Create
Learn
Share

Arthropoda - Hexapoda

rename
mhjem's version from 2018-01-28 12:33

Section

Question Answer
Hvilke klasser skal vi kunne for underrækken HexapodaEntognatha (indre munddele) og Insecta
Hvilke underklasser skal vi kunne for klassen InsectaApterygota (=uden vinger = 'ur-insekter') og Pteryota (= med vinger)
Hvilken orden skal vi kunne for underklassen ApterygotaThysanura (sølvfisk)
Hvilke infraklasser skal vi kunne for Paleoptera og Neoptera
Hvilke ordner skal vi kunne for infraklassen PaleopteraEphemeroptera (døgnfluer) og Odonata (guldsmede og vandnymfer)
Hvilke ordner skal vi kunne for infraklassen NeopteraOrthoptera (græshopper), Blattodea (kakerlakker), Phasmatodea (vandrende pind), Mantodea (knælere), Dermaoptera (ørentviste) Plecoptera (fx slørvinger), Isoptera (termitter), Phthiraptera (lus, pelslus), Hemiptera (tæger, cicader, bladlus), Coleoptera (biller), Mecoptera (skorpionsfluer), Lepidoptera (dag- og natsommerfugl), Diptera (fluer), Trichoptera (vårfluer), Siphonaptera (lopper) og Hymenoptera (myrer, bier og hvepse)
Hvor findes InsectaOVERALT - ALLE HABITATER
Hvad lever Insecta afInsecta kan være både herbivore, saprofager, prædatorer, parasitter
Hvilket kredsløb har et typisk insektÅbent kredsløb
Hvordan er Insectas nervesystemHjerne, subseophegeal ganglion - thorakal ganglion - abdominal ganglion
Hvor sider kønsorganerne typiskMod enden på dyret
Hvordan respirerer InsectaVed et trachésystem - ved bevægelse af hele kroppen
Hvor mange tagmata har Insecta og hvilke er disseTre og disse er typisk: Hoved, Thorax og Abdomen
Hvad er thorax inddelt iProthorax, mesothorax og metathorax
Hvilket insekt er det eneste, som ikke har vinger og hvorforSølvfisken har ikke vinger og har aldrig haft vinger, da den ikke er fra den samme stamfar
Hvad kaldes det som sidder som åbninger ind til trachésystemetSpirakler
Hvad er det specielle ved græshoppenDens kraftige ben
Hvad er det specielle ved knælerenDens fangstarme
Hvad er det specielle ved bienDens ben, da disse kan indeholde meget pollen
Hvad er det specielle ved skøjteløberenAt dens ben gør at den ikke bryder overfladespændingen
Hvad er de generelle munddele hos InsectaOverlæbe, mandible, maxiller med pedipalper og en underlæbe
Hvad betyder det at flyvemusklerne er direkteDet betyder at de er i direkte kontakt med vingerne
Hvad betyder det at flyvemusklerne er indirekteIngen direkte kontakt med vingerne
Hvad er mimicryEt "ufarligt" byttedyr efterligner udseende og adfærd et "farligt" byttedyr
Hvordan udvikler de fleste insekter sigVed metamorfose
Udviklingen hos et hemimetabolt insekt erUfuldstændig
Udviklingen hos et Holometabolt insekt er Fuldstændig
Insekters sanseorganer er Øjne, kemoreceptorer (lugtesans), hørelse,
Hvad består insekters øjne afFotopiske ommatidier (Appositionsommatidier) – fungerer i dagslys – hvert punkt i omverdenen afbildes i ét ommatidium = skarpe billeder. Scotopiske ommatidier (Superpositionsommatidier) - fungerer ved lave lysstyrker om natten – hvert punkt afbildes på flere ommatidier = slørede billeder
memorize

Recent badges