Create
Learn
Share

B cell

rename
adiop's version from 2018-03-05 11:17

Section

Question Answer
B celler modens i ... blodet, naiv B celle møter antigenet og blir aktivert, også gjennomfører de kolonal prolifirering.
Aktiverte b-cellenes sjebne er enten å bli plasmaceller eller B-hukkomelsesceller. Plasmaceller produserer enorme mengde antistoffer som igjen kjennes igjen av de andre cellene. e dør etterhvert av utmattelse. B hukommelsesceller er langlevde og gjør at neste gang de blir utsatt for det saamme patogenet så blir responsen kjappere og mer potent
B-celle reseptorer kalles ... BCR, hver B-celle har 100 000 identiske kopier av samme type reseptorer på membranen, altså en kun en type reseptor
En bCR består av: to tunge kjeder og to lette kjeder. Hver tunge og lette kjede har en konstans region og en variabel region. En tung og en lett kjede kobles sammen for å danne to identiske dimere. ---
De variable regionene til en lett og en tung kjede danner FAB regionen (fragment antigen binding region), det er denne delen av reseptoren som stikker ut av cellen, og det er her fingeravtrykk sensoren er. Der selve antigenbindingen skjer. Siden de to FAB regionene på dimerne er like så kan hver BCR kjenne igjen og binde to antigener
Reseptorens spesificitet avgjøres i ... og omtales som reseptorens...FAB regionen og omtales som reseptorens idiotype
De proksomale delene til de konstante regionene av de tunge kjedene utgjør.. Fc regionen, fragment cristalizable, de bestemmer b-celle reseptorens klasse/ isotype----- den binder til effektorsystemer slik som makrofager, nøytrofile granulocytter og kompliment
Hvordan b-cell reseptor blir tilGenrearrangsjering, variable reg til de tunge kjedene består av tre regioner V, D og J--------- v=40, d=23, j=6 forskjellige segmenter, man kombinerer disse til å danne den variable regionen til den tunge kjeden--------- de utvalgte VDJ segmentene settes sammen i en rekombinert DNA også kobler man på en konstant region. ------------For den variable regionen i de lette kjedene brukes et V segment og et J segment, ett virkårlig V segment kobles med et vilkårlig J og settes sammen til en rekombinert dna+ konstant region-> ny lett kjede
Hvordan de tunge og lette kjedene sammarbeider i BCREn hvilken som helst lett kjede kan kobles til en hvilken som helst tung kjede, kombinasjonen av disse utgjør reseptorens specificitet. Dette omtales tilfeldig kombinasjon av tunge og lette kjeder.
Fc regionens jobbDen fester reseptoren til cellemembranen. Gjennom cellemembranen så stikker den to små haler som såvidt strekker seg i cytoplasma.
Endre genuttrykk i b-celle kjernenIgAlfa og Igbeta, er like i alle Bceller de skal formidle at antigenet har bundet til et spesielt sted.
memorize