Create
Learn
Share

Athropoda (Krebsdyr 1)

rename
hinabi's version from 2018-01-29 12:33

Section 1

Question Answer
Hvordan er en typisk flodkrebs opbygget? 7 kendetegn1. Exoskelet af kitin, protein og kalk 2. Cephalothorax + abdomen 3. to par antenner 4. et par mandibler (kæber) 5. to par maxiller 6. tre par maxilipeder 7. Et par togrenede vedhæng på hvert segment
Hvad er homologi?forskellig udformning fra samme oprindelige organisering – DIVERGENT udvikling
Hvad er analogi?samme udformning fra forskellige oprindelige organiseringer – KONVERGENT udvikling
Er krebsdyr homolog eller analog?De er serielt homolog
Hvordan kan Crustacea vokse?De kan kun vokse ved hudskifte (ecdysis) de er derfor Ecdysozoa
De 4 trin af ecdysis (hudskifte):1. trin: I præhudskiftestadiet adskilles den gamle prokutikula fra epidermis, som secernerer en ny epikutikula. 2. trin: I dette stadium secerneres også ny exokutikula, når hudskifte-enzymerne opløser den gamle endokutikula. Opløsningen resorberes i vævet. Calciumsalte samles i GASTROLITTER (= Mavesten) 3. 3. trin: Under selve hudskiftet (ecdysis) afstødes den gamle epi- og exokutikula og bortkastes. 4. trin: I postecdysis-stadiet bliver den nye kutikula strakt og udfoldet og ny endokutikula secerneres
Hvad sørger hulrummets oppumpning med vand for?20% længeforøgelse og 50% vægtforøgelse
De fire skridt af hormonel udløsning af hudskifte:1. Indre og ydre stimuli --> 2. reduktion i produktionen af det hudskifteinhibiterende hormon fra x-organet i øjestiklen (medula terminalis) til sinuskirtlen. 3. Forøgelse af produktionen af hudskiftehormonet fra Y-organet nær mandiblerne --> 4. Igangsættelse af hudskiftesekvensen, som ikke kan afbrydes
Hvordan indtager en storkrebs føde?1. Føden fanges med gangben, især klosakserne 2. Maxillipederne fastholder og knuser føden 3. Mandibler og Maxiller bruges til at føre maden ind i munden
Hvilke dele af storkrebsen er tydeligt segmenteret?Kun nervesystem og (til dels) muskelsystemet
har de et åbent eller lukket kredsløb?åbent = kun enkeltkamret hjerte og arterier er lukkede – hæmolymfe (blod + interstetialvæskeæske)
Hvor finder osmoregulationen hos krebsdyr sted?I antennekirtlerne, som er ekskretionsorganer
Hvordan finder osmoregulationen hos krebsdyr sted?1. Hydrostatisk tryk i hæmocølet presser væske in i endesækken 2. salte, aminosyrer, glucose og (lidt) vand genoptages 3. Affald udskildes--funktion dog hovedsaglig osmoregulering. 4. Kvælstof bundet som ammoniom udskilles over gæller og tynd kutikula
Hvad er Crustaceas "andre" sanser?1. kemiske sanser: smag og lugt findes på 1. par antenner + munddele 2. Føleorganer: Følehår især på munddele og lemmer
Hvad for nogen øjne har de?Simple øjne hos laver og sammensatte øjne hos de voksne dyr (ofte på stilke). Everst Øje
Hvordan reproducerer de?De er særkønnede. Mens flodkrebs har direkte udvikling, er der et larvestadium (Nauplius) hos de fleste krebsdyr (her en reje). Larven udvikler sig igennem metamorfose
Hvad er karakteristisk for et daglystadapteret øje?1. Fotoner ikke noget problem 2. Skarpt billede opnås 3. Appositionsøje
Hvad er karakteristisk for et natadapteret øje?1. Skal fange flest mulige fotoner 2. uklart billede 3. Superpositionsøje
memorize

Section 2

Question Answer
Hvad er det latinske navn for Krebsdyr?Crustacea
Nævn 5 Klasser af Crustacea1. Ostracoda 2. Branchiopoda 3. Copepoda 4. Thecostraca 5. Malacostraca
Nævn de 5 karakteristika for Ostracoda:1. lateralt flad--"bivalv-skjold" 2. Thoraxvedhæng 0-2 par og kropsvedhæng 1-3 par 3. fleste diøse, nogle partenogenetiske 4. "Marine Ildfluer" (Vargula hilgendorfii) 5. Marine + ferskvand --på bunden eller på planter --vigtigt i det akvatiske fødenet
Hvad er det danske navn for Ostracoda?Muslingekrebs
Hvad er specielt ved Ostracodas hanner? de kan udgive Bioluminescens
Hvad er Branchiura Karpelus. Det er ektoparasitter med sugeskiver og 4 par lemmer. De sætter sig på fisk
Hvad betyder Branchiopoda på dansk?Gælleføder
Nævn 3 ordener af Branchiopoda:1. Notostraca (Damrokker) 2. Diplostraca (Dafnier) 3. Anostraca (Ferejere: Saltsøreje, Armetia)
Hvad karakteriserer Branchopodia?lever flest i ferskvand; flest suspensionsædere; flade, bladagtige ben
Hvordan formerer Dafnier sig?Partenogenetiske (jomfrufødsel), hunner under gode forhold
memorize

Recent badges