Create
Learn
Share

Arthropoda - Trilobita, Chelicerata, Myriapoda

rename
andreas1996's version from 2018-01-28 17:01

Section

Question Answer
Hvad karaktisere arthropoda generelt?Triploblastiske, Eucoelomate, Bilateral symmetriske, Exoskelet af kitin (ecdysozoa), Leddelte lemmer og leddelt krop, Særkønnede og åbent kredsløb
Hvilke underrækker under arthropoda skal vi kunne?Trilobita, Chelicerata, Myriapoda, Crustacea og Hexapoda
Hvad kendetegner underrækken Trilobita?De er uddøde
Nævn de 3 klasser for ChelicerataMerostomata, Pycnogonida og Arachnida
Nævn de 2 klasser for MyriapodaDiplopoda og Chilopoda
Nævn de 4 ordner til klassen ArachnidaAraneae (Edderkopper), Scorpiones (Skorpioner), Opiliones (Mejere) og Acari (Mider)
Hvad kaldes gællerne hos dolkhaler (underrække Chelicerata og klassen Merostomata)?Boggæller
Et andet ord for en leddelt krop i flere segmenter?Tagmata
Hvad bruges Oviger hos havedderkopper (Pycnogonida) til?Ægplej, mest hos hanner (Bruges til at bære æg rundt med)
Ordnen Scorpions krop kan inddeles i 3 segmenter, hvad kaldes disse?Cephalothorax, Mesosoma og Metasoma
Afstødning af et ben eller andet lem kaldes også for?Autotomi
Hvad har klassen arachnida (edderkopper) til fældes med insekter?Deres tracheer-system, udviklet uafhængigt af hinanden
Hvad kendetegner Diplopodas abdormen?Den har 2 par gangben pr. segment
Er Diplopoda carnivore?Nej, de er herbivore
memorize

Recent badges