Create
Learn
Share

Bakterier og virus

rename
karoand's version from 2016-12-18 20:20

Section

Question Answer
Størrelse (bakterie)0,5-5 millimy ca. 1/ af en human celle
Hovedformer (bakterie)Stav, spiral, kugle
Inddeles i? (bakterie)Gram-positive(lilla) og gram-negative(pink) baseret på farvemetode
Størrelse (virus)10-300 nanometer. ca. 1/10 af bakterier
Inddeles i? (virus)DNA-virus, RNA-virus, Revers transkriberende virus
Dette kan bekæmpes ved antibiotikaBakterier
Bakterie beskrivelseenkeltcellet organisme, som kan formere sig ved simpel tvedeling
Virus beskrivelseProteinkapsel (kapsid), med genetisk materiale, behøver værtscelle for at formere sig
memorize

Recent badges