Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Benfisk

rename
groendahl13's version from 2018-06-17 11:24

Section

Question Answer
Hvad er benfisks endoskellet lavet af?Ben
Hvor sidder benfisk operculum og hvad er det lavet af?Det sidder over gællerne og er lavet af ben-plader sat sammen med nogle muskler
Hvilken funktion har operculum ved benfisk?Det øger respiration, da operculum kan bevæge sig så vandet kommer ind i gællerne, også selvom fisken står stille.
Benfisk ryghvirvler hedder noget bestemt, hvad?amphicoele
Nævn 4 karaktertræk for benfisk skellet.1)Benskellet med amphicoele ryghvirvler 2)Neuralbue omgiver rygmarv 3)Finner med finnestråler eller kraftigere finneskelet med muskulatur 4)Kranie med indre skelet og hudskelet
Hvordan lyder den generelle regel ved benfisk, omkring størrelse og fart?Jo større fisk, jo hurtigere er den.
Hvad er den fremaddrivende mekanisme ved benfisk?Den hale-ende og muskulatur
Hvilken form har bevægelses muskulaturen ved benfisk?Bevægelses muskulaturen er i zig-zag formede bånd kaldet myomeres. På oversiden har myomeres en W-form. Dette gør at kroppen kan bøje sig bedre.
Hvilke fisk er hurtigst; dem som er meget fleksible eller dem som ikke er fleksible?Dem som ikke er fleksible. Fx er en ål meget fleksibel, og når den svømmer bevæger den hovedet meget.
Hurtig svømmende fisk bruger næsten kun én del af kroppen, når de svømmer, hvilken?Halen
Hvilke dele af hajens krop søger for at holde hajen oppe i vandet, og hvad må den hele tiden gøre for at holde samme position.De må hele tiden bevæge sig for at holde den samme postion. Den heterocercale hale holder dem opløftet, sammen med deres store lever.
Hvilken funktion gør at benfisk kan holde sig oppe eller nede i vandet?Svømmeblæren.
Hvad gør benfisk for at holde sig stille i vandet?Sørger for t have den mængde gas i blæren, så deres totale densitet passer med det omgivende vand.
Hvad sker der når benfisk svømmer opad? Og når de svømmer nedad?Når de svømmer opad udvides gassen i svømmeblæren, pga det reducerede rundt-omkring-tryk. Når de svømmer nedad komprimerer gassen sig.
Hvordan kan gassen i svømmeblæren bliver fjernet?Physostomous: gør at svømmeblæren er forbundet med spiserøret/tarm, hvor fisken kan skyde luft. 2)physoclistous: gassen diffunderer ud i blodet, ved en ovale
Forklar mekanismen ved gaskirtlen og ovale.Gas kirtlen sekrer mælkesyre, som kommer ind i blodet, som sørger for en høj syre koncentration i rete mirabile (vidunderligt net), som tvinger hæmaglobin til at udskille ilt. Kapillærene i rete området er arrangeret i et modstrømsprincip, som sørger for at oxygen har en høj koncentration i gas kirtel, og diffunderer ind i svømmeblæren.
Hvordan opfatter benfisk lyde?Som vibrationer i det indre øre.
Hvad gør weberian ossicles, og hvad er det?Det er små ben, som sørger for de kan høre svage lyde over et større område af frekvenser.
Hvad er otolith organer og hvad gør de?De bruger dem i forbindelse med hørelse. Det er øresten som stimulerer sanseceller ved inerti: når hovedet acceleres vil vil bevægelsen af den tungere stenmasse være forsinket i forhold til sansecellerne, så hårene bøjes.
Beskriv fiskens gæller.Fiskegæller er af tynde filamenter, alle dækket med en tynd membran, foldet indtil pladelignende lammeller. Disse får meget blod. De er dækket med et beskyttende operculum. Vandet strømmer igennem fiskens mund og ud igennem gæller.
Hvad gør gællegitter?Holder fremmeslegemer ude af gællen.
Forklar om ferskvandsfisks osmoregulering.De er hyperosmotiske. De kan lave meget fortyndet urin, og de har specielle salt absorberende celler, ved gællerne.
