Create
Learn
Share

Awww

rename
ruhadulo's version from 2015-11-12 23:32

Section 1

Question Answer
career coachingtrening umiejętności do zdobywania kariery
cashier Kasjerka
challenging wyzwanie, trudne, testujące umiejętności predyspozycje
discipline Dyscyplina
diversityróżnorodność
effective promotional campaign kampania reklamowa
efficient efektywny, sprawny, wykorzystujący maksymalnie zasoby
financial paperwork praca, która ma na celu sprawdzanie wyników finansowych firmy
fireZwolnić kogoś
fulfilling dający satysfakcję, udany, wzbogacający
memorize

Section 2

Question Answer
to issuewydawać, oficjalnie asygnowac
large-scale projectprojekt na duża skale
performance wynik
personneldział firmy, zajmujący sie personelem
personnel 2ludzie pracujący dla jakiejś firmy
pull the wool over someone's eyes mydlić komuś oczy
rolemiejsca pracy, zlecenia, obowiązki
selling point mocny punkt, decydujący o atrakcyjności towar
thriverozwijać, prosperować
warehouse magazyn, dom towarowy
work wiseodnoszenie sie do pracy (mądrze pracować)
memorize