Create
Learn
Share

Athropoda (Krebsdyr 2)

rename
hinabi's version from 2018-01-28 18:52

Section 1

Question Answer
Hvad bliver Copepoder kaldt på dansk?Vandlopper
Hvad er karakteristisk for Copepoder?1. Globalt udbredte planktonorganismer (filtratorer) i fersk- og saltvand samt parasitter 2. Calanus finmarchius i Nordatlanten er føde for bardehvaler, sild og sardiner 3. Dominant i marint plankton Enorm biomasse 4. Parasitiske former med mærkelig morfologi, fx torskens gælleorm Lernaeocera brachialis 5. Intet rygskjold (carapace), 1 par unirame maxilipeder, 4 par flade thoracale svømmelemmer, Antennule lange – svømme funktion 6. Ægsæk på 1. abdominale segment
Hvordan lever Copepoder?Både ektoparasitisk med hyperparasitiske rankefødder (på flyvefisk), ektoparasittisk og fritlevende
Hvordan betegnet klassen Thecotraca også?Cirripedia eller Rankefødder
Nævn to arter af Cirripedia:Rurer (Acorn Barnacles) og langhalse (gooseneck Barnacles)
Nævn 4 karakteristika for Thecostraca1. Hermafroditter  Naupliuslarve  Cyprislarve  fasthæftelse og metamorfose 2. Rygskjoldet (carapace) omgiver kroppen og udskiller bestyttende kalkskaller 3. Hovedet reduceres, abdomen forsvinder og gangbenene bliver til cirri = "fiskenet" 4. Ofte i brændingszoner-- men hitch-hiker med skibe, havskildpadder og hvaler
Hvordan lever Thecostraca?Som en parasit, på fx. krabber.
Hvilken klasse tilhører Sacculina og hvordan er dens livscyklus?Den tilhører Thecostraca. dens livscyklus består af, at den sætter sig som parasit på den danske rodkrebs, som så behandler snylterens æg som dens egne. Den kastrerer hankrabberne, så de opfører sig som hunkrabber
memorize

Section 2

Question Answer
Malacostraca hedder på dansk?Storkrebs
nævn 4 ordener under Malacostraca1. isopoda 2. amphipoda 3. euphausiacea 4. decapoda
hvad karakteriserer isopoda, 5 ting1. de sande terristriske repræsentanter 2. Mangler skjold-et par maxillipeder- fastsiddende øjne 3. Dorso-ventralt sammentrykt 4. Gangbenene er ens (Iso-)og uden expoditter 5. Abdominale vedhæng med gæller/lunger.
Hvad hedder Amphipoda på dansk?Amphipoder
Hvad er de 4 karaktertræk for Amphipoda?1. Mangler Rygskjold, et par maxillipeder, fastsiddende øjne 2. Lateralt symmetrisk 3. Gæller under thorax. 4. Thorakale og Abdominale lemmer, meget forskelligt (Amphi-)
Nævn 2 arter af Amphipoda:1. Tangloppen (Gammarus Iacustris) 2. Caprella sp. (Gespentskrebs marine)
Hvor lever Amphipoda?Ferskvand og marine
Hvad er det latinske ord for lyskrebs?Euphausiacea
2 arter for Euphausiacea:Nordatlantisk krill og Antarktisk krill
Hvad karakteriserer Euphausiacea?Har lysorganer (Photophor), Er filtratorer, ingen maxillipeder, Producerer bioluminiscens
Hvor sidder Euphausiaceas lysorganer?Bagved øjet
memorize

Section 3

Question Answer
Vad betyder Decapoda?Tibenede krebs
Hvad er karakteristisk for underordenen Anomura?Assymetrisk klosakse, hver art har et specielt bevægelsesmøster for kloen
Nævn 3 karaktaristika for Eremit-krabben 1. I sneglehus, ofte i symbiose med søanemoner 2. Voksen stærkt assymetrisk 3. 1. par Gangben: assymetriske klosakseben 3. 2-3 par egentlige gangben 4. 4-5 par fastholdelse i sneglehus 5. halevedhæng rudimentære 6. halen er en blød sæk, som er snoet som et sneglehus 7. under væksten må sneglehuset skiftes
Hvordan udnytter Pistolrejer fysikken?Kavitation = plasmadannelse i mikrobobler
memorize

Recent badges