Create
Learn
Share

BAysin

rename
syokbe2's version from 2018-07-11 20:10

Section

Question Answer
Tanner sınıflamasıTelarş, pubarş, adrenarş, menarş
Erkeklerde ergenlik başlangıçıTestis volümünün 4 ml'den fazla ya da çapının 2,5 cm'den fazla olması
Kızlarda ergenlik başlangıçıMeme tomurcuğunun oluşması
Büyüme geriliği kriterleriBoy persantil <3, kemik yaşı ile takvim yaşı arasında 2 yaş fark, yıllık büyüme hızının 4 cm'den az olması
Orantısız boy kısalığı nedenleriRikets, iskelet displazisi
Orantılı boy kısalığı nedenleriMalnütrisyon, kronik hastalıklar, genetik hastalıklar, IUGR
Erken puberte için yaş sınırlarıE;9 K;8
Geç puberte için yaş sınırlarıE;14 K;13
AmastiaMeme başı yokluğu
AteliaAmastia ile birlikte kosta deformitesi (bkz. Poland sendromu)
En sık konjenital meme hastalığıAksesuar meme başı
VKİKilo/Boy x Boy
İdeal vücut ağırlığı oranıGerçek ağırlık / İdeal ağırlık
Diyabet klinikKilo kaybı, halsizlik, poliüri ve dehidratasyon, polidipsi, ketoasidoz, kusma, enürezis, Kussmaul solunumu
DM tanı kriterleriRastgele kan şekeri >200, Açlık kan şekeri > 126, Yemekten 2 saat sonra bakılan şeker > 200
OGTT endikasyonlarıDM semptomu bulunması ve 2. saat şekerin 100'den yüksek olması ya da asemptomatik kişide açlık kan şekerinin 110-126 arasında olması
DM ayırıcı tanıICA, IAA, GADA, serum C-peptit
Somogy fenomeniAkşam yapılan insülin dozu fazladır, gece hipoglisemisine reaktif olarak insülin karşıtı hormonların artması sonucu oluşur, tedavide insülin dozu azaltılır
Down fenomeniGece hipoglisemisi olmadan sabah hiperglisemisi olmasıdır, tedavide akşam insülin dozu arttırılır
Alınması gereken ideal kalori miktarıİlk 10 kg için 100 kalori, 10-20 kg için 50 kalori, 20 kg'den sonra her kilo için 20 kalori
DM geç komplikasyonlar (mikrovasküler)Retinopati, nefropati
DM geç komplikasyonlar (makrovasküler)Erken koroner arter hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar ve periferik damar hastalıkları, nöropatiler
Tip 1 DM en sık başvuru şekliDiyabetik ketoasidoz
DKA klinikKusma, poliüri ve dehidratasyon, kusmaul solunum, ağızda aseton kokusu
DKA lab.KŞ > 250, pH < 7.3, Bikarbonat < 15, ketonemi, ketoüri, glikozüri
DKA ted.Resüsitasyon, hipovolemiyi düzelt, metobolik asidozu düzelt, insülin ver, sıvı elektrolit dengele
En sık zehirlenme nedeniAğrı kesici ve ateş düşürücüler
Kusturmanın kontraendike olduğu durumlarNörolojik semptom, asit veya alkali alımı, <6 aylık bebek, hidrokarbon zehirlenmesi, striknin zehirlenmesi, ağır kalp ve solunum hastalıkları
Konjenital lipoid adrenal hiperplaziEnzim eksikliği yok, StAR defekti var, erkek psödohermafroditizm,
3 beta hidroksisteroid dehidrogenaz yetersizliğiAmbigius genitelya, hirsutizm, virilizm
17 alfa hidroksilaz / 17-20 liyaz yetersizliğiSodyum retansiyonu ve HT, hipokalemi