Forklar om marine fisk osmoregulering.De er hypoosmotiske. Salt ioner kastes ud ved gæller ved bestemte celler, og noget salt kommer ud med urin og fæces. Nogle fisk har ikke glomeruli, da nyren har en anden funktion.
Hvad spiser fisk?De kan både være carnivore, herbivore, filter ædere, parasitter.
Åler er catadrome, hvad vil det sige?Bruger det meste af deres liv i ferskvand, men migrer til havet for at gyde.
De fleste laks er anadrome, hvad vil det sige?Bruger det meste af liver på havet, og migrer til ferskvand for at gyde.
Hvilken form for befrugtning har de fleste fisk?Ovipare med ekstern befrugtning.
Nævn to klasser under benfisk.1)Actinopterygi (strålefinnede fisk) 2)Sarcopterygi (kvastfinnede fisk)
Actinopterygi (strålefinnede fisk) er den mest artrige gruppe vertebrater. De fleste af disse arter kaldes..?Teleoster
palaeoniscids var den første fisk af en bestemt klasse, hvilken? Og nævn 4 karaktertræk ved den.Den er under Actinopterygi (strålefinnede fisk). 1)en lille fisk med støre øjne 2)Heterocercal hale 3)Skæl med ydre lag i form af emalje 4)En dorsal rygfinne.
Hvilken form for skæl har Actinopterygi (strålefinnede fisk) ?Skæl af cycloid og ctenoid. Den er tyndere lettere og mere fleksibel. Nogle har sket ikke skæl.
Hvilken form for hale har Actinopterygi (strålefinnede fisk) ?Homocercal hale.
Nævn 7 karaktertræk for Actinopterygi (strålefinnede fisk).1)Hud med skæl 2)Forbenede lemmer i skelet, dels hudskelet, dels bruskdele, der forbener 3)Finner med finnestråler 4)komplekst kæbeapperat, tænder med tandemalje 5)Respiration med gæller, gællebuer og lameller 6)Gællelåg (operculum) 7)Svømmeblære med gaskirtel 8)Conus arteriosus foran hjertekammer 9)enkelt blodkredsløb
Nævn 4 karaktertræk for Sarcopterygi (kvastfinnede fisk).1)Skelet forbenet fra bruskelementer 2)Hudskæl med cosmin 3)Finner med benskelet og muskelhæfter 4)kæber, tænder med emalje 5)Svømmeblære, der oftest bruges til respiration 6)Dobbelt kredsløb, hjerte med sinus venosus, to forkamre og delvist opdelt hjertekammer.
Nævn 8 ordner indenfor Actinopterygi (strålefinnede fisk)1)ål 2)sildefisk 3)karpefisk 4)karpelaks 5)maller 6)geder 7)laks 8)tandkarper 9)hundestejler, nålefisk 10)aborre
Nævn 3 ordner indenfor Sarcopterygi (kvastfinnede fisk)1)coelecanthiformes (latimera, den blå fisk) 2)ceratodontiformes (australsk lungefisk) 3)lepidosireniformes (sydamerikansk og afrikanske lungefisk)
Tetrapoderne, de firbenede hvirveldyr, opstod fra en gruppe fisk. Hvad hedder denne gruppe fisk, og hvordan adskiller de sig fra strålefinnede fisk (som f.eks. torsk)Tetrapoderne opstod fra kvastfinner, hvor de eneste nulevende repræsentanter er lungefiskene og Latimeria. Kvastfinnerne adskiller sig bl.a. fra benfiskene ved at have finneskelet og muskulatur i finnerne, en anden slags skæl (cosmin-skæl med emalje af dentin), delvist opdelt hjertekammer (ventrikel).
Beskriv ventilationen af fiskens gæller og blodkredsløbet i forbindelse med gælle-ventilationenFiskens gæller ventileres ved at vand strømmer gennem munden og ud gennem gællebuerne. Gællegitteret forhindrer føde og andre partikler i at sætte sig i gællerne. Gællerne er opdelt i lameller, hvor gasudvekslingen sker ved et modstrømsprincip: vandet strømmer modsat blodretningen. Fiskens kredsløb er et enkelt kredsløb, hvor det afiltede blod løber til gællerne og bliver iltet af det modstrømmende vand. Det iltede blod transporteres videre til kroppen
Hvordan kan man aldersbestemme benfisk?Dels ved vækstringe i fiskens otolith eller øresten, dels ved vækstringe i skællene
memorize

Recent badges