Create
Learn
Share

Athropoda (Spindlere og tusindben)

rename
hinabi's version from 2018-01-28 16:10

Section 1

Question Answer
Nævn de 8 generelle karakteristika for Athropoda:1. Triploblastiske 2. Eucoelomate 3. Bilateralt symmetri 4. Exoskelet af Ketin (Ecdysozoa) 5. Leddelte lemmer (Arthron=led, podos=fod) 6. Leddelte krop (tagmata=funktionelle grupper) 7. Særkønnede 8. Åbent kredsløb
Hvilke 7 ting sørger for at der er så mange arter af Athropoda?1. Det ydre skelet 2. Segmentering 3. Vedhæng 4. Iltforsyning 5. Sanseorganer 6. Nervesystem og adfærd 7. Metamorfose
Hvad er karakteristisk for deres metamorfose?Reduktion af intraspecifik fødekonkurrence, da larverne spiser andet og lever andre steder end de voksne
Hvad er karakteristisk for deres Nervesystem og adfærd?Højt udviklet nervesystem og instinktiv adfærd med simple ”spilleregler” muliggør indlæring og kompleks social adfærd
Hvad er karakteristisk for deres Sanseorganer?Mange højt specialiserede sanseorganer
Hvad er karakteristisk for deres Iltforsyning?Effektivt trachésystem (og boglunge) hos terrestriske leddyr og gæller hos akvatiske leddyr muliggør en meget højt aktivitetsniveau
Hvad er karakteristisk for deres Vedhæng?Vedhæng er udviklet til effektive og højt specialiserede lemmer med indre tværstribet muskulatur og sanseceller til feedback
Hvad er karakteristisk for deres Segmentering?Oprindelig kropssegmentering er ofte reduceret til færre specialiserede funktionelle grupper (fx hoved + thorax + abdomen = tagmata)
Hvad er karakteristisk for deres ydre skelet?Især kitin (= polysaccharid) yder beskyttelse mod mange fysiske og kemiske påvirkninger samt vandtab
Hvad er deres respiration ikke afhængigt af? Respiration uafhængig af blodkredsløb. Respiration over et rørsystem, som går gennem hele kroppen.
memorize

Section 2

Question Answer
Nævn 3 Underrækker for Athropoda (undtaget Crustacea)Trilobita, Chelicerata, Myriapoda
Det latiske navn for Trilobitter:Trilobita
Det latiske navn for Myriapoda:Tusindben
Nævn 3 klasser under Chelicerata:Merostomata, Pycnogonida, Arachnida
Det latinske navn for Dolkhaler og hvilken Underrække tilhører de?Merostomata og de tilhører Chelicerata
Det latiske navn for Hav-edderkoppe og hvilken Underrække tilhører de?Pycnogonida og de tilhører Chelicerata
Det latinske navn for Edderkoppe/spindlere og hvilken Underrække tilhører de?Arachnida og de tilhører Chelicerata
Nævn de 4 ordener under Arachnida:1. Araneae 2. Scorpiones 3. Opiliones 4. Acari
Myriapodas 2 klasser:Diplopoda og Chilopoda
Hvad er de danske navne for Diplopoda og Chilopoda?De ægte tusindben og Skolopedre
memorize

Section 3

Question Answer
Hvad skelner Trilobita mest fra de andre Athropoda?De er uddødt
Nævn de 9 karakteristika for Trilobiter:1. En median akse og 2 laterale områder 2. Cephalon (hoved) uden egentlige munddele 3. Krop med variabelt antal segmenter og tvedelte vedhæng (birame) 4. Pygidium 5. Dominerende i Cambrium til Ordovicium (uddødt 245 mio. år siden) 6. 6-67 cm lange 7. Krøb på havbunden, kunne rulles sammen som bænkebidere 8. Muligvis ådselsædere 9. Mange arter over langt tid- værdifuld viden om artsdannelse og kontinuitet- samt om artens uddøen
Hvad er et Pygidium?Halen på en Trilobita
Hvad betyder Trilobit?Med 3 længdegående lapper
Hvor levede Trilobita?Marine
Hvor findes Trilobita nutildags?I sten, som fossil, da de er uddødt
Hvilken række tilhører Trilobita?Anthropoda
Hvad er et Cephalon?Et hovede, første tagmata hos Krebsdyr og Trilobiter
memorize