21 hidroksilaz yetersizliğiAmbigius genitelya, ACTH stimülasyona abartılı yanıt, tuz kaybı
Hemolitik anemi nedenleriTalasemiler, pirüvat kinaz eksikliği, G6PD eksikliği, hipersplenizm, ilaca bağlı hemoliz, sferositoz
Hemoglobinopati tanımHb zincirinin yapısal anormallikleri
Talasemi tanımNormal globin zincirde yapısal bozukluklar
Talasemi lab.Mikrositer anemi, retikülositoz, splenomegali, demir birikimi
Talasemi tedaviEritrosit transfüzyonu, demir şelasyonu, hematopoetik kök hücre transplantasyonu
Türkiye'de en sık hemoglobinopatiHbS
Yüzüstü pozisyonda baş kaldırma yapamayan çocuk ne zaman araştırılır2.ay
Oturamayan çocuk ne zaman araştırılır9.ay
Yürüyemeyen çocuk ne zaman araştırılır18.ay
Hiç konuşmamaış çocuk ne zaman araştırılır18.ay
Sırtüstü pozisyonda kafasını kaldıramayan çocuk ne zaman araştırılır6.ay
Çocuk ne zaman emekler 9.ay
Çocuk ne zaman konuşur12-15.ay
Çocuk ne zaman yürür12-15.ay
GKD tanımKalça ekleminin anormal gelişimi ve femur başının yetersiz yuvadan dışarı taşması
GKD risk faktörleriİlk bebek, kız bebek, aile öyküsü, makat doğum, çoğul gebelik
GKD tanıİlk 6 ay içinde kalça USG
GKD muayeneBarlow testi, Ortolani testi
Çocukta hedef boyE; (anne+baba boyu+13)/2 K; (anne+baba boyu-13)/2
Normal doğum tartısı3300 gr
5.ay normal ağırlık6600 gr
12.ay sonu normal ağırlık10 kg
24.ay sonu normal ağırlık12 kg
4 yaşında çocuk normal ağırlık16 kg
10 yaşında çocuk normal ağırlık35 kg
7 yaşında çocuk normal ağırlık22 kg
Normal doğum boyu50 cm
3 aylık bebek boyu58 cm
6 aylık bebek boyu 64 cm
9 aylık bebek boyu68 cm
12 aylık bebek boyu72 cm
24.ayda bebek boyu85 cm
3 yaşında çocuk boyu95 cm
5 yaşında çocuk boyu 110 cm
7 yaşında çocuk boyu 120 cm
10 yaşında çocuk boyu135 cm
12 yaşında çocuk boyu150 cm
Doğumda baş çevresi35 cm
3.ay baş çevresi40 cm
6.ay baş çevresi43 cm
12.ay baş çevresi 46 cm
Boya göre ağırlıkAkut dönem beslenme
Yaşa göre boy Uzun dönemde beslenme
Yaşa göre ağırlıkHem akut hem kronik beslenme
Puberte prekoks tipleriSantral/periferik
Puberte prekoks ayırmaGnRH uyarı testi
Turner sendromu
Kleinfelter sendromu
CPR göğüs kompresyonuÇocukta 5 cm, infantta 4 cm
CPR sırasıİyi misin, yardım çağır, headtilt ile airway aç, airway açamadıysan jawtrust yap, bak-dinle-hisset, nefes yoksa 5 kurtarıcı soluk ver, dolaşım var mı kontol et yok ise 15:2 devam et
Etkin öksürükAğlama, yüksek sesle öksürme, öksürük öncesi nefes alma
Etkin olmayan öksürük varsa ne yaparsınŞuur varsa sırta vur ve CPR yap, yok ise direk CPR yap
Endotrakeal tüp yeri doğrulamaSimetrik göğüs haraketi, tüpte buğulanma, vokal kord geçişinin göz ile görülmesi
İnfant endotrakeal tüp boyu3.5
1 yaş endotrakeal tüp boyu4
2 yaş üstü endotrakeal tüp boyuYaş/4+4 (kafsız), Yaş/4+3.5 (kaflı)
CPR medikal ilaçlarAdrenalin 10 mikrogram/kg, Lidokain, Amiodoron, Adenozin
memorize