Create
Learn
Share

B2+ 2

rename
adala's version from 2017-10-23 19:32

Section 1

Question Answer
braterstwo, bractwo fraternities
bractwo żeńskiesororities
sugerować, oznaczaćimply
powód, celsake
wygoda, dogodnośćconvenience
skróconyabbreviated
obraźliwyderogatory
nacisk, szczególna uwaga emphasis
mieszkalnyresidential
dzielićdivide
zamiastinstead of
upokarzający, poniżający humiliating
ślubowaniepledgeship
otrzęsinyhazing
wyróżniać się w czymśexcel in
zażarty, zaciętyfierce
zbieranie funduszyfundraising
memorize

Section 2

Recent badges