Create
Learn
Share

B2+ 4

rename
adala's version from 2017-12-31 14:07

Section 1

Question Answer
obrażać się take offence
odebrać telefontake a call
brać udział w zajęciachtake/do a course
podjąć decyzjętake/make a decision
zainteresować siętake an interest
podjąć ryzykotake a risk
pisać egzamintake/do a test
przejąc kontrolę take control
kryć się, chronić siętake cover
zacząć obowiązywać take effect
dojść do władzytake power
przeprosić make an apology
próbowaćmake an attempt
dzwonićmake a call
skomentować cośmake a comment
złożyć skargęmake a complaint
robić różnicęmake a difference
dokonać poprawymake an improvement
popełniać błąd make a mistake
zasugerowaćmake suggestion
poczynić zmianymake changes
dokonać właściwego wyborumake the right choice
zrobić z czegoś użytekmake use of something
robić interesydo business
robić krzywdędo harm
wykonywać prace domowedo household chores
zdobyć informacjedo research
daj z siebie wszystkodo your best
memorize

Section 2

Question Answer
egzamin na prawo jazdydriving test
autostradamotorway
stacja benzynowapetrol station
rondoroundabout
pas bezpieczeństwaseat belt
ograniczenie prędkościspeed limit
kierownicasteering wheel
korek drogowytraffic jam
wprowadzić coś (nowe prawo) bring in
rozwijać, wzmacniaćbuild up
nabierać mocy prawnejcome into force
podlegać, należeć do czegoś come under
zmniejszać się, malećfall off
rozwiązywać coś (problemy) iron out
wychodzić na jawleak out
wzmacniać (się), stawać się silniejszymtoughen up
szkolenie, nauczanietuition
dotrzeć do świadomościsink in
bezwarunkowyunconditional
memorize

Recent badges