomitt. Mg-holdig kalkstein
KrittsteinKalkstein av coccoliter
TravertinKjemisk kalkstein
Chertmikrokrystalling kvarts
Kullorganisk karbonbergart
Saltsteinlett, rosa eller hvit, smaker bittert
memorize

Section 5

Question Answer
Skiferupresist norsk begrep, brukes til skiferplater
Fyllittleirskifer med usynlig glimmer, vannholdig
Glimmerskifergrovere enn fyllitt med glimmermineraler
gneisfeltspat holdig med mørke og lyse lag
kvartsittmetamor kvartssandstein
meta-arkosefoliert arkose, kalifeltspat, kvarts
grønnsteingrønn pga kloritt, epidot, metamorfosert basalt
granulittsvart pyroksen, granat og plagioklas
eklogittgrønn pyroksen, rød granat
hornfelskontaktmetamorft metasediment
mylonittforkastningsbergart med foliasjon
memorize