Section 4

Question Answer
Nævn igen de 3 klasser under Chelicerata:Merostoma, Pycnogonida og Arachnida
Hvad er karakteristisk for alle Chelicerata?Ingen Antenner, Fire pare ben (8 i alt), Chelicerer og Pedipalper, Tagmata: Cephalothorax (prosoma) og Abdomen (opistosoma)
Hvad er et Cephalothorax?Hoved og brystkasse er fusioneret
Hvad er Karakteristisk for Merostoma:1. Ingen antenner 2. 6 par vedhæng på Cephalothorax1 x 2 Chelicerer, 1 x 2 pedipalper, 4 x 2 gangben. 3. 6 vedhæng på abdomen med boggæller
Hvad er det specielle ved Merostomas evolutionær udvikling?de har stort set været uændret i 440 mio. år
Hvor bruges merostomas blod og hvordan fårs blodet?Blodet bruges i medicinsk forskning og Dolkhalerne bliver "mælket" for deres blod.
Hvor mange nulevende arter har Merostoma?4
Hvad er det danske navn for Pygnogonida?Havedderkoppe
Nævn 4 karakteristika for Pygnogonida:1. Normalt 4 par gangben som andre chelicerata, men 5 og 6 par forekommer. Hannen har et ekstra ben for æg pleje. 2. Tynd krop og lemmer giver stor overflade  ekskretions- og respirationssystem mangler. 3. Kosmopolit, men mest i Arktis 4. Lever af vandmand og søanemoner
Hvad bruger Pygnogonida for at fx. udsuge cnidarier?Proboscis--> en lang snabel
memorize

Section 5

Question Answer
Nævn 4 karakteristika for Scorpiones:1. Cephalothorax (med vedhæng) + mesosoma (preabdomen, 7 segmenter) + metasoma (postabdomen, 5 segmenter) 2. 4 par ben 3. Giftbrod for enden af metasoma 4. Vivipare (føder levende unger)
Hvad er specielt ved deres "Pedipalper"?De er blevet til kløer.
Hvad er specielt ved scorpioners adfærd med deres unger?De bærer dem på deres rygskjold i op til 1 år
jo mindre en skorpion er, jo farligere er han. rigtig eller forkert?Rigtig
Opiliones på danshmejere
Hvilken dyr tilhører IKKE Opiliones, men man tror ofte at den gør?Diptera, Stankelben
Nævn fem karakteristika for Opiliones1. Cephalothorax + opistosoma= oval krop 2. Tydeligt segmentering af opistosoma 3. kun to øjne 4. 4 par meget lange ben 5. Hanner har penis (har andre Arachnider ikke)
Hvad er automi?Afstødning af et ben eller andet lem
3 karakteristika for Acari1. fuldstændig sammensmeltning af cephalothorax og abdomen 2. munddele på capitulum 3. larver med 6 ben
hvad kan Acaris bid give?TBE, BORRELIOSE (= Lyme’s disease) evt. neuroborreliose af spirokæten Borrelia burgdoferi i slægt med syfilisbakterien
Hvad er det latinske navn for edderkoppe?Arachnida
7 karakteristika for Arachnida:1. Cephalothorax med 1 par chelicerer + 1 par pedipalper + 4 par gangben 2. giftkirtler kombineret med hugtænder (Chelicererne) 3. pumpemave til udsugning af bytte 4. Respiration ved gæller, boglunger eller tracheer (udviklet uafhængig af insekters) 5. Spindevorter og kirtler 6. Veludviklet hjerne forbundet til ventralt ganglion 7. Ingen rigtig metamorfose
Nævn en art af arachnidaSpringedderkop (Saltacidae)
memorize

Section 6

Question Answer
Hvad er karakteristisk for Myriapoda?1. to tagmata: Hoved og krop med lange segmenter som vedhæng 2. Tracheer til alle celler, spirakler åbne 3. Repugnatoriale kirtler (forsvarskirtler, sekret lugter grimt) 4. Vibrationssanseorganer 5. Tab af sammensatte øjne
Hvad er de karakterististika for Chilopoda?1. Dorso-ventralt affladet 2. Hoved med to lange antenner, 2 mandibler, 2-4 maxiller 3. 15- >170 segmenter med leddelte enkelte parben 4. simple øjne 5. hurtige bevægelser
Hvad er skolopedrenes latinske navn?Chilopoda
Hvilket dyr er farligere, Chilopoda eller Diplopoda?Chilopoda. De er rovdyr og kan være meget giftige, mens Diplopoda er planteædere
Nævn 6 karakteristika for Diplopoda:1. Cylindrisk ormeformed krop med 25->100 segmenter. 2. Thorax= 4 segmenter med korte enkeltben 3. Abdomen med 2 x 2 ben per segment (Doppelfüßler) 4. Korte antenner + simple øjne +mandibler + maxiller 5. 7. segment= gonopoder 6. Vigtige nedbrydere af organisk materiale fx. blade
memorize

Recent badges