Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Aves

rename
groendahl13's version from 2018-06-20 10:27

Section

Question Answer
Nævn 7 avancerede karaktertræk for fugle.1)fjer 2)forlemmer omdannet til vinger 3)Ingen tænder 4)Fire-kammeret hjerte 5)Ensvarme 6)Luftsække som respirationssytem 7)Knogler er porøse 8)Mave med kirtelmave og muskelmave (kråse) 9)Æg med kalkskal
Hvilken form for kranie har fugle?Diapsid
Angiv de 4 specialiserede membraner i det amniote æg. 1)Chorion (lige under æggeskal) 2)Amnion (beskytter fosteret) 3)Allantois (en speciel udvækst, der fungerer som ekstra respirations organ) 4)Blommesæk (indeholder blommen)
Hvad nedstammer fugle fra?Rovdinosaurer
Hvad er den nærmeste nulevende slægtning til fugle?Krokodiler
Fortæl om de 3 hypoteser om udvikling til flyvning1)Vinger udviklet for at stabiliserer ved hurtigt løb 2)Vinger udviklet til svævning i forbindelse med liv i træer 3)Vinger udviklet til svævning i forbindelse med klatren op i træer.
Fortæl om de vigtigste forskelle på archaeopteryx og moderne fugle.Archeaopteryx havde tænder, kløer og hale og havde ingen brystben.
Nævn de 10 vigtigste karaktertræk ved fugleskellet.1)Sternnum med køl 2)Lang hals 3)modificerede forben 4)Kun fingre 2,3,4 5)ingen tænder 6)Scleorotisk ring omkring øjet 7)Ønskeben 8)pygostyl 9)Kort lårben (femur) 10)Fusioneret tibia-tarsus
Hvad består fjer af og hvad udvikles de fra?Består keratin og udvikles fra en keratinplade i epidermis.
Forklar de 3 typer fjer.1)Konturfjer har skaft med stråler med bestråler med kroge 2)Dun mangler skaft og kroge. 3)Hårdun er tynde og hårligende
Hvad gør konturfjer/Hvad er konturfjer?De er vandskyende.
Hvad bruges hårdun til?Det er sanseorganer, for at se om fjer ligger rigtigt.
Hvad gør de luftfyldte knogler?Gør skellet lettere.
Forklar om fuglens flyvemuskler.De er arrangeret til at holde tyngdepunktet lavt i kroppen. Begge muskler forankret til 'sternum keel'. Kontraktion af den store muskel fører vingen ned. Når den store muskel slapper af, kontraheres den lille muskel og fører vingen opad.
Fugle har nogle specielle sener i foden/benene hvad bruges de til?Til at gribe om en gren, så de låser foden fast.
Beskriv fem forskellige næbtyper, der er specialiseret til forskellige typer føde1)kort spidst næb hos insektædere, 2)kraftige næb hos frøædere, 3)'fiskenet' hos pelikaner, 4)kraftigt, spidst næb hos fiskeædere (hejrer mv), 5)meget lange næb hos vadefugle (lever af orme etc i mudder)
Beskriv kort funktionen af fuglenes luftsækkeLuftsækkene bruges ved respiration og virker som 'blæsebælge'. Respirationscyklus består af fire trin, hvor fuglen først fylder den bageste luftsæk, så løber luften gennem lungen til den forreste luftsæk og udåndes. Dette system giver en optimal udnyttelse af ilt i luften, idet blodet i lungen altid løber i modsat retning af luftflowet (modstrømsprincip)
Forklar om fugles reproduktionIntern befrugtning, oftest ved kort kontakt mellem kloak. Nogle fugle (andefugle og struds) har en 'penis', som er en udkrænget kloak. Oftest er der kun funktionel æggestok og æggeleder.
Beskriv fordøjelsessystemet hos fugleFugle har en kro, som er en sæk, hvor f.eks. frø bliver opblødt. Herefter transporteres føde til kirtelmaven, som danner fordøjelsesenzymer og saltsyre. Efter kirtelmaven bliver føden behandlet i muskelmaven eller kråsen, som har muskuløse vægge og indeholder sten, der kværner føden. Herefter kommer tarmen (lang hos planteædere, kort hos rovfugle), som udmunder i kloakken
Nævn 4 karaktertræk for fugles ekskretion1)Fugle har ingen urinblære 2)Urin udskilles som urinsyre 3)Nyre er mindre effektive en pattedyrs nyre til at koncentrere urin 4) salt ekskreteres hos mange fugle i specielle saltkirtler.
Hvad gør det, at øreåbningerne sidder asymmetrisk?Det gør at uglen er i stand til at lokalisere lyd både horisontalt og vertikalt.
Hvordan laver fugle lyd?De laver lyd med stemmeorganet syrinx, to membraner, der vibrer i en luftstrøm
Hvad hjælper fugle med at lære sange?De har specielle hjernestrukturer, der producerer sange og indlæring af sangen.
Opdrift produceres af Bernoullis princip, som siger?Højere hastighed af luften over vingen giver lavere tryk.
Hvad afhænger opdriften af, når der tales om flyvning?1)vingens form 2)Vingens areal 3)Vingens drejning i forhold til vandret 4)Lufthastighed.
Forklar aktiv flyvning.Kræver meget energi, fordi muskelbevægelser skal give fremdrift og opdrift. Den inderste del af vingen producerer opdrift. Den yderste del producerer både opdrift og fremdrift. Ved start og landning bruges næsten udelukkende håndsvingfjerne.
Hvad er svirreflugt?Svirreflugt er når vingen bevæger sig i 8-tals figur, og gør at fuglen kan stå stille i luften. Dette gør kolibrier.
Forklar elliptiske vinger og giv eksempel på en fugl med disse.Mange svingfjer, manøvredygtige, langsom flugt, alula forhindrer stalling ved lave hastigheder. Spurve, duer og spætter
Hvad er stalling?Turbulens
Forklar High aspect ratio wings og giv eksempel på en fugl med dette.mindre turbulens omkring vingespids, giver mindre luftmodstand og højre flyve hastighed, fungerer ikke så godt ved lav hastighed. Svaler
Forklar dynamic soaring og giv eksempel på en fugl med dette.Svæveflyvning ved høje hastigheder, lange smalle vinger. Albatrosser, suler og stormfugle
Forklar high-lift vinger og giv eksempel på en fugl med dette.Svæveflyvning ved lave hastigheder, Bredde vinger, adskilte svingfjer, alula og sving slots forhindrer stalling, udnytter termik. Ørne, gribbe
Hvordan navigerer fugle?Kombination af magnetsans og orientering efter solen.
nævn de to hovedgrupper under fugle, og hvilke fugle er i hver gruppe.1)Palaeognathidae - strudse og tinamuer 2)Neognathidae - alle andre.
nævn 7 ordner ordner under neognathidae Lommer, lappedykkere, stormfugle, pingviner, årefodede, storke, andefugle, rovfugle, hønsefugle, tranefugle, vadefugle, papegøjer, gøger, ugle, natravne, sejlere, skrigefugle, spætter, spurvefugle.
memorize

Recent badges