Create
Learn
Share

Bergarter - ikke-silikater

rename
fijulico's version from 2017-09-20 07:18

Section 1

Question Answer
KalsittCaCO3, 3 perfekte kløv
DolomittMgCO3 - 3 kløv, hardhet 3,5
HalittNaCl, 3 kløv
Pyrittsvovelkis FeS2, hardt, ingen kløv, oksiderer rustfarget, svart strek
GipsCaSO4.H20, hardhet 2, vann i formelen
Magnetitt Fe3O4, metallisk, magnetisk
HematittFe2O3, blod-jernglans
GrafittRen C
memorize

Section 2

Question Answer
KvartsSiO2, ingen kløv, gjennomsiktig
Kalifeltspat2 kløv, rosa, hardhet 6
PlagioklasCa og Na, ofte hvit, 2 kløv, hardhet 6, tvillingstriper synlig med lupe
MuskovittFargeløs eller sølvaktig glimmer, 1 kløv, Al- og K-rik
BiotittSvart glimmer, forvitrer brun, 1 kløv, Fe-, Al- og K-rik
Hornblendesvart amfibol med Al, magmatisk metamorfose
AugittSvart pyroksen, vanlig magmatisk pyroksen, forekommer ikke i kvartsrike bergarter
Granat12-sidig krystaller - rød, alltid metamorf (ikke magmatisk)
OlivinOlivengrønn, ingen kløv, aldri med kvarts, ustabil ved metamorfose eller forvitring, derfor sjelden
KyanittAl2SiO5, blå krystaller, høy-P og lav T polymorf, to hardheter: 6 på tvers og 4,5 langs krystallene
AndalusittAl2SiO5 , lav T- P polymorf
SillimanittAl2SiO5 høy T og kan ha høy P polymorf, hvit fiberaktig
memorize

Section 3

Question Answer
GranittKalifeltspat, kvarts, biotitt, hornblende eller muskovitt
GranodiorittMindre Kalifeltspat enn granitt,
DiorittPlagioklas, muskovitt, hornblende
GabbroCa-plagioklas plus pyroksen eller hornblend
PeridotittOlivin, pyroksen, kun mafiske minerale (ikke feltspat eller kvarts)
TrondhjemittHvit granitt pga kalifeltspat mangel, fins i t-town
Rhyolittlava med høy SiO2, høy viskøsitet
BasaltFenokrystaller av olivin eller pyroksen, alltid mørk
AndesittFenokrystaller av hornblende
memorize

Section 4

Question Answer
Konglomeratgrus størrelse korn
Sedimentær breksjeKonglomerat med kantete stein
tillittherdet till, avsatt av isbreer
Kvartssandsteinkvarts sandkorn og kvartssement, rød pga hematitt
arkosekvarts-kalifeltspat sandstein
Gråvakkeumoden uren sandstein
litisk sandsteinsand m/ bergartskorn, grå
Svartskiferleirskifer som gir svart strek pga høy karbon
Mergelknolleskifer
kalksteinCaCO3, hvit, brun, rød, består av kalkspat
dolosteindolomitt. Mg-holdig kalkstein
KrittsteinKalkstein av coccoliter
TravertinKjemisk kalkstein
Chertmikrokrystalling kvarts
Kullorganisk karbonbergart
Saltsteinlett, rosa eller hvit, smaker bittert
memorize

Section 5

Question Answer
Skiferupresist norsk begrep, brukes til skiferplater
Fyllittleirskifer med usynlig glimmer, vannholdig
Glimmerskifergrovere enn fyllitt med glimmermineraler
gneisfeltspat holdig med mørke og lyse lag
kvartsittmetamor kvartssandstein
meta-arkosefoliert arkose, kalifeltspat, kvarts
grønnsteingrønn pga kloritt, epidot, metamorfosert basalt
granulittsvart pyroksen, granat og plagioklas
eklogittgrønn pyroksen, rød granat
hornfelskontaktmetamorft metasediment
mylonittforkastningsbergart med foliasjon
memorize